Nepotizam u Poreznoj upravi FBiH :Bez obzira na sudsku presudu, direktor Isović zaposlio rodicu predsjednice konkursne komisije
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Nepotizam u Poreznoj upravi FBiH : Bez obzira na sudsku presudu, direktor Isović zaposlio rodicu predsjednice konkursne komisije

Šerif Isović donio rješenje o postavljanju Alme Maksumić Marić za stručnog saradnika, iako je Općinski sud u Mostaru samo mjesec prije toga donio rješenje kojim je potvrđeno da je izabrana kandidatkinja rodica Semire Šafro, predsjednice konkursne komisije, koja je ujedno i šefica mostarske ispostave Kantonalnog poreznog ureda

Bez obzira na sudsku presudu, direktor Isović zaposlio rodicu predsjednice konkursne komisije
Porezna uprava FBiH

 

Direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović, po svoj prilici, ne mari previše za sudske presude. Iako je Općinski sud u Mostaru, zbog nepotizma naložio da se poništi rješenje o zapošljavanju Alme Maksumić Marić na mjesto stručne saradnice, on je uradio suprotno – potpisuje rješenje kojim potvrđuje njeno postavljanje za stručnog saradnika za javne prihode u Kantonalnom poreznom uredu Mostar, ispostava Grada Mostara.

Prvostepena presuda je izrečena 11. marta, a datum na rješenju koje potpisuje Isović je 14. april.

 

 

Prema ovom rješenju, Maksumić Marić je bila na probnom radu od 1. septembra 2021. do 28. februara ove godine i ocjenjena je ocjenom zadovoljava.

Podsjetimo da je Općinski sud u Mostaru prvostepenu presudu izrekao po tužbi koju je 21. septembra prošle godine dugogodišnji uposlenik Porezne uprave Mostar i jedan od kandidata Tihomir Bevanda podnio protiv Odbora državne službe za žalbe FBiH i Agencije za državnu službu FBiH, a radi utvrđivanja diskriminacije temeljem rodbinske veze i poništenja odluke o izboru kandidata na javnom konkursu.

Sud je utvrdio da je javni konkurs za stručnog saradnika za javne prihode u Kantonalnom poreznom uredu Mostar, ispostava Grada Mostara, bio namješten za Almu Maksumić Marić za koju je utvrđeno da je u rodbinskim vezama sa Semirom Šafro, šeficom ove ispostave. Šafro je ujedno bila i predsjednica konkursne komisije, o čemu je Žurnal ranije pisao.

Tuženima je naloženo da ubuduće ne vrše diskriminaciju temeljem rodbinskih veza kandidata s članovima tijela koji provode konkurs, dok su poništena rješenja Odbora od 12. jula 2021. i obavještenje Agencije o postavljanju državnog službenika od 6. aprila 2021. godine.

 

 

U obrazloženju presude istaknuto je da je Semire Šafro očito zloupotrijebila svoja prava, te da je morala biti upoznata sa razlogom za izuzeće prije usmenog intervjua.

Agencija za državnu službu FBiH je još tokom konkursne procedure dobila anonimnu dojavu o srodstvu predsjednice konkursne komisije sa izabranom kandidatkinjom. Od Semire Šafro su tražili hitno očitovanje o spornim navodima, ali je ona porekla srodstvo sa Almom Maksumić Marić, dok je tokom glavne rasprave pred Općinskim sudom u Mostaru priznala da su rodice.

S obzirom na to da u presudi stoji da je Šafro zloupotrijebila svoja prava, ali i da je očito svjesno Agenciji za državnu službu FBiH slagala da nije u rodbinskim vezama sa izabranom kandidatkinjom još ranije smo pitali Tužilaštvo HNK da li će otvoriti istragu.

Tada su nam odgovorili da su “provjerom u evidencijama utvrdili da nisu upoznati sa slučajem”, te da nisu zaprimili presudu Općinskog suda u Mostaru.

“Također, do sada nismo imali slučajeva da nam Općinski sud dostavlja presude u kojima bi nam ukazao na utvrđivanje postojanja sumnje na počinjenje nekog kaznenog djela. Istina, bilo je slučajeva da bi nam Općinski sud dostavio pojedini dokaz za koji bi se sumnjalo da je krivotvoren, kao i zapisnike o saslušanju svjedoka u slučajevima da se sumnjalo na kazneno djelo davanje lažnog iskaza”, stoji u njihovom odgovoru.

Bitno je napomenuti da se u podnesenoj tužbi spominje i to da je Šerif Isović, također, bio upoznat da su šefica mostarske ispostave i izabrana kandidatkinja u srodstvu.

Agencija za državnu službu FBiH uložila je žalbu na presudu i predmet će u narednom periodu iz mostarskog Općinskog suda biti upućen na Kantonalni sud u Mostaru gdje će se donijeti drugostepena presuda.

(zurnal.info)