Kapitalizam

Ubijanje Zenice: Arcelor Mittal, jači od države

Piše: Dalibor Tanić

Dok se građani Zenice godinama truju o oblacima otrovnog dima, iz Ministarstva za okoliš i turizam FBiH nam poručuju da se ne treba baviti prošlim vremenima već treba gledati naprijed u budućnost, a u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove kažu da su iscrpili maksimum svojih mogućnosti u okviru zakonskih propisa kako bi kaznili Arcelor Mittal

Magazin Žurnal je u nekoliko navrata pisao o kompaniji Arcelor Mittal. Osnovno pitanje koje smo postavljali u prethodnim tekstovima je zašto ova kompanije ne poštuje zakone Federacije BiH i zašto kao društveno odgovorna kompanija, konačno ne ugradi filtere i zaustavi trovanje građana Zenice.

Ovoga puta ta jednostavna pitanja postavili smo najodgovornijim federalnim institucijama, Ministarstvu za turizam i okoliš FBiH i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Edin Terzić, savjetnik ministrice u Ministarstvu za okoliš i turizam kaže da se ovo ministarstvo u poslednjih godinu dana intenzivno bavi aktivnostima na smanjivanju i kontroli zagađenja iz Mittala.

- Federalno ministarstvo okoliša i turizma po prvi put ovom pitanju pristupa usaglašeno sa lokalnim vlastima i kantonalnim institucijama, ali na odgovoran i realan način – kaže Terzić.

Nakon ovakve izjave, prosto se nameće pitanje šta je Ministarstvo radilo prethodnih godina i na koji se način do sada pristupalo problemu zagađenja.

Pored konstatacije da se ne treba baviti prošlim vremenima i da treba gledati u budućnost, Terzić je priznao da je propušteno da se ovom problemu u prethodnim godinama pristupi mnogo ozbiljnije.

- Tačno je da je zagađenost zraka u Zenici velika i da se treba smanjivati, ali je i tačno da se od polovine 2011. godine čine značajni napori na smanjivanju zagađenja iz kompanije Arcelor Mittal – dodao je on.

RAD I PORED ZABRANE RADA

Dok se Ministarstvo okoliša i turizma bavilo teorijom, Federalna uprava za inspekcijske poslove djelovala na terenu. Zadatak njihovih inspektora je da se rad Mittala prati 24 sata dnevno i interveniše u svakom momentu.

- Arcelor Mittal krši zakone Federacije BiH i standarde koji propisuju dozvoljeni nivo zagađenja zraka – kaže Anis Ajdinović, šef kabineta direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove.

U dosadašnjem periodu, Federalna uprava za inspekcijske poslove poduzela je niz mjera protiv Mittala. Između ostalih tu su 236 rešenja, 10 zaključaka, 2 odobrenja, 1 upozorenje i 8 zabrana rada i izrečeno je 126 prekršajnih naloga.

Ova Uprava je u dosadašnjem periodu izrekla sveobuhvatne kaznene mere veće od 3.5 miliona maraka.

Pored prekršajnih naloga koje je inspektor uručivao u redovnoj proceduri, u tri navrata podnijet jr i zahtev za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog Opštinskog suda u Zenici, a nakon pretresa, sud je u dva navrata izrekao maksimalne kazne u skladu sa Zakonom o prekršajima FBiH.

-Ponovo ukazujemo na činjenicu da je Federalna uprava za inspekcijske poslove iscrpila sve moguće zakonske propise. A u kojoj mjeri su zakonska rješenja kvalitetna i efikasna, te u kojem pravcu trebaju ići politike u oblasti okoliša, pitanje je koje treba postaviti nadležnom ministarstvu – naglasio je Ajdinović.

Mittal je definitivno “vruć krompir” koji se baca iz ruke u ruku. Pored kazni, upozorenja i osam izrečenih zabrana rada, ova kompanija radi i dalje.

KO KOME PRIJETI

Po osnivanju aktuelne Vlade FBiH, polovinom 2011. godine, održan je sastanak sa rukovodstvom Arcelor Mittal-a, Vlade FBiH, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlade Ze-Do kantona i načelnika Općine Zenica.

Na tom sastanku je zaključeno da su rokovi za realizaciju projekata iz 2008. za smanjenje zagađenja istekli, odnosno da će isteći ove godine.

Edin Terzić, iz Ministarstva za okoliš i turizam, kaže da je na tom sastanku zahtjevano da se u narednom periodu do isteka okolišnih dozvola, sve obaveze MORAJU ispuniti.

Kako bi se pratio rad na ispunjavanju obaveza predviđenih 2008. godine, formirana je Komisija koja svaka tri meseca provjerava napredak preuzetih obaveza.

Nažalost, formiranje Komisije i prijetnja upućena Mittal-u, samo su prolongiranje postojećeg problema.

Samir Lemeš iz Udruženja Eko-forum, kaže da se na tom sastanku samo odgodio problem, jer je zapravo Mittal zaprijetio Vladi, a ne obrnuto kako je interpretirano iz Ministarstva okoliša i turizma.

-Na taj sastanak jeste došao premijer Nikšić i obratio se rukovodstvu Mittal-a. Međutim, iz kompanije su odmah zaprijetili da će zatvoriti Mittal i da će istog momenta 3.000 ljudi ostati bez posla – tvrdi Lemeš.

On je dodao da je ovo bila klasična ucjena Mittal-a, na koju je Vlada FBiH pristala.

Formiranje Komisije za praćenje napretka u realizaciji obaveza, trebao je javnosti da pokaže da je Vlada poduzela ozbiljne korake, a zapravo je Mittal-u odložena obaveza.

MITTAL I NAKON 2014?

Iz Ministarstva za okoliš i turizam naglašeno je da je Mittal započeo realizaciju projekata i da su jasno definisani rokovi za 2013. i 2014. godini.

S druge strane, Samir Lemeš iz Eko-foruma je podsjetio da je sam Mittal priznao da neće moći da realizuje predviđene projekte do 2014. tako da su napori Vlade u “pritiskanju” Mittal-a već osuđeni na neuspeh.

-Nije isključena mogućnost da Mittal jednostavno ode nakon 2014. godine – dodao je Lemeš.

On kaže da će ova kompanija biti u Zenici sve dok ima ekonomske računice, a po svemu sudeći ima je. Bez obzira što stalno pokazuju da su u gubitku, kaže Lemeš, oni itekako dobro posluju, a sve ono što su do sada uložili u Zenici, višestruko se vratilo.

Dakle, hoće li Mittal ostati u Zenici i hoće li bilo šta uraditi po pitanju preuzetih obaveza iz 2008. isključivo zavisi od kompanije.

Nažalost, država im je dala odriješene ruke i na neki način postala talac kompanije Arcelor Mittal.

KLJUČNA STVAR OKOLIŠNA DOZVOLA

Čitava stvar oko Arcelor Mittal-a svih ovih godina se zapravo vrti oko izdavanja okolišne dozvole.

Međutim, postojeće okolišne dozvole nisu kompletne i na neki način ostavljaju mogućnost za ono što Mittal radi u Zenici.

S druge strane, bilo bi jako opasno da se kaže da postojeće dozvole nisu adekvatno urađene i da treba raditi na novim. Tako nešto bi otvorilo mogućnost da Mittal dobije još 5 godina fore da realizuje ono što je uzeo u obavezu 2008.

Na kraju, tačno je da je postojeće Ministarstvo za okoliš i turizam uradilo mnogo više nego prethodno i poduzelo konkretne korake, međutim to nikako nije dovoljno.

Građane Zenice sigurno ne zanima okolišna dozvola, a ni Komisija za praćenje koja je formirana. Njih samo zanima hoće li sutra udisati čist zrak.

 

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Dalibor Tanić, Eko-forum, Zenica, Arcelor Mittal