Rudnici Kreka i Đurđevik po staroj navici:Angažovanje privatnih rudara i iznajmljivanje mašina od prevarantskih firmi
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Rudnici Kreka i Đurđevik po staroj navici: Angažovanje privatnih rudara i iznajmljivanje mašina od prevarantskih firmi

I u ovoj godini RMU Kreka nastavila je praksu angažovanja privatnih firmi da radi redovne poslove rudara pa je tako krajem februara izdvojila 800 hiljada marka za angažovanje firme Rudar iz Tuzle. I RMU Đurđevik nastavlja praksu iznajmljivanja privatnih mašina od firme osuđene za prevare

Angažovanje privatnih rudara i iznajmljivanje mašina od prevarantskih firmi
rmu kreka

Zadnji radni dan prošle godine RMU Kreka raspisao je tender za nabavku usluga rada trećih lica na izradi jamskih prostorija u 2023. godini. Dvadeset dana kasnije, kao i prethodnih godina, na tender je pristigla samo jedna ponuda.

Najpovoljniji ponuđač za javnu nabavku usluga - Usluge rada trećih lica na izradi jamskih prostorija u 2023. godini (872 m) je „RUDAR" d.o.o. Tuzla, sa cijenom od 671.846,00 KM bez PDV-a, odnosno 786,059,82 KM sa PDV-om”, naveli su iz RMU Kreka.

Nekoliko dana kasnije firma Rudar dobila je još jedan tender od Rudnika Kreka.

Najpovoljniji ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke usluga- Izrada- „Elaborata o geomehaničkim ispitivanjima geološke građe podloge i tijela odlagališta u cilju utvrđivanja uslova za formiranje završne kosine osnovne etaže VO Zapad Pogona Dubrave RMU Kreka je Konzorcij Geoservis d.o.o Živinice i Rudar d.o.o Tuzla sa cijenom od 50.000 KM bez PDV-a odnosno 58.500 KM sa PDV-om“, navedeno je u Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Rudnik Kreka namjerava potrošiti 7,7 miliona maraka za iznajmljivanje opreme i rudaraZA PRIVATNE FIRME NOVCA UVIJEK IMARudnik Kreka namjerava potrošiti 7,7 miliona maraka za iznajmljivanje opreme i rudara

Nakon prelaska bivšeg direktora RMU Kreka Huseina Trumića na mjesto direktora RMU Đurđevik i ovaj rudnik nastavio je  praksu iznajmljivanje opreme od privatnih firmi sa kojim je surađivala Kreka. Tako je u decembru prošle godine RMU Đurđevik sklopio nekoliko ugovora sa firmom Junuzović kopex o iznajmljivanju opreme.

Za iznajmljivanje rovokopača gusjeničara, minimalne zapremine kašike 1,4 m3 RMU Đurđevik platit će 37.500 KM bez PDV-a firmi Junuzović-kopex. Za iznajmljivanje buldozera, minimalne snage 250 kW RMU Đurđevik platit će ovoj firmi 54.000 KM odnosno 63.180 KM sa PDV-om.

Pisali smo ranije kako presude baš zbog zloupotreba u poslovanju sa rudnicima u sastavu Koncerna nisu bila prepreka da ova firma nastavi dobivati unosne poslove od rudnika. Od oktobra 2015. godine ova firma od javnih preduzeća dobila je poslove vrijedne više od 45,2 milion maraka. Većina unosnih poslova došla je od rudnika koji su u sastavu koncerna Elekroprivrede BiH.

Poslovi vrijedni 41 milion maraka dodijeljeni firmi Junuzović kopex!Bez obzira na brojne presude za prevarePoslovi vrijedni 41 milion maraka dodijeljeni firmi Junuzović kopex!

Osim malverzacija koje je ova firma sa nekadašnjim rukovodiocima Kreke vlasnici ove firme optuženi su i za malverzacije u RMU Đurđevik. Podsjetimo da je tokom 2015. godine Tužilaštvo Tuzlanskog kantona započelo istragu protiv firme Junuzović Kopex i rukovodilaca u Rudniku Đurđevik. Optužnicom Kantonalnog tužilaštva TK Adnan Šabić, Esad Hodžić, Nermin Alić i pravno lice Junuzović Kopex optuženi su za krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja, a vezano za zloupotrebe prilikom nabavke veće količine dizel goriva tokom 2006. godine.

Rudnik Kreka posao vrijedan 8,3 miliona KM dodijelio firmi Junuzović KopexBEZ OBZIRA NA PRESUDE ZA PREVARERudnik Kreka posao vrijedan 8,3 miliona KM dodijelio firmi Junuzović Kopex

Krajem 2019. godine Vijeće Kantonalnog suda Tuzla je prvostepenom presudom osudilo bivšeg direktora RMU Đurđevik Adnana Šabića na šest godina zatvora, bivšeg šefa službe za komercijalne poslove Rudnika Esada Hodžića i bivšeg rukovodioca sektora trgovine na veliko u firmi Junuzović Kopex Nermina Alića na tri godine zatvora. Izrečena je i novčana kazna u iznosu od 100.000 KM firmi Junuzović kopex Lukavac.

(zurnal.info)