Obrazovanje

PROVJERENI TIM SARADNIKA MINISTRA KAZAZOVIĆA: 200 hiljada KM tek osnovanom Centru za obrazovanje

Piše: Branka Mrkić-Radević

Centar za obrazovanje i poduzetništvo za samo osam mjeseci poslovanja od registracije dobio je poslove od Ministarstva obrazovanja vrijedne više od 200 hiljada KM sa uračunatom PDV vrijednošću

Centar za obrazovanje i poduzetništvo (COP) u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu upisan je u maju 2017. Već u julu Ministarstvo obrazovanja KS zaprima i prihvata ponudu o edukaciji nastavnika u KS, koju će provesti COP. Ugovor vrijedan 59.500 KM (bez PDV-a) bit će potpisan u septembru. Nakon tog, prvog ugovora, COP će od Ministarstva obrazovanja do kraja 2017. godine dobiti još dva posla:
- edukacija nastavnika i uposlenika – 61.500 KM – ugovor potpisan 20. decembra 2017.
- edukacija nastavnika u oblasti digitalnih kompetencija – 62.800 KM – ugovor potpisan 15. decembra 2017.
Tako je Centar za samo osam mjeseci poslovanja od registracije dobio poslove od Ministarstva obrazovanja vrijedne više od 200 hiljada KM sa uračunatom PDV vrijednošću.

Ekspeditivnost Ministarstva obrazovanja

Ovo nije prva saradnja ministra Elvira Kazazovića sa direktorom COP-a Ensarom Abazovićem i prokuristom Maidom Turčinovićem. Naprotiv, projekat edukacije nastavnika u oblasti digitalnih kompetencija naslanja se na projekte elektronskih učionica koje je u proteklim godinama provodilo Ministarstvo obrazovanja. U 2016. potpisan je ugovor o nabavi elektronskih učionica, dodijeljen firmama EDING Telecom i Commerce Engineering Mostar. Direktor firme EDING Telecom je Maid Turčinović, prokurista COP-a. Turčinović će u oktobru 2016. osnovati firmu VisiTel, a VisiTel će 2017. registrovati Centar za obrazovanje i poduzetništvo. Slijede već spomenuta tri ugovora za COP.

VisiTel je u oktobru 2016. podnio zahtjev Ministarstvu za osnivanje centra za obrazovanje odraslih. Ministarstvo je formiralo komisiju koja je procijenila da su ispunjeni svi uslovi za osnivanje ustanove. Vlada KS je 19. januara 2017. prihvatila Završni izvještaj sa stručnim mišljenjem o društvenoj opravdanosti osnivanja ustanove. Ministarstvo obrazovanje je 23. januara donijelo rješenje o o ispunjenosti uslova za rad Organizatora obrazovanja odraslih. Samo dan nakon, 24. januara, ekspeditivno Ministarstvo obrazovanja izdaje Rješenje o upisu u Registar obrazovanja odraslih.

Ensar Abazović, direktor COP-a, ujedno je i predsjednik Udruženja Sport i zdravlje. Slučajno ili ne, Udruženje Sport i zdravlje provodi projekat Problem pretilosti djece u osnovnim i srednjim školama U KS, koji sa blizu 7 hiljada KM finansira – Ministarstvo obrazovanja KS.

U realizaciji ovog projekta učestvuje, kako je navedeno više puta, stručni tim. Jedan od članova stručnog tima je i Erol Kovačević, profesor na Fakultetu tjelesnog odgoja i sporta u Sarajevu.

Bez pojašnjenja iz Ministarstva


Ovisnost razine postaktivacijske potencijacije o maksimalnoj jakosti – naziv je rada predstavljenog na konferenciji Kondicijska priprema sportaša u Zagrebu 2017. Autori: Erol Kovačević, Elvir Kazazović, Ensar Abazović i drugi. Ministar obrazovanja Elvir Kazazović, koautor je, dakle, stručnog rada sa Ensarom Abazovićem, direktorom COP-a i predsjednikom Udruženja Sport i zdravlje – korisnicima sredstava na čijem je čelu ministar Kazazović.

Na javni poziv Ministarstva obrazovanja za stručno osposobljavanje nastavnika ponudu je dostavio i Elektrotehnički fakultet u Sarajevu. Komisija je odbila ponudu ETF-a s obrazloženjem da ova ustanova nije registrovana za navedene usluge.
Dekan ETF-a dr. sc. Samim Konjicija pojašnjava da je Fakultet prvo uputio žalbu Uredu za razmatranje žalbi, ali nakon što su shvatili da bi njihova žalba usporila cijeli postupak, odustaju od nje:
- Razumijemo, s jedne strane, da je odbijanje uslijedilo jer nismo upisani u Registar za obrazovanje odraslih, što sa administrativne strane može biti prepreka. Nama Skupština treba odobriti da smo licencirani za to. Ipak, imali smo međunarodnu akreditaciju, koja je potrvdila da imamo 27 laboratorija, 250 računara, 51 doktora nauka. Tako da nam nije drago da vidimo da jedan fakultet sa svim njegovim potencijalima ne može vršiti prekvalifikaciju u oblastima u kojima jesmo stručni. Ipak smo naivno očekivali neku fleksibilnost, s obzirom da svim podacima o nama Ministarstvo raspolaže, sve naše kvalifikacije oni su upisali u svoj registar.

Interesantno je da je tendersku dokumentaciju za raniji projekat – nabavku Elektronskih učionica preuzelo čak 29 zainteresovanih kompanija ali je samo jedan ponuđač dostavio ponudu – konzorcij firmi Eding Telecom (direktor Maid Turčinović) i Commerce Engineering iz Mostara, čija je ponuda iznosila 945 hiljada KM. U jednom od narednih tekstova Žurnal analizira kako je Transparency International krenuo slijedom pisma roditelja, kako bi istražio da li je ova nabavka provedena transparentno, te detalje ove skoro milionske nabavke.

Do završetka ovog teksta iz Ministarstva obrazovanja nisu stigli odgovori na pitanja o ovim projektima, ali ni odgovor ministra Elvira Kazazovića o prirodi odnosa sa korisnicima sredstava.
(zurnal.info)