MEĐUKANTONALNO PRAVOSUĐE

Jedan sudija pod dva krova: Istovremeno sude u Širokom Brijegu i u Mostaru

Piše: Avdo Avdić

Troje sudija Kantonalnog suda u Širokom Brijegu istovremeno sudi i u Kantonalnom sudu u Mostaru. Dobili dozvolu VSTV-a da mogu biti sudije na dva različita suda, u dva različita kantona

 

Formalno, Mile Zeljko je sudija Kantonalnog suda u Širokom Brijegu. Isti taj Mile Zeljko formalno je i sudija Kantonalnog suda u Mostaru. I sve to u istom periodu, i sve to na osnovu odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća  BiH.

"Suci Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, Gordana Pažin, Mile Zeljko i Franjo Ravlija privremeno se upućuju na obnašanje dužnosti sudaca iz Kantonalnog suda u Širokom Brijegu u Kantonalni sud u Mostaru na razdoblje od dvanaest mjeseci, počev od 1. 4. 2019. godine", navedeno je u Odluci VSTV-a donesenoj 27. marta ove godine koju je potpisao predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija.

Troje sudija iz Širokog Brijega upućeno je u Mostar "radi pružanja pomoći Kantonalnom sudu u Mostaru u smanjenju broja starih i neriješenih predmeta".

 

Tako je odmah u junu ove godine troje sudija koje je VSTV poslao kao ispomoć, u svojstvu sudija Kantonalnog suda u Mostaru, presudilo u predmetu broj 530 P 048735 14 Gž, kojim su rješavani imovinsko pravni odnosi.  Istovremeno, sudija Mile Zeljko sudio je i u predmetu zavedenim pod brojem 08 0 V 004843 19 V koji se nalazi u Kantonalnom sudu u Širokom Brijegu. Identična je situacija i sa peostalih dvoje sudija koji istovremeno sude u Širokom Brijegu i Mostaru, odnosno u dva različita suda i dva različita kantona. I upravo tu dolazimo do glavnog problema.

"Federacija, odnosno kanton, zavisno od toga ko osigurava sredstva za rad suda, odgovaraju za štetu koju u vršenju službe učine službenici suda fizičkim ili pravnim licima svojim nezakonitim i nepravilnim radom", piše u članu 59. Zakona o sudovima u Federaciji BiH.

Ko će u ovom slučaju odgovarati za greške sudija koji istovremeno rade na dva suda, u dva različita kantona - nije navedeno.

U svojoj Odluci o privremenom upućivanju sudaca u drugi sud, VSTV se pozvao na dva člana Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Prema članu 17, tačka 12. VSTV ima pravo da sudije i tužioce privremeno uputi u drugi sud ili tužilaštvo. Drugim članom na koji se poziva VSTV, članom 50, navedeni su detalji o načinu upućivanju sudija i tužilaca u druge sudove, odnosno tužilaštva.

"Sudije, uključujući dodatne sudije, mogu se uz njihov pristanak uputiti da vrše dužnost sudije u drugi sud istog ili niže novoa: c. na period od dvanaest mjeseci, radi pomoći na otklanjanju zaostalih neriješenih predmeta u sudu na koji se privremeno upućuje", navedeno je u članu 50, stav 1, tačka c. na koji se u svojoj odluci poziva VSTV.

Nigdje u ovim odredbama nije navedeno da će sudija koji se privremeno upućuje na drugi sud, istovremeno moći suditi na dva suda, naročito ne u dva različita kantona. Bez obzira  na to, sudovi odbijaju izršiti izuzeće ovih sudija koji istovremeno sude na dva suda. Naime, početkom decembra od Kantonalnog suda u Širokom Brijegu zatraženo je izuzeće sudije Mile Zeljka jer sudi u dva različita suda koji su u sličnim slučajevima uspostavili drugačiju praksu. Predsjednica širokobriješkog Kantonalnog suda, međutim, potpisala je Rješenje kojim se odbija izuzeće sudije Mile Zeljka. U obrazloženju ovog Rješenja nije navedena nijedna zakonska odredba na osnovu koje se odbija izuzeće.

 

O kakvim se kvalitetnim sudijama radi, dokazuju zvanični podaci Kantonalnog suda u Širokom Brijegu. Sudija Mile Zeljko je tokom 2018. godine donio 72 odluke sa pravom žalbe, od čega je 57 kasnije potvrđeno. Gordana Pažin, druga sutkinja koja istovremeno radi na dva suda, tokom 2018. godine donijela je 77 odluka, od čega joj je svega 21 potvrđena. Tokom te godine, pomenuti suci, ali ni Kantonalni sud u Širokom Brijegu nije procesuirao nijedan slučaj korupcije niti organiziranog kriminala.

(zurnal.info)

 

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Kantonalni sud Široki Brijeg, VSTV, Kantonalni sud Mostar