SVEĆENIK U ULOZI SUDIJE:Župnik gradi crkveno groblje i protjeruje porodicu Đaković
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pod okupacijom

SVEĆENIK U ULOZI SUDIJE: Župnik gradi crkveno groblje i protjeruje porodicu Đaković

Uzalud se porodica Đaković obraća i svjetovnim i crkvenim institucijama, Župnik misli da on može uspostavljati pravila shodno svom interesu. Zagradivši im prilaze kući, na perfidan način ih tjera iz vlastitog doma

Župnik gradi crkveno groblje i protjeruje porodicu Đaković
Don Anto Dominković; FOTO: zurnal.info

 

Velečasni Anto Dominković, župnik Župe Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije u zeničkom naselju Crkvice postao je noćna mora porodice Đaković. Ne mareći za sudske presude i inspekcijske nalaze don Anto je započeo proširenje starog crkvenog groblja, zagradivši pri tome jedini prolaz do dvorišta polovine kuće koju posjeduju Kata Đaković te njena kćerka Karmela i sin Slađan.

 

ograda

ograda zatvorila prilaz za vozila, ni hitna pomoć ne može prići dvorištu

Prethodno je don Anto od starog vlasnika kupio drugu polovinu kuće, potom je započeo ukopavanja preminulih na mjestu starog crkvenog groblja, da bi bez dozvole počeo ukopavanja i na zemljištu na kojem je namjerio proširiti groblje. No za to ima jedan problem, potrebne dozvole da tu i bude groblje - nema.

Isto je nedavno konstatovala i općinska inspekcija koja je župi naredila zabranu ukopa do daljnjeg.

 

grobovi

Inspekcija utvrdila - nezakonito proširenje groblja

 

Postoji još jedna smetnja da bi don Anto realizovao svoj naum. Sredinom parcele zamišljenog groblja koje je don Anto kupio za tu namjenu, porodica Đaković odlukom suda ima pravo prolaza kamionom - najmanje dva puta godišnje za dopremu ogreva. No, župnik ne mari za sudske presude i odlučuje da im ukine to pravo i određuje drugi pravac prilaza kući Đakovića.

“Ja sam kupio zemljište za novi prilazni put, spojio ga sa uplanjenim državnim putem, i tako sam im omogućio prilaz”, objašnjava za Žurnal don Anto, uvjeravajući pri tome da je on riješio problem mimo svih sudskih i gradskih institucija, a da je dalje sve do "viših nivoa" koje ne imenuje.

 

prilazni put 2

"Rješenje" problema - prilazni "put" širok tek nešto više od 1 metra

 

No taj put, vidljivo je na terenu nije uslovan za prolaz ni manjih vozila. U vrijeme boravka Žurnalove ekipe majstori su pod nadzorom don Ante postavili ogradu oko kuće, zagradivši tako Đakovićima jedini prilaz, na koji, podsjetimo, imaju pravo sudskom odlukom.

“Bilo koji vid sile i oholosti nikada nije polučio nikakvim dobrom. Imenovani je zaobišao važeći pravni sistem i nije pokrenuo postupak za ukidanje prava služnosti, što pouzdano znamo jer nam odbija dati na uvid bilo kakvu dokumentaciju koja to potvrđuje, već je posegnuo za, u najmanju ruku sumnjivim pregovorima o prodaji zemljišta bez iakvog pravnog osnova”, dio je iz pisma kojeg su Đakovići uzalud pisali Vrhbosanskoj nadbiskupiji i kardinalu Vinku Puljiću.  

 

dopis i puljic2

odgovor Vrhbosanske nadbiskupije, kardinal Puljić i don Anto na lokaciji

 

Uzalud se Đakovići obraćaju i nadležnim institucijama, koje im daju za pravo, no župnik misli da on može uspostavljati pravila shodno svom interesu.

Kuća i dvoriše Đakovića su ograđeni, prolaza nemaju, bez njihove saglasnosti doslovno ispod prozora imaće groblje. Sve je urađeno da budu otjerani iz porodičnog doma i to od župnika crkve koju majka Kata (75) decenijama pohodi i ispunjava crkvene obaveze.

 

skica

 

Bez proširenja groblja nema ni dodatnog prihoda za župu, a don Anto voli trošiti na uređenje župnog ureda i pratećih sadržaja. Uporedo se hvali podrškom župljana kao i gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića. O Đakovićima je župnik polemisao i na društvenim mrežama.

 

facebook djakovici3  

Nakon iskazivanja našeg interesa za problem porodice Đaković, a neposredno nakon kontaktiranja don Ante, slijedio je poziv novinaru Žurnala od jednog kantonalnog zastupnika, koji je eto zamolio da pričamo sa župnikom, kao da to već nije dogovoreno. Shvatili smo pozadinu poziva. Što nije uspjelo sa Žurnalom, jeste sa RTV Zenica.

Nedavno je ekipa ove lokalne tv snimala izjave članova porodice Đaković. Samo nekoliko minuta potom slijedio je don Antin telefonski poziv određenoj osobi. Prilog do sada nije emitovan.

(zurnal.info)