Izbori 2014.:KAMPANJA IZ NAPLATNIH KUĆICA: Koliko su "Autoceste" potrošile za reklamiranje SDP-a?
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Arhiva

KAMPANJA IZ NAPLATNIH KUĆICA: Koliko su "Autoceste" potrošile za reklamiranje SDP-a?

Jedan od nedavno objavljenih promotivnih spotova SDP-a sniman je na autoputu. Na ovaj način SDP je iskoristio infrastrukturu i vlasništvo javnog preduzeća za predizbornu kampanju i to im nije prvi put...

KAMPANJA IZ NAPLATNIH KUĆICA: Koliko su "Autoceste" potrošile za reklamiranje SDP-a?
FOTO: Autoceste Federacije

Direktor Autocesta Federacije Ensad Karić dozvolio je snimanje predizbornog spota SDP-u na autoputu iako je nekoliko dana ranije pozvao političke partije da ne koriste ovo javno preduzeće u predizborne svrhe, otkriva Žurnal.

SDP je za Žurnal potvrdio da je dobio odobrenje od Autocesta za snimanja promotivnog spota.

“Socijaldemokratska partija je spot Infrastruktura snimala na dijelu autoputa koji nije u funkciji, nego tek u izgradnji uz posjedovanje odobrenja za snimanje od JP Autoceste Federacije”, odgovor je SDP-a na naše pitanje da li je za promotivni spot dobijeno odobrenje od Autocesta.

Na zvaničnoj internet stranici Autocesta navodi se da je za svako snimanje na autocesti potrebno odobrenje direktora, u ovom slučaju Ensada Karića.

Jedan od nedavno objavljenih promotivnih spotova SDP-a sniman je na autoputu. U njemu se pojavljuju glumci od kojih jedan izgovara rečenicu - “samo ujedinjeni možemo modernim cestama uvezati cijelu Bosnu i Hercegovinu i njen ekonomski prostor”.


Ujedinjeni Karić i SDP

Na ovaj način SDP je iskoristio infrastrukturu i vlasništvo javnog preduzeća za predizbornu kampanju. Samo nekoliko dana ranije direktor Autocesta Ensad Karić pozvao je političke partije da ne koriste ovo preduzeće u svojim predizbornim aktivnostima.

“Apelujemo na sve političke subjekte da se suzdrže od korištenja ovog projekta u dnevno političke svrhe”, navodi se u nedavnom saopštenju Autocesta gdje se dodaje kako je ovo preduzeće uprkos pritiscima nezavisno kao i njen direktor Ensad Karić.

Od svog osnivanja ovo je preduzeće povezivano sa strankom koje je u tom trenutku bila na vlasti. Bivši direktor Autocesta Erdal Trhulj je nakon izbora postao federalni ministar kao član SDA, stranke koja je u prošlom mandatu imala premijera.

Transparency International Bosne i Hercegovine je prije nekoliko dana najoštrije osudio “ponovnu praksu političkih stranaka da predizbornu kampanju indirektno finansiraju kroz javna preduzeća i institucije.”

“Najnoviji primjer ovakve prakse je kampanja Autocesta FBiH o izgradnji Koridora Vc, koja je preplavila medije i bilborde i vješto je tempirana u predizbornoj kampanji, a naslanja se na kampanju Socijaldemokratske partije BiH, koja je potpuno prisvojila i privatizovala projekat izgradnje autoputa, i gotovo cijelu kampanju bazirala na radu Autocesta”, navodi se u saoštenju Transparency Internationala.

Aktivnosti preduzeća su se znatno povećala u posljednjih mjesec dana. Svečano je otvorena nova dionica od 20 kilometara, započeta je gradnja obilaznice oko Zenice... Na svim ovim svečanostima neizbježan je federalni premijer Nermin Nikšić koji u isto vrijeme učestvuje i u kampanji SDP-a. Na posljednjoj svečanosti pojavio se i ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija.

Internet i facebook stranica Autocesta nikada nisu bile ažurnije. U septembru 2013. godine na facebook stranici Autocesta objavljene su četiri vijesti. U septembru ove godine njih 31 a za samo devet dana oktobra čak 17. Uz sve to, Autoceste plaćaju oglase na facebooku.

Iako je javno preduzeće Autoceste državna kompanija kojoj cilj nije profit, reklamna kampanja u posljednja dva mjeseca izgleda poput kampanje bilo koje komercijalne kompanije.

Autoceste Federacije nisu odgovorile na zahtjev Žurnala o troškovima za reklamiranje u toku ove godine. Također, od kompanije nismo mogli dobiti nikakvo objašnjenje zbog čega je SDP-u dozvoljeno snimanje promotivnog predizbornog spota.


Sponzorstva i reklame

Na radiju se posljednje sedmice mogu čuti reklame koliko je kilometara autoceste napravljeno do sada, koliko je radnika radilo na izgradni uz poziv na otvaranje novih 20 kilometara puta.


Federalni revizori davno su upozoravali preduzeće kojim sada rukovodi Ensad Karić. U izvještaju za prošlu 2013. godinu revizori su doveli u pitanje potrebu javnog preduzeća da se reklamira na identičan način na koji to rade komercijalne firme.

U 2012. godini na troškove reklame i sponzorstva Autoceste su potrošile 260.000 maraka a u 2013. godini čak 348.000 maraka.

Autoceste su angažovale kompaniju Prime Time za produkciju i pripremu propagandnog materijala što je koštalo 250.000 maraka.

Usluge su uključile produkciju TV PR informativnih priloga, produkciju reklamnog TV spota – zatvoreni sistem naplate, produciranje intervjua i priloga u okviru emisija Business News i Business Magazine, produciranje video materijala i fotografija, produkciju promotivnog filma o izgradnji dionica koridora Vc, piše u revizorskom izvještaju.

“Kao i Ugovorom za 2012. godinu, a što je konstatovano i revizorskim izvještajem za 2012. godinu, ni Ugovorom zaključenim za 2013. godinu nije definisana jedinična cijena usluga, tako da nismo u mogućnosti potvrditi da li su cijene izvršenih usluga realne, niti da li su pružene usluge u okviru ugovorenih”, zaključuju revizori i dodaju da za ovaj posao nije proveden postupak javne nabavke.

Autoceste su se pozvale na izuzeće primjene Zakona o javnim nabavkama ali revizori napominju da se izuzeće odnosi isključivo na pribavljanje radio i TV emitovanja dok se posao izrade reklama mora povjeriti firmi tek nakon javne nabavke. Revizori su otkrili da Autoceste nisu pregovarale o tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora.

“Prema prezentiranoj dokumentaciji fakturisanje za izvršene usluge vršeno je u jednakim mjesečnim iznosima od 20.833 KM, sa prilozima izvještaja o količini produciranih materijala za predmetni mjesec, koji nisu ovjereni i potpisani od nadležnih Društva da su navedene količine i stvarno izvršene”, pišu revizori uz napomenu da se obim posla razlikuje u svakom mjesecu.

“Navedeno potvrđujemo i činjenicom iz izvještaja koji su priloženi uz fakture da npr. produciranje i ustupanje video materijala i fotografija ostalim TV stanicama i web portalima, kao i printanim medijima sa posebnim poziciranjem istih (kao jedna od 5 stavki u izvještaju) u mjesecu martu je iznosila 15, u augustu 11, a u decembru 27 , a faktura za izvršene usluge u svaku mjesecu je ista.”

Revizorima nije bilo jasno zašto se Autoceste uopšte reklamiraju i na to su skrenuli posebnu pažnju.

“Ovo posebno naglašavamo jer se ovdje radi o javnom preduzeću koje u skladu sa Zakonom o cestama u FBiH ne ostvaruje dobit i ne posluje na komercijalnom principu , tako da ne možemo potvrditi opravdanost i svrsishodnost izdvajanja za reklamu i marketing, koji u konačnici povećavaju rashode, za koje ne možemo potvrditi da u mogu uticati na povećanje prihoda”, napisali su revizori i dodali kako su u novom ugovoru sa istom firmom određene pojedinačne cijene usluga.

Na zvaničnoj youtube stranici SDP-a postoji najmanje 26 video zapisa koje je postavila ova partija koji u svom naslovu imaju ime Ensada Karića. Gotovo svi ostali video zapisi odnose se na aktivne članove SDP-a.

(zurnal.info)