Kanton Sarajevo

Dok su građani u karantinu, javne institucije zapošljavaju: Profesor odbrane je komunalni inspektor, bravar brine o kriptozaštiti

Piše: Azra Omerović

Dok su u privatnim firmama zbog korona virusa radnicima dijeljeni otkazi, u javnim ustanovama u Kantonu Sarajevu aktivno su vršena nova zapošljavanja. Samo u Službi za zapošljavanje KS od prvog aprila zaposleno je 18 osoba

Dok su nadležne institucije i političari u Kantonu Sarajevo pozivali građane da se pridržavaju epidemioloških mjera i ne izlaze bez prijeke potrebe u javnim institucijama Kantona Sarajevo aktivno su vršena nova zapošljavanja. Samo u Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo u aprilu ove godine zaposleno je 18 radnika. Služba je zapošljavala referente za poslove evidencije, IT saradnike, saradnike za nabavke. 

Na mjesto referenta za poslove evidencije zaposlene su osobe sa završenom gimanzijom, menadžmentom sigurnosti, socijalni radnici te geodetski i građevinski tehničari. Na isto mjesto zaposlen je i bachelor inžinjerske hemije

Poslove stručnog saradnika za podsticajne mjere radit će diplomirani politolog, dok je na mjesto stručnog saradnika za nabavke zaposlen magistar menadžmenta iz oblasti poslovne psihologije. 

Na mjesto referenta za poslove pisarne zaposlen je saobraćajni tehničar. Za stručnog saradnika za saradnju sa poslodavcima Služba je zaposlila profesora odbrane i sigurnosti.

Najbolji kandidat za inspektora je profesor odbrane

Kantonalna služba za inspekcijske poslove početkom aprila zaposlila je sanitarne inspektore i stručne saradnike. Na mjesto stručnog saradnika za stručno-operativne poslove zaposlen je socijalni radnik, na mjesta komunalnog inspektora zaposleni su pravnik i profesor odbrane i sigurnosti.

U kantonalnom javnom preduzeću Park samo u martu i aprilu zaposleno je 25 novih radnika. Uglavnom se radi o NK radnicima koji su zaposleni na određeno.

U Sarajevogasu u martu i aprilu mjesecu zaposlena su četiri nova radnika. Mediji su ranije izvještavali o zapošljavanju Adema Zolote i Adnana Sobe, kadrova SDP-a u sarajevskim Toplanama. Adem Zolota član glavnog odbora SDP-a početkom marta zaposlen je u Toplane.  Žurnal je ranije pisao o poslovanju firme RDS pro u vlasništvu Adema Zolote. Ova firma redovno prima poticaje od Federalnog fonda za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Iako je firma Adema Zolote prošlu godinu završila sa gubitkom i ove godine dobili su od Fonda više od 19 hiljada maraka poticaja

Polovinom prošle godine Adnan Sobo, iako je završio samo srednju školu- gimanaziju, zaposlen je na mjesto vodećeg tehničara zaštite okoliša u Toplanama. Zaposlen je na određeno i ugovor mu je istekao prošle godine. Početkom marta ove godine ponovo je zaposlen u Toplanama na mjesto tehničara u odjelu za zaštitu okoliša. Pored članova SDP-a u istom periodu u Toplanama zaposleno je još 11 novih radnika. Prema podacima registra zaposlenih u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo do 15. januara ove godine u Toplanama je bio zaposlen i Enver Zornić presuđeni zločinac koji je u ratu naredio likvidacije Srba i Hrvata u Sarajevu. Ugovor na godinu dana Zornić je dobio samo dan nakon što je smijenjen i do januara ove godine primao je direktorsku platu od 3.040 KM.

U Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida od kraja marta zaposleno je osam novih radnika na određeno. Fond je zapošljavao vodiče, stručne saradnike, higijeničare i sekretare. U istom periodu u martu, ali i tokom mjeseca aprila zapošljavala je i kantonalna televizija TVSA. Zaposleno je deset novih radnika. Zaposleni su saradnici u program, montažeri, vozači, snimatelji, novinari .

Početkom juna u Gerontološkom centru Sarajevo na radno mjesto njegovateljice zaposlene su prodavačica i sanitarno-ekološki tehničar. 

Uprava policije zapošljava metaloglodače, bravare, medicinske sestre, Od marta mjeseca više od deset osoba zaposleno je u Upravi policije MUP-a KS. Uprava policije, između ostalog, na mjesto višeg referenta  za operativno-tehničke poslove zaposlila je mašinskog tehničara kao i na mjesto dispečera. Na radna mjesta višeg referenta-operatera na sistemu kriptozaštite zaposleni su  metaloglodač i tehničar finalne obrade drveta. Ranije u februaru ove godine na isto radno mjesto zaposlen je bravar. 

Na radno mjesto viši referent za operativno-tehničke poslove zaposlen je nastavnik predškolskog odgoja. Ovo zapošljavanje ne treba da iznenađuje, samo mjesec dana ranije, u februaru, na isto radno mjesto Uprava policije zaposlila je profesora predškolskog odgoja a u januaru ove godine medicinsku sestru.

Zapošljavao je i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS. Prvog aprila u ovu ustanovu na radno mjesto viši referent za informaciono-dokumentacione poslove iz oblasti borbe protiv korupcije  na neodređeno zaposlena je osoba sa završenom općom gimnazijom. Na isto radno mjesto i prošle godine Ured je zaposlio osobu sa završenom općom gimnazijom, isto na neodređeno. 

(zurnal.info)