2017. NA JEDINOJ SLOBODNOJ TERITORIJI:Božo Mihajlović, žuta koverta i 50 hiljada

Istražujemo

2017. NA JEDINOJ SLOBODNOJ TERITORIJI: Božo Mihajlović, žuta koverta i 50 hiljada

U disciplinskoj prijavi još je navedeno da "u preduzetoj radnji tužilac Mihajlović nije nikoga obavijestio", te da "navedeni novac nije dostavljen Sudu BiH, niti ga je Sud BiH zaprimio"

Božo Mihajlović, žuta koverta i 50 hiljada

“Predmet Milaković” dobro je poznat državnom tužitelju Boži Mihajloviću. U pitanju je proces protiv Milorada Milakovića i drugih optuženih za krivično djelo trgovina ljudima u vezi sa krivičnim djelom navođenje na prostituciju.

“To je stari spis iz 2003. godine”, objašnjava tužilac Mihajlović.

Ali na naše drugo pitanje tužilac Mihajlović nema odgovor - gdje je 55 hiljada maraka koje su oduzete od optuženih u tom predmetu?

“Ne znam”, kaže.

Novembar je 15. 2010. godine. Tužitelj Tužiteljstva BiH Božo Mihajlović izdaje naredbu broj KT-7/03 kojom traži izuzimanje privremeno oduzetog novca u predmetu Milaković i drugi.

"Predmeti – novac, koji je pohranjen u KDP Tužilaštva BiH (sef) uz specifikaciju oduzetih novčanica koja se nalazi u prilogu ove naredbe i dopisa Suda BiH, ima se izuzeti radi dostavljanja Sudu BiH na dalje postupanje", naveo je tužitelj Mihajlović. 

Istovremeno, Oleg Čavka, postupajući tužilac u predmetu Milaković, koji je u momentu izuzimanja novca iz sefa bio na bolovanju, krajem prošle sedmice podnio je Uredu disciplinskog tužioca prijavu protiv tužioca Bože Mihajlovića.   

"U vrijeme dok sam bio na bolovanju, zbog pretrpljenog srčanog udara, dana 15. novembra 2010. godine, tužilac Božo Mihajlović je, postupajući kao neovlaštena osoba bez odobrenja neposrednog rukovodioca Barašin Milorada, u situaciji kada sa njegovim radnjama nije bio upoznat postupajući tužilac, postupao u predmetu Tužilaštva BiH broj: T 20 0KTO 000343903", naveo je Čavka.   

Na kraju je Mihajlović pravosnažno je suspendovan s tužilačke pozicije sve do okončanja krivične istrage koju protiv njega vodi Državno tužilaštvo. 

U nastavku pogledajte kratki multimedijalni sadržaj o slučaju "Žuta koverta".