Općina Novi Grad:Posao mora biti dodijeljen stranačkom šefu načelnika Efendića!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Općina Novi Grad: Posao mora biti dodijeljen stranačkom šefu načelnika Efendića!

Sve dok posao ne dobiju firme Huse Ćesira, općinske službe će korigovati cijene i raspisivati nove tendere

Posao mora biti dodijeljen stranačkom šefu načelnika Efendića!

Kada se na tender Općine Novi Grad prijavi firma Huse Ćesira posao mora biti dodijeljen stranačkom šefu načelnika Efendića.  Da bi Ćesirova firma pobijedila na tenderu, iz Općine će  korigovati cijene u ponudi njegove firme kako bi bila najpovoljnija. Kada se to otkrije i čitav postupak poništi, iz Općine Novi Grad jednostavno će raspisati novi tender na kojem će posao dobiti neka druga firma u vlasništvu istog čovjeka - Huse Ćesira.

POGREŠAN OBRAČUN
 
Odlukom načelnika Općine Novi Grad Semira Efendića ponovo je dodijeljen posao firmama u vlasništvu Huse Ćesira. Već treću godinu za redom Ćesirove firme Femas i Bosnaplast glavni su dobavljači plastenika za Općinu Novi Grad. Prošlogodišnji tender za nabavku plastenika najbolje prikazuje kako firme Huse Ćesira dobijaju poslove od Općine Novi Grad.

Polovinom maja prošle godine Općina Novi Grad raspisala je tender za nabavku plastenika. Vrijednost tendera bila je oko 34.000 KM bez PDV-a. Na tenderu za nabavku plastenika pristigle su četiri ponude. Tri su bile prihvatljive - ponude firmi  Bios PO Visoko - 39.998 KM sa PDV-om, Femas iz Sarajeva– 39.487, 50 KM sa PDV-om i firme Nermaris iz Gračanice - 36.885 KM sa PDV-om.

Najpovoljniji ponuđač prema kriteriju najniže cijene bila je firma Nermaris iz Gračanice. Međutim, kako se na tender prijavila i firma Femas u vlasništvu Huse Ćesira, reagovao je načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić.

Da bi posao bio dodijeljen firmi Huse Ćesira, stranačkog šefa načelnika Efendića, u Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača, koju je potpisao Semir Efendić, navedeno je da je došlo do računske greške.

"Greška u obračunu PDV-a, odrazila se na ukupn iznos ponude, imajući u vidu da je na ponuđenu cijenu sa PDV- om u iznosu 33.750 KM ponovo obračunat PDV u Aneksu 2 tenderske dokumentacije u iznosu od 5.737 KM... dostavljen je zahtjev za ispravku računske greške, koju je ponuđač dostavio aktom broj 52/18 od 23.8.2018. godine, tako da ukupna cijena za predmetni ugovor nakon ispravke računske greške iznosi 33.750 KM“, navedeno je u Odluci.

 

 

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Općina Novi Grad uputila je zahtjev firmi Femas u kojem traže pismenu saglasnost o prihvatanju ispravke "računske greške". Iz firme Femas dostavili su potrebnu saglasnost. 

Tako je ova firma zahvaljujući “računskoj grešci” mogla biti izabrana za najpovoljnijeg ponuđača jer je njena ponuda nakon "ispravke računske greške" bila za oko tri hiljade jeftinija od ponude firme Nermaris.

Na ovakve postupke Općine Novi Grad žalili su se iz firme Nermaris. U žalbi su naveli da se ne radi o računskoj grešci jer su u ponudi firme Femas na tri mjesta u tenderskoj dokumentaciji navedene identične cijene bez PDV-a.

Na svim mjestima ponude, koji su predviđeni za unos ukupne cijene, ponuđač Femas je dao cijenu bez PDV-a 33.750 KM i cijenu sa PDV-om koja iznosi 39.487,50 KM, uključujući i popunjeni nacrt ugovora- Aneks 8 koji je sastavni dio ponude i osnov za zaključivanje ugovora između ugovornog organa i izabranog ponuđača. Nemoguće je da ponuđač na svim mjestima ponudE unese identične cijene i da sve one predstavljaju računsku grešku”, naveli su iz firme Nermaris.

Iz Općine Novi Grad u odgovoru na žalbu tvrdili su da “nisu osnovani navodi žalitelja”. Međutim Ured za razmatranje žalbi (URŽ) u potpunosti je usvojio žalbu firme Nermaris i poništio Odluku načelnika Efendića o izboru firme Femas za najpovoljnijeg ponuđača.

Odluka o poništenju postupka nije objavljena na stranici Općine Novi Grad. Umjesto toga, dva mjeseca nakon što je URŽ poništio tender, na stranici Općine objavljena je nova odluka načelnika Efendića. 

 

 

Na preporuku Komisije, Općinski načelnik donosi Odluku- prihvata se ponuda ponuđača Bosnaplast d.o.o iz Sarajeva sa ponuđenom cijenom u iznosu 39.485,50 KM sa PDV-om u predmetu javne nabavke plastenika”, naveo je načelnik Efendić u svojoj Odluci.

Ponuda firme Bosnaplast bila je za 500 KM jeftinija u odnosu na drugorangiranu ponudu i identična prvobitnoj ponudi firme Femas na poništenom tenderu.

(zurnal.info)

 

Ovaj sadržaj je nastao u okviru Programa osnaživanja nezavisnih medija, Indenpendent Media Empowerment Program (IMEP)