BISERI

Direktorica Energoinvesta brani neodbranjivo: Vlada za 54 miliona kupuje zgradu na koju je uknjiženo više od 10 hipoteka

Piše: A.Avdić

Otplata najmanje 100 miliona maraka kreditnih zaduženja Energoinvesta garantovano zgradom koju Vlada FBiH želi da kupi. Direktorica Energoinvesta Bisera Hadžialjević u medijima brani neodbranjivo. Žurnal dokumentira.

Da je samo pročitala Zakon o organizaciji organa uprave FBiH direktorica Energoinvesta Bisera Hadžialjević ne bi u intervjuu za klix iznijela bezbroj u najmanju ruku čudnih tvrdnji. Vlada FBiH je, ustvrdit će pod budnim okom Novalićevih savjetnika za medije direktorica Hadžialjević, na zakonit način kupila zgradu u Sarajevu. 
 
Kao prvo – Vlada još uvijek nije kupila zgradu. Kupoprodajni ugovor nije potpisan i novac nije isplaćen. Kao drugo – četiri institucije su, ne navodno, već jasno i precizno napisale da je odluka Vlade FBiH da kupi zgradu Energoinvesta – nezakonita.
 
Akt Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije broj: 04-02/2-23-69/18 od 10.7.2018. godine.

„Ukazujemo na članak 115. stavak (1) točka (1) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH kojim je propisano da o nabavi nepokrenih stvari potrebnih za rad federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija, koje se odnose na grđevinsko i drugo zemljište, službene zgrade i prostorije i druge nepokretne stvari potrebne za smještaj tih organa i organizacija, odlučuje Parlament FBiH na prijedlog Vlade FBiH“, navedeno je u Mišljenju koje je potpisao direktor Ureda za zakonodavstvo Željko Silađi.I Federalno pravobranilaštvo u Mišljenju zavedenim pod brojem M-23/18 od 13. 7. 2018. godine upozorava na neizvjesnost ove kupovine.
„Prema proijedlogu ugovora radi se o budućem, uslovnom, parcijalnom i neizvjesnom sticanju i upisu prava vlasništva kupca. Imajući u vidu sve naprijed navedeno, smatramo da se radi o rizičnoj kupovini i da postoji mogućnost da se zaključivanjem predmetnog Ugovora ne postigne cilj“, navodi Pravobranilaštvo.
 
To što misle prvi pravnici Federacije BiH, Biseri Hadžialjević je „djelimično i nekompletno“.

„Istina je da je Energoinvest kao prodavac za sve prostore koji su predmet kupoprodaje, a koji su pod hipotekom, obezbijedio od banaka-povjerilaca pismene saglasnosti za kupoprodaju“, kazala je direktorica Hadžialjević.
 
Istina je, ipak, malo drugačija. Preko 10 hipoteka je upisano na zgradu Energoinvesta koju Vlada FBiH kupuje nezakonito. Žurnal je u posjedu svih Zemljišnoknjižnih izvadaka iz juna ove godine koji su dostavljeni Prvobranilaštvu FBiH. Za najmanje 100 miliona maraka kreditnih sredstava – Energoinvest je založio zgradu koju Vlada kupuje. 
 
Dopunsko rješenje Općinskog suda u Sarajevu, od 6. 12. 2006. godine, broj I-5274/05 uknjiženo je pravo zaloga na posebni dio poslovne zgrade Energoinvesta za kredit u iznosu od 31 milion maraka u korist Investicijske banke FBiH.


 
Na osnovu otpravka izvornika Ugovora o zasnivanju hipoteke, obrađenog od strane notara Pazalja Dževada,  2014. godine uknjižena je hipoteka u korist Izvozno kreditne agencije BiH na iznos od 50 miliona maraka. 
 
Isti notar, samo godina 2017. Za kredit od 700 hiljada maraka uknjižena je hipoteka u korist Razvojne banke Federacije BiH. Notarka Jasmina Selimović u januaru prošle godine sačinila je Ugovor o zasnivanju hipoteke na iznos od 1,6 miliona maraka. Energoinvest je založio zgradu u korist Razvojne banke FBiH. Godina 2015. – notarka Jasmina Selimović također je sačinila ugovor o zasnivaju hipoteke kojom je pravo vlasništva nad dijelom zgrade Energoinvesta upisano u korist Razvojne banke zbog kredita u iznosu od 3 miliona maraka. Sličan posao je završen i 2016. godine, ali na iznos od 3,5 milona maraka. Onda opet u septembru 2016. godine na iznos od 2,4 miliona maraka... 
 
Svi ovi dokumenti dostavljeni su premijeru Fadilu Novaliću. No, on ne odustaje od kupovine zgrade. 
 
(zurnal.info)
 
 
 

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Fadil Novalić, Bisera Hadžialjević, energoinvest, Vlada FBiH