Odbijena još jedna tužba:Žurnal nije počinio klevetu kada je pisao o sumnjivim poslovima Ćesirovih firmi!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Odbijena još jedna tužba: Žurnal nije počinio klevetu kada je pisao o sumnjivim poslovima Ćesirovih firmi!

Nakon što je prošle godine odbio tužbu Huse Ćesire zbog navodne klevete objavljene na Žurnalu, Općinski sud u Sarajevu je u drugom postupku ponovo odbio njegov zahtjev. Podsjetimo, radi se o istoj osobi koja je 2019. godine fizički nasrnula na našeg fotografa zbog čega će se, eventualno, kazniti samo za prekršaj, jer „ne postoje osnovi sumnje da su prijavljene osobe počinile krivično djelo“

Žurnal nije počinio klevetu kada je pisao o sumnjivim poslovima Ćesirovih firmi!


Općinski sud u Sarajevu donio je presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev Huse Ćesira da mu se na ime naknade štete zbog klevete solidarno isplati iznos od 5.250 KM, kao i da mu se nadoknade troškovi parničnog postupka, sve uvećano za zakonsku zateznu kamatu.

Ovoga puta Ćesir je tužio zbog tekstova objavljenih 2017. i 2019. godine. U tim tekstovima pisali smo prvo o tome da je odlukom načelnika Semira Efendića iz budžeta Općine Novi Grad isplaćeno više od 80.000 KM firmama Huse Ćesira, predsjednika Općinskog odbora SDA Novi Grad, potom o tome da kada se na tender Općine Novi Grad prijavi firma Huse Ćesira posao mora biti dodijeljen tim firmama, te konačno i o tome da su od 2016. godine firme u vlasništvu Huse Ćesira dobile poslove vrijedne više od 1,3 miliona maraka od javnih preduzeća i institucija. Na svim tenderima Ćesirove firme bile su jedini ponuđači, a na čelu tih javnih preduzeća i institucija bili su kadrovi SDA.

U obrazloženju sudske presude navodi se kako „sud cijeni da ne postoji odgovornost tuženih za klevetu“.

„Kod ovako utvrđenog činjeničnog stanja je jasno da objavljivanje spornog izražavanja tuženih nesumnjivo izaziva interes šire javnosti, te se u tom slučaju nikako ne može govoriti o nedostatku legitimnog cilja da se javnost s ovim problemom upozna, pa se ovakvo izražavanje, koju tužitelj cijeni klevetničkim, može smatrati doprinosom javnoj debati u odnosu na koju mediji moraju ispuniti svoju ulogu „čuvara javnog interesa“, odnosno ne može predstavljati samo zadovoljenje interesa određenog dijela javnosti“, navodi se, između ostalog, u obrazloženju presude.

Nije ovo prvi put da Općinski sud u Sarajevu presuđuje na način da odbija Ćesirove zahtjeve zbog navodne klevete objavljene u Žurnalovim tekstovima. Krajem prošle godine ovaj sud je odbio njegov tužbeni zahtjev zbog teksta iz 2017. godine.

Podsjetimo, Huso Ćesir je u martu 2019. godine fizički nasrnuo na fotografa Žurnala Adija Kebu, dok je naš kolega s javne površine fotografisao ulaz u Ćesirovu firmu „Bosnaplast“.

 

 

Uprkos tome što je sve zabilježeno na kameri, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, odnosno tužiteljica Sanita Imamović, je 20. novembra 2020. godine donijela naredbu da se neće provoditi istraga protiv Huse Ćesira i Muamera Ćesira zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda. Prema njihovom obrazloženju, ne postoje osnovi sumnje da su prijavljene osobe počinile krivično djelo, jer je, kako se navodi, očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo.

Iako je potom glavna kantonalna tužiteljica Sabina Sarajlija donijela rješenje kojim se žalba Adija Kebe usvaja, te u kojem se ističe da je ranije donesena odluka nepravilna i da će se donijeti nova odgovarajuća tužilačka odluka, nedavno je tužiteljica Sanita Imamović ponovo donijela naredbu da se neće provoditi istraga protiv Huse i Muamera Ćesira.

Umjesto toga, tužilaštvo će svu materijalnu dokumentaciju proslijediti nadležnom organu na ocjenu za pokretanje prekršajnog postupka, što znači da bi se eventualno mogli kazniti novčanom kaznom za prekršaj.

(zurnal.info)