REAGOVANJE ŽELJKA DERAJIĆA:Ja sam saradnik za informisanje, a ne PR
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Stav

REAGOVANJE ŽELJKA DERAJIĆA: Ja sam saradnik za informisanje, a ne PR

Željko Derajić dostavio je zahtjev za ispravku navoda iz Žurnalovog teksta "JAVNE NABAVKE U UKC: Direktor Đajić potrošio tri miliona KM na zgradu stare hirurgije- koja će biti srušena“, kojeg u cjelini objavljujemo.

Ja sam saradnik za informisanje, a ne PR
ukc bl

Ovom prilikom moram da javnosti skrenem pažnju na tačne činjenice u vezi sa mojim stečenim obrazovanjem i radnim mjestom, zbog proizvoljnih zaključaka autorke koji ugrožavaju moja osnovna ljudska prava i nanose mi štetu.

Ja, Željko Derajić sam 2006. godine završio Filozofski fakultet pri Univerzitetu u Banjaluci, smjer žurnalistika br. diplome 1748 i to kao prvi u generaciji i sve ispite položio sam za tri i po godine. Nakon završetka studija u skladu sa zakonom stekao sam zvanje- diplomirani novinar. Kao neko ko svoje kolege poštuje i ko je u novinarstvu već 16 godina neću dozvoliti sebi nagađanja o obrazovanju i profesionalnim kvalitetima autorke teksta. Želim svima da napreduju i rade na svom usavršavanju i da u svoje slobodno vrijeme upražnjavaju hobije za koje imaju afinitete i koji ih ispunjavaju i čine srećnim i zadovoljnim ljudima, ali i da poštuju tuđa ljudska prava i slobode. 

Autorka teksta u pomenutom pasusu namjerno ne razlikuje hobi i zvanje  za koje se neko školuje i pomenutom konstatacijom da je na mjesto PR UKC RS zaposlen pjevač iznosi neistinu i svjesno me omalovažava u smislu mog zakonom stečenog zvanja i iznoseći neistine obmanjuje javnost. Autorka bi trebala da bude svjesna da iznoseći u javnom prostoru nesitine na taj način ugrožava moja ljudska prava i slobode i nanosi mi nemjerljivu štetu?

Moje zvanje je diplomirani novinar i na osnovu toga sam zaposlen na radno mjesto saradnika za informisanje, ali ne na mjesto PR-a kako se navodi u tekstu i ne kao pjevač koje kao zvanje i ne postoji u Pravilniku o listi strukovnih, akademskih i naučnih zvanja Republike Srpske već kao diplomirani novinar sa ostvarenih 240 ECTS bodova. Autorka je takođe propustila da zaključi razliku između PR-a koji ne postoji u Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta UKC Republike Srpske i saradnika za informisanje i time iznijela još jednu neistinu.

Autorka je takođe propustila priliku da javnost upozna da sam ja od strane Evropske komisije proglašen za najboljeg mladog novinara BiH 2010. godine i da sam predstavljao BiH u Istanbulu na konferenciji mladih novinara. U skladu sa pravilima profesije i zakonom očekujem da objavite ovaj dopis u cjelosti.

U zaključku koristim priliku da autorku teksta i urednika upoznam da objavljeni tekst ima elemente klevete u smislu odredaba Zakona o zaštiti od klevete Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/01) i ovaj dopis predstavlja opomenu pred tužbu.

Objavljenim pasusom iznesen je neistinit sadržaj čime je nanesena nemjerljiva šteta mom ugledu i časti. Autor teksta znao je da svojim tekstom iznosi neistinit sadržaj, ali je to svjesno zanemario i objavio tekst čime mi je direktno prouzrokovao štetu. Ovo prouzrokovanje štete svakako povlači i pitanje građanske odgovornosti autorke teksta za štetu koja mi je nanasena.

Pored toga, u konkretnom slučaju ima elemenata i za primjenu odredaba Zakona o obligacionim odnosima koji takođe propisuje građansku zaštitu za lica kojima je nanesena šteta te građansku odgovornost lica koja su nanijela štetu.

Imajući u vidu naprijed navedeno, a u cilju izbjegavanja sudskog postupka, zahtjevam od vašeg medija i novinarke da objavite ovaj dopis u istoj rubrici i istoj istaknutoj poziciji na portalu, gdje je objavljen gore navedeni tekst.

 Željko Derajić