Rodbinske veze sa predsjednicom Komisije:Sud potvrdio nepotizam u Poreznoj upravi FBiH

Istražujemo

Rodbinske veze sa predsjednicom Komisije: Sud potvrdio nepotizam u Poreznoj upravi FBiH

Sudskom presudom, po tužbi jednog od kandidata, utvrđeno da je konkurs za stručnog saradnika za javne prihode u Kantonalnom poreznom uredu iz 2021. godine bio namješten za kandidatkinju koja je u rodbinskim vezama sa tadašnjom predsjednicom Komisije za izbor Semirom Šafro. Tužilaštvu HNK su podnesene dvije anonimne krivične prijave protiv Šafro, a jedna od njih se odnosi upravo na ovaj konkurs, a druga na slučaj u vezi uplate doprinosa za jednog uposlenika MUP-a HNK prilikom njegovog odjavljivanja, odnosno penzionisanja

Sud potvrdio nepotizam u Poreznoj upravi FBiH
Porezna uprava FBiH

Nakon potvrđivanja presude za nepotizam u Poreznoj upravi FBiH, podnesene su i prve krivične prijave na osnovu kojih je Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo predmet. Navedeno se odnosi na javni konkurs za stručnog saradnika za javne prihode u Kantonalnom poreznom uredu iz 2021. godine, a po kojem je bila uposlena Alma Maksumić Marić, rodica Semire Šafro, tadašnje šefice porezne ispostave Grada Mostara i predsjednice konkursne komisije.

Upravo je protiv Šafro i podnesena anonimna krivična prijava zbog sumnje da je u postupku pred Odborom državne službe za žalbe dala lažan iskaz, odnosno negirala je srodstvo sa spomenutom kandidatkinjom. Iz Tužilaštva HNK nam je potvrđeno da je prijavom obuhvaćen i direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović.

„Postupajući tužitelj je od MUP-a HNŽ, Sektora kriminalističke policije zatražio provjere navoda iz navedene kaznene prijave“, kažu iz Tužilaštva HNK.

Potvrđena diskriminacija

Žurnal je ranije pisao da je Tihomir Bevanda, dugogodišnji uposlenik Porezne uprave i jedan od kandidata ovog konkursa, u septembru 2021. podnio tužbu protiv Odbora državne službe za žalbe FBiH i Agencije za državnu službu FBiH radi utvrđivanja diskriminacije temeljem rodbinske veze. On je u tužbi spomenuo da je za ovu rodbinsku vezu saznao na intervjuu kojem je prisustvovao i direktor Porezne uprave FBiH. 

Općinski sud u Mostaru je kao prvostepeni organ utvrdio da je konkurs bio namješten za kandidatkinju koja je u rodbinskim vezama sa Semirom Šafro. 

Šefica mostarske ispostave na konkursu izabrala svoju blisku rodicuRodbinsko zapošljavanje u Poreznoj upravi FBiHŠefica mostarske ispostave na konkursu izabrala svoju blisku rodicu

Kantonalni sud u Mostaru potvrdio je prvostepenu presudu u junu prošle godine.

Pravilno je prvostepeni sud u svojoj odluci utvrdio da je došlo do diskriminacije prema tužitelju kao jednom od uspješnih kandidata na spornom konkursu, kao i prema ostalim kandidatima koji su uspješno položili pismeni stručni ispit i intervju kao i da je prilikom izbora povrijeđene odredbe Zakona o državnoj službi u FBiH radi čega smatraju da je tužbeni zahtjev osnovan u cjelosti“, stoji u drugostepenoj presudi koju je Žurnal dobio na uvid.

U obrazloženju se dalje navodi da je prvostepeni sud pravilno utvrdio činjenicu da je Semira Šafro, koja je bila predsjednik Komisije za izbor državnog službenika u spornom konkursu, u rodbinskom srodstvu s izabranom kandidatkinjom Almom Maksumić Marić, odnosno da su majka člana komisije i otac kandidatkinje brat i sestra, te da je ona kao članica Komisije morala podnijeti ostavku na članstvo u predmetnom konkursu zbog sukoba interesa.

Dalje navode da je Agencija za državnu službu FBiH bila upoznata o eventualnom postojanju rodbinske veze člana komisije i kandidata putem anonimne prijave i tražili su od Šafro da se izjasni o navodima iz anonimne prijave koju su tim povodom zaprimili u januaru 2021., što je ona tada negirala.

Međutim, nasuprot žalbenim navodima, Agencija je po dobijenom očitovanju nezakonito nastavila sa prekinutom procedurom javnog konkursa i dala pozitivno mišljenje o ispunjenosti uslova za postavljanje Alme Maksumić Marić kao najuspješnijeg kandidata na predmetno radno mjesto“, stoji u presudi.  

Sud je utvrdio da je Agencija morala ispitati stepen srodstva člana komisije i kandidata Alme Maksumić Marić, a što je nesporno izostalo.

Osumnjičena i za zloupotrebu položaja

Žurnal je već pisao da je Alma Maksumić Marić, bez obzira na prvostepenu presudu Općinskog suda u Mostar, uposlena na radno mjesto stručnog saradnika za javne prihode, ali je u međuvremenu po potvrđivanju te presude sama podnijela zahtjev za ispuštanje iz državne službe.

Bez obzira na sudsku presudu, direktor Isović zaposlio rodicu predsjednice konkursne komisijeNepotizam u Poreznoj upravi FBiH Bez obzira na sudsku presudu, direktor Isović zaposlio rodicu predsjednice konkursne komisije

Saznajemo i da je Semira Šafro početkom ove godine tražila premještaj sa radnog mjesta šefa porezne ispostave Grada Mostara i njenom zahtjevu je udovoljeno. Tako je krajem januara doneseno rješenje, koje smo imali priliku vidjeti, kojim je premještena za poreznog inspektora.

Iz Tužilaštva HNK su nam potvrdili da protiv Šafro imaju još jedan formiran predmet i to od 17. marta ove godine, a po zaprimljenom izvještaju MUP-a HNK. Prema tom izvještaju sumnjiči se da je kao šefica Porezne ispostave Grada Mostara počinila krivična djela zloupotreba položaja i nesavjestan rad u službi, a u vezi sa uplatom doprinosa za jednog uposlenika MUP-a HNK prilikom njegovog odjavljivanja, odnosno penzionisanja.

Iz Tužilaštva naglašavaju da su oba predmeta u fazi provjera navoda iz krivičnih prijava. 

(zurnal.info)