Kad se Vlada bavi zapisima:Zašto Premijer Novalić skriva da se Federacija zadužuje za novih 80 miliona maraka?
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Kad se Vlada bavi zapisima: Zašto Premijer Novalić skriva da se Federacija zadužuje za novih 80 miliona maraka?

Trezorski zapisi i zaduženje od 80 miliona maraka nisu pomenuti u službenom saopćenju nakon sjednice održane 23. marta u Mostaru. Međutim, Službene novine FBiH otkrivaju novi dug

Zašto Premijer Novalić skriva da se Federacija zadužuje za novih 80 miliona maraka?

Zapisi su postali jedini izlaz u Federaciji. Građanima hodžinski, vladarima trezorski. Zato je na posljednjoj sjednici, održanoj u Mostaru, Vlada Federacije BiH donijela odluku o zaduženju Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa u nominalnom iznosu od 80 miliona maraka. Svrha odluke : prikupljanje sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu.

TAJANSTVENI KREDIT

No, ono što je posebno zanimljivo je način donošenja ove odluke. U zvaničnom saopćenju za javnost, objavljenom na službenoj web stranici Vlade FBiH, nigdje nije navedeno da je Vlada Fadila Novalića odlučila da građane, putem zapisa, zaduži za 80 miliona maraka. Tako se premijer i ministri hvale da su utvrdili nacrte četiri bitna zakona, da su usvojili rad informaciju o stanju u Željezari Zenica, da planiraju zatvoriti kolektivne i alternativne smještaje...

Trezorski zapisi i zaduženje od 80 miliona maraka nisu pomenuti u službenom saopćenju nakon sjednice održane 23. marta u Mostaru. Međutim, Službene novine FBiH otkrivaju da je na sjednici održanoj 23. marta Vlada Federacije donijela Odluku o zaduženju Federacija za iznos od 80 miliona maraka.

„Javni poziv za učešće u emisiji trezorskih zapisa Federacije, objavit će se na internet stranicama Federalnog ministarstva finansija. Emisija trezorskih zapisa vršit će se putem aukcije na Sarajevskoj berzi SASE u jednoj ili više tranši ... Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije“, piše u Odluci Vlade FBiH.

TREZORSKI ZAPISI

Šta to, zapravo, znači? Trezorski zapisi su vrijednosni papiri koje izdaje Ministarstvo finansija. Federacija će ih, u ovom slučaju, prodavati s popustom. To znači da će banke ili ostale kompanije zainteresirane za kupovinu trezorskih zapisa, te vrijednosne papire kupovati po manjoj cijeni u odnosu na cijenu po kojoj će te iste vrijednosne papire prodavati Federaciji BiH. Rok dospijeća je 91 dan.

Prema definiciji, trezorski zapisi služe za održavanje likvidnosti, odnosno za tzv krpljenje budžetskih rupa i saniranje gubitaka u Fondovima. Upravo zbog toga je na istoj sjednici, kada je donesena odluka o zaduživanju od 80 miliona marka, Vlada na račun Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje prebacila 12 i po miliona maraka namaknutih prodajom državnih dionica Bosnalijeka i Fabrike duhana Sarajevo.

Novac je namijenjen za sanaciju Fonda PIO. Istovremeno, najveći dužnici prema tom istom Fondu PIO/MIO su rudnici koji su u direktnoj nadležnosti Vlade Federacije, te budžetski korisnici sa podučja kantona u kojima upravlja HDZ BiH.

(zurnal.info)