DUGOVI JAVNI, OTPISI TAJNI:Porezna uprava krije firme kojima je oprostila višemilionski dug
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

DUGOVI JAVNI, OTPISI TAJNI: Porezna uprava krije firme kojima je oprostila višemilionski dug

Porezna uprava javno objavljuje spisak dužnika, ali podatak o tome kojim firmama su dugove otpisali, proglašava poslovnom tajnom

Porezna uprava krije firme kojima je oprostila višemilionski dug
FOTO: pufbih.ba

 

Firma “GA-GI” iz Gruda imala je na dan 31.12.2018. dva miliona i 743 hiljade maraka poreznog duga. Podatak je javno objavila Porezna uprava Federacije BiH. Tri mjeseca kasnije uprava objavljuje novu listu, ali firme “GA-GI” vlasnika Ivice Galića više nema među dužnicima.

Nezvanične informacije ukazivale su da je “GA-GI” kao nelikvidna firma sada na novoj listi i to poreskih obveznika kojiima naplata dugovanja nije moguća jer ne posjeduju pokretnu ili nepokretnu imovinu.  Žurnal je tim povodom od Porezne uprave Federacije tražio listu takvih dužnika.

“Porezna uprava Federacije BiH ne može udovoljiti Vašem zahtjevu i dati odgovor na navedeno pitanja iz razloga što traženi podaci predstavljaju poreznu tajnu u skladu sa članom 3. stav 1. tačka 4. Zakona o Poreznoj upravi  Federacije BiH i isti se ne mogu javno objaviti bez prethodne pisane saglasnosti poreznih obveznika”, odgovorili su iz Porezne uprave.

lista dužnika 31.12.2018.

lista dužnika 31.3.2019. - nema više firme "GA-GI"

Može dakle biti objavljena lista poreskih dužnika, ali ne može i ona koja sadrži imena firmi čija su dugovanja nenaplativa!? Da li ovo znači da su na listi dužnika samo one firme koje daju svoju „pisanu saglasnost“ kako formulišu iz Uprave? Logičan je zaključak da je spisak nekompletan, jer zašto vjerovati da su sve firme dužnici pristali na javnu objavu svojih dugovanja. Istvoremeno, ima još dužnika na toj listi za koje se bez dileme može utvrditi da su ta potraživanja nenaplativa, ali isti su godinama na spisku koji nije "porezna tajna".

Zakon je tako obavezujući za Poreznu upravu u ovom slučaju, ali nije i za firme, javna predureća pa i institucije koje duguju milione, desetine pa i stotine miliona maraka.

Razlog „porezne tajne“ odnosno skrivanja spiska firmi čija su dugovanja nenaplativa moguće jeste što bi mogla biti upoređena imena vlasnika i njihovo eventualno posjedovanje drugih firmi ili nekretnina kojima bi dug bio naplaćen.

Odgovor vjerovatno zna direktor PU FBiH Šerif Isović, a sasvim sigurno njegov zamjenik Slobodan Vukoja, barem kada je u pitanju firma „GA-Gi“,.Treba li reći da je u pitanju dvojac iz SDA-HDZ uhodane mašinerije koja štiti stranci lojalne tajkune, čitaj prevarante.

Vlasnik firme „GA-GI“ Ivica Galić donedavno je posjedovao i firmu Amagal u Grudama, koja je u biti privatni carinski terminal. Ustanovljeno je svojevremeno kako je Galić i tu „zakinuo“ Upravu za indirektno oporezivanje za gotovo pola miliona maraka lažiranjem prometa. Zvanično, prema podacima Finansijsko-informatičke agencije od 2014. do 2017. godine dobit te firme iznosila je oko 2,8 miliona maraka, gle čuda tačno koliko je Galićeva GA-GI dugovala za porez.

No, u registru je upisan novi vlasnik Amagala, sada je to izvjesni Darijo Pejić. Ivica Galić tako nema više ni te imovine, preko noći postaje umirovljenik i zvanično živi u Zagrebu. U Grude dolazi, ali sada nije porezni dužnik...

(zurnal.info)