GUVERNER CENTRALNE BANKE BiH:Nisam znao za rodbinske veze
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pošta sa okupirane strane

GUVERNER CENTRALNE BANKE BiH: Nisam znao za rodbinske veze

Guverner CBBiH Senad Softić nakon teksta o obnovi zgrade u Mostaru obratio se redakciji Žurnala

Nisam znao za rodbinske veze
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Guverner Centralne banke BiH Senad Softić uputio je dopis Žurnalu nakon teksta o tome kako je članica Upravnog vijeća ove institucije Ankica Kolobarić dodijelila posao obnove zgrade CB bratu Draganu Knezoviću

U kontekstu teksta objavljenog na portalu Žurnal Uz blagoslov guvernera: Članica Vijeća Centralne banke bratu dodijelila posao od milion i po KM, želim izjaviti sljedeće: guverner CBBiH ne daje blagoslov i nije bio upoznat sa navodima o rodbinskim vezama. 
Guverner CBBiH je jedan od pet članova Upravnog vijeća CBBiH i predsjedava Upravnim vijećem koje donosi odluke iz svoje nadležnosti.
Cijeli postupak rekonstrukcije zgrade (predradnje vezane za izradu projektne dokumentacije i tehničke specifikacije) otpočeo je krajem 2014. godine, a odluka o pokretanju postupka javne nabavke donesena je u maju 2015. godine od strane Upravnog vijeća. To jasno govori da su se ove aktivnosti desile prije mog stupanja na dužnost guvernera (11.8.2015. godine).

Odluku o dodjeli ugovora donijelo je Upravno vijeće Centralne banke na preporuku Komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje građevinsko-zanatskih radova na zgradi CBBiH u Mostaru, datu na osnovu provedenog otvorenog postupka nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Tako da su netačni navodi u vašem naslovu i tekstu jer to nije način donošenja odluka u CBBiH.
Što se tiče navoda o srodničkim vezama izjavljujem da: Nisam bio upoznat s aistim niti me iko o tome izvijestio. Tako da za vaše navode kojima naslućujete da sam za navedeni sukob interesa “ipak znao”, izjavljujem da za isto nisam znao, zbog čega i ovaj vaš navod nije tačan. 
Takođe, napomenuo bih da Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova na zgradi u Mostaru CBBiH nije sklopila sa firmom Domena, nego sa grupom ponuđača koju čine tri ponuđača, pri čemu nosilac grupe ponuđača nije bila firma Domena
, navodi se u demantu guvernera CBBiH Senada Softića. 

...

Iako naslovljen kao ispravak netačnih navoda, ovaj dopis ne demantuje informacije iznesene u tekstu u smislu dodjele posla već se njime tvrdi kako guverner Senad Softić nije znao za navedene rodbinske veze.
Guverner Senad Softić, baš kao i Ankica Kolobarić i Dragan Knezović, imali su priliku govoriti za Žurnal danima prije objave teksta. Niko od njih to nije želio. O tome svjedoči  prepiska sa pres uredom CBBiH.

Umjesto konkretnih odgovora dobili smo pisane opće konstatacije iz pres službe o tome kako se CB pridržava zakonskih okvira.

 

 

Podsjećamo i na činjenicu da navedeni posao nije jedini koji je Domena sklopila sa CBBiH već je u narednim godinama imala ugovore vrijedne stotine hiljada KM.
Također, navode iz demantija o grupi ponuđača Žurnal je objavio na samom početku teksta.


(zurnal.info)