Kad se bratske ruke slože:POSLJEDICE PREMIJERSKIH ZAGRLJAJA: Umjesto u razvoj, milioni Elektroprenosa biće utrošeni na saniranje katastrofalne politike
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

POSLJEDICE PREMIJERSKIH ZAGRLJAJA: Umjesto u razvoj, milioni Elektroprenosa biće utrošeni na saniranje katastrofalne politike

Vlada RS će budžetski deficit pokriti raspodjelom dividende Elektroprenosa

POSLJEDICE PREMIJERSKIH ZAGRLJAJA: Umjesto u razvoj, milioni Elektroprenosa biće utrošeni na saniranje katastrofalne politike
RODITELJSKA PAŽNJA: Srdačan premijerski zagrljaj; FOTO: avaz.ba

Vlada Republike Srpske ozbiljno kasni sa predlaganjem entitetskog budžeta i ekonomske politike za sledeću godinu, koji bi trebalo da budu usvojeni do sredine decembra.

Opozicija u RS tvrdi da je to kašnjenje u suprotnosti sa Zakonom o budžetskom sistemu, da će budžet najvjerovatnije biti usvojan po hitnoj proceduri i da vladin ad hoc pristup najvažnijem dokumentu govori o postojanju velikih problema u javnim finansijama i funkcionisanju izvršne vlasti.

RAČUNICA MINISTRA TEGELTIJE

Budžetski okvir Republike Srpske za 2014. godinu je dvije milijarde i 18 miliona KM, a prema najavama iz Vlade predviđeno jepovećanje prihoda za oko 11,5 miliona KM u odnosu na planirani rebalans budžeta za ovu godinu. Ministar finansija RS Zoran Tegeltija saopštio je da su planirani prihodi 1.580.458.000 KM, a planirani rashodi 1.500.919.000 KM, te da su prihodi za oko 11,5 miliona KM veći od planiranog rebalansa za 2013. godinu.

"Prihodi po osnovu poreza i dohotka planirani su u iznosu od 176.600.000 KM, prihodi po osnovu poreza na dobit 140.500.000 KM, indirektni porezi u iznosu od milijardu i 64 miliona KM i njihov planirani rast je 1,6 odsto", rekao je Tegeltija.

Planirani rashodi iznose 1.500.919.000 KM i veći su za 4,3 miliona KM u odnosu na prijedlog rebalansa.

“Za servisiranje unutrašnjeg i spoljnog duga u idućoj godini biće potrebno oko 487.000.000 KM, od toga 106.000.000 KM su sredstva javnih fondova koje oni sami otplaćuju", rekao je Tegeltija.

Otkrio je da je za finansiranje izborne kampanje predviđeno 700.000 KM, a tvrdi i da je planiran suficit od 90.000.000 maraka, kada je riječ o odnosu domaćih prihoda i rashoda.  

“To je ciljani zadatak, usaglašen sa Međunarodnim monetarnim fondom i pokazuje da Vlada ostvaruje višak prihoda u svom poslovanju", rekao je Tegeltija.

RAČUNICA OPOZICIJE

Predsjednik opozicionog Narodnog demokratskog pokreta (NDP) Dragan Čavić smatra da će Budžet RS za 2014. godinu biti “spisak šarenih laža”.

“Potpuno je jasno da Vlada priprema izborni budžet, u kojem će nemilici zaduživati RS da bi izmirivala tekuće obaveze i stvarala privid o ekonomskom blagostanju, koje ne postoji, jer se RS nalazi u velikim i ozbiljnim ekonomskim problemima”, tvrdi Čavić.

On je upozorio da će sledeća godina za RS biti godina sa rekordnim nivoom otplate duga, koji će iznositi preko pola milijarde maraka i više od četvrtine ukupnog budžeta.

“Potpuno je jasno da će sledeće godine Vlada RS povući rekordna kreditna zaduženja od preko 400 miliona maraka”, naveo je Čavić.

Čavić takođe tvrdi da Vlada RS, zbog održavanja aranžmana sa MMF-om, formalno prikazuje postojanje suficita, a da suštinski ne izmiruje brojne obaveze iz Budžeta, prije svega materijalne troškove.

 “Za Vladu RS Budžet ne predstavlja ni vodič, a kamoli dokument kojeg ne bi smjela da mijenja kad joj se ukaže potreba”, ocijenio je on.

I u najvećoj opozicionoj partiji, SDS-u, smatraju da kabinet premijerke Željke Cvijanović priprema izborni Budžet.

“Budžetski prihodi se planiraju na ovogodišnjem nivou uz rast budžetskih rashoda od 3 posto. Jasno, to je nemoguća misija. Na rashodnoj strani treba dodati i otplatnu ratu duga od planiranih 487 miliona KM (ta rata u 2013. godini je 465 miliona KM). Pokriće ovog raskoraka između prihoda i rashoda neće pomoći ni planirano novo zaduženje u iznosu od 290 miliona KM (ovogodišnje zaduženje je 279 miliona KM). Nema te matematike koja će uravnotežiti ove iznose. Zato smo sigurni da je namjera predlagača dobaciti sa ovim obračunom do kraja septembra, tada na otplatu dolazi veći iznos spoljnog duga, a tu su i izbori, a nakon izbora ove probleme će rješavati neko drugi”, rekao je funkcioner ove stranke Milenko Stanić.

ELEKTROPRENOS POKRIVA RUPE

Prije nego što se bude izjašnjavala o Budžetu za sledeću godinu, Narodna skupština RS će razmatrati predloženi rebalans Budžeta za 2013. godinu. Čavić tvrdi da je predloženi rebalans Budžeta rezultat neostvarenih budžetskih prihoda i pogrešne ekonomske politike Vlade RS.

“Zabilježen je pad prihoda od indirektnih poreza. Takođe, Vlada RS je za 50 miliona KM profulila u prihodima od nefinansijske imovine, vjerujući da će moći prodati neku vojnu imovinu, a ispostavilo se da to nije moguće”, rekao je Čavić.

Vlada RS će budžetski deficit u prihodima, dodao je, pokriti raspodjelom dividende Elektroprenosa BiH, o čemu su dogovor već postigli premijeri dvije entitetske vlade Željka Cvijanović i Nermin Nikšić.

“Umjesto da 40 miliona maraka dividende Elektroprenosa bude utrošeno u razvoj, otišlo je za pokriće budžetskog deficita”, kazao je Čavić.

U SDS tvrde da je rebalans Budžeta urađen po diktatu MMF-a, kako bi bio nastavljen kreditni aranžman sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom.

“Iako je budžetski okvir ostao nepromijenjen (1 milijarda i 945 miliona KM), izvršene su ozbiljne preraspodjele i intervencije budžetskih prihoda u odnosu na odobreni budžet. Rebalansom se verifikuje pad naplate ključnih budžetskih prihoda. Indirektni porezi doznačeni od UIO se planiraju u manjem iznosu od 20,4 miliona KM. Ako se zna da su ovo najvažniji budžetski prihodi, učestvuju sa 66 posto u njihovoj strukturi, tad nam postaje i jasnije zbog čega Vlada kasni sa prijedlogom ovog dokumenta i zbog čega se za njegovo usvajanje traži hitna procedura. Planiran je i pad naplate ključne stavke direktnih poreza, poreza na dohodak od 2 miliona KM. Ovakav pad ključnih poreskih prihoda se planira nadomjestiti rastom manje značajnim i dugoročno neodrživim stavkama neporeskih prihoda (rast od 53,8 miliona KM, u ovoj stavci je očekivani priliv dividende od Elektroprenosa BiH) i poreza na dobit (rast od 18,3 miliona KM)”, naveo je Milenko Stanić iz SDS-a.

Prema njegovim riječima, za svaku osudu je i namjera Vlade RS da dobit Elektroprenosa BiH, uz saglasnost federalnih partnera, usmjeri na krpljenje budžetskih rupa.

“Vlada je potrošila sredstva od privatizacije i očistila escrow račune, prirodna bogastva dala pod koncesije, dosegla granice ino i domaćeg zaduženja, preostalo je da se dodatna sredstva izvlače iz malog broja javnih korporacija koje ostvaruju dobit u poslovanju. Takve odluke će, u kratkom vremenu, dovesti do nestanka javnih korporacija koje po završnim računima iskazuju pozitivne rezultate”, upozorio je Stanić.

Stanje u budžetskim rashodima nazvao je “prebacivanjem novca iz jednog u drugi džep”.

“Suština politike rebalansa budžeta, na rashodnoj strani, se svela na prebacivanje novca između korisnika. Oduzmi jednima, dodaj drugima. U ovom prebacivanju planiranih finansijskih sredstava lošije su prošli budžetski korisnici koji su se racionalnije ponašali i bolje planirali. Nagrađeni su neracionalni i neodgovorni subjekti”, ocijenio je Stanić.

MILIJARDA ZA PLATE

On je naveo da će se za plate budžetskih korisnika i otplatu dugova izdvojiti milijarda i 121 miliona KM.

“Ako su budžetski prihodi, bez stavki novih zaduživanja, planiran u ukupnom iznosu od 1 milijarde i 580 miliona KM tada postaje jasno da su sredstva budžeta namjenjena platama birokratskog aparata i otplati ranijih zaduženja. Za druge stavke ovdje nema mjesta”, naveo je Stanić.

To znači da nema para i da su značajno umanjena sredstva za, na primjer, subvencije i doznake na ime socijalne zaštite.

Stanić kaže da to ipak nije omelo Vladu RS da se galantno razbacuje sredstvima poreskih obveznika putem raznih poklona i donacija i to je razlog planiranog uvećanja sredstava grantova od 3,8 miliona KM.

Riječju, predloženi rebalans budžeta govori o tome kako aktuelna vlast u RS presipa iz šupljeg u prazno, dok bi budžet za 2014. godinu vladajućem SNSD-u trebalo da posluži kao sredstvo za osvajanje novog četvorogodišnjeg mandata na izborima. To što će građane Republike Srpske dodatno zadužiti, vlastodršce nije briga. Svakako dugove ne plaćaju iz svojih džepova.

(zurnal.info)