Odbijena tužba SDA siledžije:Žurnal nije počinio klevetu kada je pisao o sumnjivim poslovima Huse Ćesira
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pod okupacijom

Odbijena tužba SDA siledžije: Žurnal nije počinio klevetu kada je pisao o sumnjivim poslovima Huse Ćesira

Huso Ćesir, predsjednik Općinskog odbora SDA Novi Grad, tužio nas je za navodnu klevetu zbog teksta objavljenog 2017. godine. Općinski sud u Sarajevu donio je prvostepenu presudu – Ćesirov zahtjev je odbijen. Podsjetimo, radi se o istoj osobi koja je 2019. godine fizički nasrnula na našeg fotografa

Žurnal nije počinio klevetu kada je pisao o sumnjivim poslovima Huse Ćesira

 

Općinski sud u Sarajevu donio je prvostepenu presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev Huse Ćesira da mu se, zbog teksta objavljenog 5. oktobra 2017. godine pod naslovom „U JEDINSTVU JE SNAGA: Semir Efendić dodijelio poslove od 80.000 maraka svom stranačkom šefu Husi Ćesiru!“, na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda, isplati iznos od 2.000 maraka sa zakonskom zateznom kamatom, da mu se uputi javno izvinjenje, te da mu se nadoknade troškovi parničnog postupka.

Podsjetimo, u tom tekstu objavljeno je da je odlukom Semira Efendića iz budžeta Općine Novi Grad isplaćeno više od 80 hiljada maraka firmama Huse Ćesira, predsjednika Općinskog odbora SDA Novi Grad.

U julu 2017. godine Efendić je firmi „Femas“ iz Sarajeva, koja je u vlasništvu Huse Ćesira, dodijelio posao vrijedan 49.140 KM za nabavku plastenika. Godinu ranije, firma „Bosnaplast“ iz Sarajeva, također u vlasništvu Ćesira, dobila je posao vrijedan 39.480 maraka za nabavku plastenika. Jedine prihvatljive ponude bile su ponude firmi u vlasništvu Huse Ćesira.

U tekstu je navedeno i da su firme u Ćesirovom vlasništvu od Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, od 2015. godine kada je za ministra imenovan Edin Ramić (SDA), dobile poslove vrijedne više od pola miliona maraka.

Sudija Naida Tabaković utvrdila je da „tvrdnje koje su iznesene u predmetnom tekstu u ovoj pravnoj stvari, predstavljaju samo vrijednosne sudove te se iste ne mogu smatrati klevetom“.


Žurnal je nekoliko puta pisao o poslovanju Ćesirovih firmi, a u martu 2019. godine predsjednik Općinskog odbora SDA Novi Grad fizički je nasrnuo na fotografa Žurnala Adija Kebu dok je s javne površine fotografisao ulaz u firmu „Bosnaplast“.

Međutim, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, odnosno tužiteljica Sanita Imamović, 20. novembra ove godine donijela je naredbu da se neće provoditi istraga protiv Huse Ćesira i Muamera Ćesira zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda. Prema njihovom obrazloženju, ne postoje osnovi sumnje da su prijavljene osobe počinile krivično djelo, jer je, kako se navodi, očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo.

(zurnal.info)