Fond za zapošljavanje osoba sa invaliditetom:Direktorski lanac koji je raspolagao sa milionima maraka!

Istražujemo

Fond za zapošljavanje osoba sa invaliditetom: Direktorski lanac koji je raspolagao sa milionima maraka!

Ahmet Baljić, kao nezakonito imenovani direktor Fonda, u posljednje tri godine raspolagao je sa više od 50 miliona maraka. Toliko iznose ukupni budžeti Fonda od imenovanja Baljića pa do danas. Da bi osigurao “namjensko” trošenje budžetskog novca Ahmet Baljić na ključno mjesto u Fondu zaposlio je Vinka Jerinića. Svog predhodnika u direktorskoj fotelji

Direktorski lanac koji je raspolagao sa milionima maraka!
FOTO: fond.ba

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom osnovan je prije sedam godina. Od osnivanja pa do danas imao je, najblaže rečeno, direktore sklone kršenju zakona. Do danas u direktorskoj fotelji bila su trojica. Ivica Marinović, Vinko Jerinić i Ahmet Baljić. Trenutni direktor, Ahmet Baljić,  prema prvostepenoj presudi Općinskog suda u Sarajevu nezakonito je imenovan za direktora Fonda.

Tako je u posljednje tri godine kao nezakonito imenovani direktor raspolagao sa više od 50 miliona maraka. Toliko iznose ukupni budžeti Fonda od imenovanja Baljića pa do danas.

Da bi osigurao “namjensko” trošenje budžetskog novca Ahmet Baljić na ključno mjesto u Fondu zapošljava Vinka Jerinića - svog predhodnika u direktorskoj fotelji.


Bivši direktor zadužen za nadzor

Kako saznaje Žurnal Ahmet Baljić, iako je bio dužan provesti interni konkurs za izbor rukovodioca Sektora provedbe i monitoringa projekata Fonda, odlučio je da to ne uradi. Umjesto toga, svojevoljno je odlučio na to mjesto zaposliti Vinka Jerinića, bivšeg v.d. direktora Fonda.

Rukovodilac sektora Vinko Jerinić, prema ugovoru o radu koji je potpisao sa Ahmetom Baljićem, odgovara isključivo njemu.

Bitno je napomenuti da je Samir Krivić, sada već bivši zaposlenik Fonda, radio upravo u ovom sektoru. Odluka o njegovom unaprijeđenju već je bila donesena. međutim tada je počeo da smeta direktoru Baljiću. Direktor je prvo Samira Krivića, osobu sa 90 postotnim invaliditetom, optužio za fizički napad. Tu nije stao pa mu je uručio otkaz dok je bio na bolovanju. Na mjesto Rukovodioca Sektora provedbe i monitoringa morao je doći Baljićev čovjek od povjerenja.

Da je mjesto rukovodioca ovog sektora od izuzetne važnosti za direktora najbolje pokazuje činjenica da ovaj sektor vrši nadzor nad ostvarivanjem prava i namjenskog utroška sredstava koja Fond odobrava. Pored toga, ovaj sektor zadužen je za vođenje procedura o izvještavanju trošenja sredstava Fonda, vođenje i praćenje obaveza finansiranja ili sufinansiranja, te je zadužen za naplatu sredstava prema svim izvorima finansiranja.


Vinko Jerinić  bio je v.d direktor Fonda u periodu od 24.11.2014.godine do 25.3.2015. godine.
Prema izvještaju Finansijske policije za vrijeme svog kratkog mandata u direktorskoj fotelji nije imao potpisan ugovor o radu sa Fondom.

"Na zahtjev inspektora da im se stavi na uvid Ugovor o radu za v.d. direktora Fonda Vinka Jerinića, dobiven je odgovor da traženi ugovor nikad nije bio ni zaključen, te da je prava i obaveze v.d. direktora Vinko Jerinić obavljao na osnovu odluke Upravnog odbora", naveli su inspektori Finansijske policije FBiH.

NAPLAĆIVAO TROŠKOVE ZA UKRADENO VOZILO

Vinko Jerinić, prema podacima Finansijske policije, neovlašteno je donosio pravilnike kojima su definisane isplate plata i naknada zaposlenima u Fondu. Istu praksu nastavio je i Ahmet Baljić.

To nisu jedine nepravilnosti u radu Vinka Jerinića na mjestu direktora. Jerinić je tako sedam dana nakon što je imenovan za v.d direktora počeo redovno naplaćivati troškove goriva za službeno vozilo koje je već pola godine ranije prijavljeno da je ukradeno.

Uvidom u račune koje je dostavio dobavljač dizel goriva, vidljivo je da je nabavka dizel goriva vršena za vozilo Golf A7 registarskih oznaka E42-M-975 i nakon što je 10.4.2014. godine direktor Fonda Ivica Marinović prijavio otuđenje istog vozila Prvoj policijskoj upravi Sarajevo.... prema dostavljenim računima korisnik tankovnog dizel goriva u periodu od 9-12. 2014. godine u ime Fonda bio je Ivica Marinović, direktor Fonda, dok je prema podacima iz decembra 2014. godine istim automobilom upravljao Vinko Jerinić, v.d direktor Fonda,” naveli su inspektori. Računi za gorivo za ukradeno vozilo pristizali su u Fond do februara 2015. godine.

Tu nepravilnostima nije kraj, pa su tako Ivica Marinović, Vinko Jerinić i Ahmet Baljić dok su obavljali funkciju direktora Fonda odlučili koristiti i troškove reprezentacije iako nisu imali ovlaštenja za to.     
                                                               

U sljedećem nastavku Žurnalovog dossiera čitajte koje firme će dobiti poticaje od Fonda u 2018. godini.

(zurnal.info)