Reagiranje Gordana Memije:Žurnal podmeće Dini i čitaocima
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pošta sa okupirane strane

Reagiranje Gordana Memije: Žurnal podmeće Dini i čitaocima

Na Žurnalov tekst "NARKOS I PRAVDA: Ko podmeće Dinu između dvije presude", demanti je dostavio Gordan Memija. Prenosimo ga u cijelosti. Bili smo prinuđeni dodati vrlo kratki odgovor Žurnala.

Žurnal podmeće Dini i čitaocima

 

 

Poštovani,

U skladu sa KODEKSOM ZA ŠTAMPU I ONLINE MEDIJE BIH, zahtijevam da objavite moj demant, slijedećeg sadržaja:

Dana 22.07.2021. godine objavili ste članak pod naslovom „NARKOS I PRAVDA: Ko podmeće Dinu između dvije presude“ - Piše: Eldin Karić.

U navedenom tekstu ste napisali seriju neistina o meni osobno i o mojoj firmi „FOTO ART“ d.o.o., u maniru izrazitog nasilništva, zlih namjera i očite neprofesionanosti.

 

PRVI NAVOD:

„Desetak dana prije nego što će biti objavljena presuda u ovom slučaju, u medijima je krenula svojevrsna kampanja povezivanja Memijine tužbe i lidera vladajuće političke partije u Kantonu Sarajevo Elmedina Konakovića, poznatijeg kao Dino. Ničim izazvan, on je koristio svaku priliku da se poveže sa ovim slučajem ili postavi sebe u centar pažnje.”

Eldine Kariću, podsjećem da je vaš dojučerašnji uposlenik Avdo Avdić, još u prvom tekstu protiv mene, 21.08.2019. godine, povezao gosp. Dinu Konakovića sa ovim slučajem, napisavši:

… kazao je Memija, čije firme, inače, godinama posluju sa budžetskim institucijama Kantona Sarajevo, naročito sa onima kojima upravljaju kadrovi Naroda i Pravde njegovog prijatelja Elmedina Konakovića.”

Sud je, u dva navrata, naložio dvjema certificiranim vještacima, da podrobno pregledaju cjelokupno poslovanje Foto Arta d.o.o., kako bi se utvrdilo koliki je promet Foto Art d.o.o. imao sa institucijama Kantona Sarajevo.

Oba sudska vještaka utvrdila su da Foto Art d.o.o. NIJE IMAO NI JEDNU MARKU PROMETA sa institucijama Kantona Sarajevo, U RAZDOBLJU OD PROTEKLIH PET GODINA.

Da li se Avdi Avdiću i Eldinu Kariću omakla “greška” da uvuče Konakovića, ili je, jednostavno, odnekud dobio takav nalog…?

Radi informiranja cijenjenih čitalaca “Žurnala”, koje, iz teksta u tekst, o mome ‘slučaju’ sistematski obmanjujete, navodim jednu zanimljivu epizodu sa sudskog ročišta: kada su moji advokati upitali Avdića da navede institucije Kantona Sarajevo na koje je mislio kada je pisao tekst, on nije mogao imenovati niti jednu kantonalnu instituciju, ali je počeo nabrajati federalne institucije sa kojima sarađujemo. Pretpostavljam da su svi prisutni, već iz toga spina, mogli zaključiti kolika je, uopće, ‘vjerodostojnost’ i ostalih Avdićevih tvrdnji…

Još jedna informacija za vas, Eldine Kariću: u času kada je Avdić pisao svoj članak, politička stranka Narod i Pravda postojala je tek šest mjeseci, a novinar na kojeg se pozivate, tvrdi da godinama poslujem s institucijama kojima rukovode kadrovi NiP-a. Kako je vama ta greška promakla?

Eldine Kariću, pretpostavljam da znate da smo dobili presudu protiv Žurnala i novinarke Žane Gauk, u kojoj je Sud ustanovio:

“… U ranije objavljenim tekstovima koji nisu predmet ovog postupka, ali koje je sud proveo kao dokaze tuženih, utvrđeno je da je u jednom od njih objavljena fotografija na kojoj se nalaze Memija i Konaković, pa stoga sud s velikom vjerovatnoćom zaključuje da je ‘meta’ ovih tekstova upravo Konaković. Navedeno potvrđuje i činjenica da je na poseban upit suda da li ima predstavu zašto je to baš tako i zašto su baš njega izabrali prvotužitelj izjavio je da postoji serija tekstova na Žurnalu protiv Konakovića, a on je njegov kum i dobar prijatelj i u ovom tekstu je problematizirano da je Bojana rekla pozitivne stvari za Konakovića, te između ostalog smatra da želeći ocrniti Konakovića pišu i o njemu kao saradniku narko kartela.“

 

U SVOME TEKSTU NAVELI STE I SLJEDEĆU TVRDNJU:

„Bez obzira što je i sam Memija priznao svoje kontakte sa Gačaninom, što su svi navodi u našim tekstovima potkrijepljeni relevantnim dokumentima nadležnih tužilaštava, SIPA-e, Uprave za indirektno oporezivanje, međunarodnih i domaćih policijskih agencija i institucija…, presuđeno je da su za sve krivi novinari i 'Žurnal'“.

Istina je da sam tada, jedan jedini put, imao kontakt sa Edinom Gačaninom. Zamislite, rezervirao sam rent a car i hotelsku sobu. Koje li sam zakone moje države povrijedio najmom automobila i rezervacijom hotelske sobe…?

Eldine Kariću, vi ste bijesni na Sud što je, nakon uvida u dokumentacjiju i činjenično stanje, donio osuđujuću presudu protiv “Žurnala” i vaših kolega pa, površni kakvi jeste,  nastavljate spletkariti, gazeći preko sudskih dokaza i zdrave pameti:

Prvi dokaz, koji eksplicitno pobija vaše navode, dokument je krovne policijske agencije u BiH, SIPA-e koja, zvanično, potvrđuje “… da fizičko lice Gordan Memija i pravno lice d.o.o. ‘Foto Art’, NISU PREDMET ISTRAGE Državne agencije za istrage i zaštitu vezano za narko kartel ‘Tito i Dino’”.

 

Slika 1

Drugi dokaz, koji eksplicitno pobija vaše navode, pisani je akt glavnog inspektora Policije Zeeland West Brabant, gospodina Chrisa Winka, koji vodi istragu u Holandiji o navodnom narko kartelu, u kome je, na moj upit, doslovno, odgovoreno:

“Poštovani gospodine Memija,

Nakon službenog razgovora sa tužiocem za oblast Zeeland West Brabant, obavještavam Vas da vi niste osumnjičena osoba u istrazi Posvak.”

 

Slika 2

 

Slika 3

 

Da podsjetim vaše cijenjene čitaoce da nam je odgovor dao glavni inspektor koji vodi istragu o kojoj vi pišete zajedno sa Tužiocem koji je Avdiću rekao da: Prema dokumentima više policijskih agencija koje su uključene u međunarodnu istragu kojom koordinira holandski tužilac iz Brede, Memijin „Foto Art“ navedena je kao jedna firmi koja je služila za pranje novca putem pozajmica.

Kako može Tužioc da da dva mišljenja? Možda se opet provukao propust Avdića i Žurnala?

Žurnal je u posjedu „Zamolnice Kantonalnog tužilaštva Zeeland-West Brabant“ koja je poslana „Ministarstvu pravde BiH“. Žurnal se uvjerio da se ni na jednom mjestu u zamolnici ne spominje Foto Art d.o.o i Gordan Memija. Na žalost ne mogu da objavim taj dokument jer se ne odnosi na mene.

Treći dokaz, koji eksplicitno pobija vaše navode, pravosnažno je Rješenje UIO u kojem je izričito navedeno da je Foto Art d.o.o. radi u skladu sa svim pozitivnim zakonima ove zemlje. Osim toga, sami ste sebe uvalili u flagrantnu laž, tvrdnjom da UIO zapisnici govore o pranju novca za neke narko kartele. U zapisnicima nema ni jedno jedino slovo o narko kartelima i pranju para.

Eldine Kariću, jeste li, makar, pročitali Rješenje UIO? Očigledno, niste. Jer da jeste, ne biste uopće spominjali zapisnike. Znali biste da zapisnici nisu finalni dokumenti, već da je pravosnažno Rješenje UIO konačni dokument kontrole.

Četvrti dokaz, koji eksplicitno pobija vase navode, Nalaz je stalnog sudskog vještaka, koji kaže:

 

Slika 4

Sudski vještaci su najpozvaniji da govore o mom poslovanju jer su dva vještaka i Deloitte dali isti nalaz a to je da nema kriminalnih aktivnosti o kojima vi pišete.

Pored gore navedenih dokumenata, Žalbena komisija Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine konstatirala je kršenje Kodeksa za štampu i online medije BiH čak u četiri aspekta:

Član 2 - Urednička odgovornost

Član 7 – Mogućnost odgovora

Član 5, stav 4 - Tačnost i fer izvještavanje

Član 10 - Osobe optužene za krivična djela

Vaši čitaoci mogu pročitati odluku na linku:

https://www.vzs.ba/index.php/zalbe-i-prigovori/426-zurnalba/odluke-zurnal-info/2997-odluka-g-gordan-memija-online-magazin-zurnal-info-18-10-2019

Eldine Kariću, kako je moguće da ignorirate zvanične dokumente domaćih i stranih policijskih agencija, Rješenje UIO, nalaz certificiranih sudskih vještaka, i same sudske presude?

Koji još dokument treba da biste se vi izvinili, i skinuli klevetničke članke sa portala? Mislim da je svakom ko pročita ovaj demant jasno je da vaša zloba jedino usporediva s vašom sklonosti lažima i spletkarenju.

Kažete da Sud hoće da vas zaplaši. Ne, Sud, po obavljenoj raspravi, nakon uvida u činjenice i dokumente, konstatuje da niti jedan navod Avdića i Žurnala nije tačan i da je meta tekstova Elmedin Dino Konaković.

Ja se borim protiv osoba poput vas, Eldine Kariću, jer vi vršite agresiju na mene osobno, na moju suprugu i naše troje djece, na našu egzistenciju, i na moje saradnike.

Nema mi druge nego da cijeloj javnosti predočim dokaze koji potvrđuju da, iz teksta u tekst, o meni i o mojoj firmi Foto Art d.o.o., samo lažete i klevećete.

U svojoj bahatosti, nipodaštavate i Kodeks za štampu, koji kaže: „Plagijati, falsifikovanje, namjerno prikrivanje važnih činjenica, primanje mita ili usluga, koji bi uticali na rad novinara ili urednika, najteži su moralni prekršaji ove profesije.“

Da se rukovodi dobrom praksom novinarstva, ‘Žurnal’ ne bi namjerno prikrivao važne činjenice i dokaze, nego bi objavio sve demantije koje smo vam dostavili moji advokati i ja. U tom slučaju ne biste istrajavali na ‘najtežem moralnom prekršaju profesije’, već biste, u skladu sa profesionalnom maksimom audiatur et altera pars, izvještavali  javnost tačno i istinito…

Dakle, sve što pišete vi, Eldine Kariću, te što su pisali vaši novinari Avdo Avdić i Žana Gauk, sve su to maligne konstrukcije, koje vi objavljujete pod utjecajem parapolicijskog i parapolitičkog podzemlja. Budite ubijeđeni da ćete jednog, nadam se, ne dalekog dana, odgovarati pred javnošću, a i pred Sudom.

Na kraju, još jednom izjavljujem da ja, Gordan Memija, osnivač i direktor društva „FOTO ART“ d.o.o., nisam imao nikakve poslovne odnose sa bilo kakvim narko kartelom, da su mi tvrdnje koje se odnose na navodni narko kartel i pranje novaca za isti, potpuno nepoznate.

Moja firma posluje već duže od dvije decenije sa eminentnim domaćim i stranim klijentima.

Naši proizvodi su dobro poznati građanima BiH i regije, pa i svijeta. Zbog iznošenja neistina na prvom mjestu moja porodica, uposlenici Foto Art-a d.o.o, ja osobno i moja firma trpimo ogromnu materijalnu i nematerijalnu štetu. Zbog iznesenih neistina i štete nanesene mom ugledu, kao fizičkog lica, i FOTO ART d.o.o.  kao pravnog lica, pokrenuo sam više sudskih postupaka pred nadležnim sudom protiv Žurnala, zato što pišete i širite notorne laži o meni i o mojoj firmi. U sudskim postupcima ću iznijeti obimnu materijalnu dokumentaciju, iz koje će se jasno i nedvojbeno vidjeti da je sve što je Žurnal pisao o meni i mojoj firmi zlonamjerna konstrukcija i jedna velika, prijesna laž.

Eldine Kariću, u naslovu svoga članka pitate se: «Ko podmeće Dinu između dvije presude». Žurnal podmeće Dini, a i svojim čitaocima.

S poštovanjem,

Gordan Memija

 

...

 

Vrlo kratki odgovor Žurnala

 

Poštovani gospodine Memija, primorali ste nas na ovaj kratki odgovor.

Molimo vas da se u vašim reagiranjima ubuduće uzdržite od teških kvalifikacija i uvreda. Samo u ovom optužili ste nas za izrazito nasilništvo, zle namjere, zlobu jedino usporedivu s sklonosti lažima i spletkarenju, bahatost, maligne konstrukcije, prijesne laži, za saradnju sa parapolicijskim i parapolitičkim podzemljem i za agresiju na vašu porodicu. U vašoj kampanji na društvenim mrežama koju mjesecima vodite protiv Žurnala, i u kojoj vam se pridružuju prijatelji na moćnim političkim pozicijama, ove kvalifikacije su još teže. Čak ste nas povezali sa postavljanjem eksplozivne naprave.

Vi vrlo dobro znate da iza Žurnala ne stoje nikakve nadzemne političke ili podzemne parapolitičke strukture, i to Vas očigledno ohrabruje u iznošenju ovakvih uvreda i konstrukcija. Molimo Vas da odmah prestanete, da izbjegavate lični ton i pominjanje porodica i djece u ovakvim reagiranjima.

Tačno je da ste pokrenuli više sudskih postupaka protiv nas ali, zbog potpune istine, molimo vas da ubuduće napomenete i da ste izgubili jednu presudu za klevetu.

Također je apsolutno tačno da se ponovo vidimo na sudu. Pripremite dokaze, uvrede nemaju pravnu težinu.

 

S poštovanjem,

Redakcija Žurnala

 

(zurnal.info)