Suđenje u aferi Respiratori:Premijer Novalić obećao Hodžiću srediti dozvolu za uvoz medicinske opreme
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Suđenje u aferi Respiratori: Premijer Novalić obećao Hodžiću srediti dozvolu za uvoz medicinske opreme

Optuženi Fikret Hodžić, odnosno njegova firma Srebrena malina imala je otvoren račun u Privrednoj banci Sarajevo, na koji je u aprilu prošle godine leglo 10,5 miliona KM. O ovoj transakciji je uposlenica Banke Lejla Kustura odmah obavijestila i Odjel za sprečavanje pranja novca

Premijer Novalić obećao Hodžiću srediti dozvolu za uvoz medicinske opreme

 

 

U nastavku današnjeg suđenja optuženima u aferi Respiratori saslušana su dva uposlenika Privredne banke Sarajevo u kojoj je FH “Srebrena malina” imala otvoren račun.

Na optuženičkoj klupi su vlasnik “Srebrene maline” Fikret Hodžić, premijer FBiH Fadil Novalić, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, te federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

 

Hodžić tražio bankarsku garanciju

 

Svjedok Tužilaštva BiH Edin Kreštalica, član uprave Privredne banke Sarajevo, Hodžića poznaje kao klijenta banke.

“Pozvao me je na sastanak 6. aprila i informisan sam da je dobio posao nabavke medicinske opreme i trebala mu je bankarska garancija. Rekao mi je da je novac već na njegovom računu”, ispričao je Kreštalica.

Dalje je kazao da je Hodžić tražio da banka izda garanciju za odgođeno plaćanje dok roba ne bude isporučena. 

“Radilo se o tri garancije i prva je bila u korist firme BTL iz Crne Gore na 4,1 miliona eura sa rokom važenja do 15. aprila”, kazao je svjedok, te dodao da je ta garancija izdata, ali da nikada nije bila aktivirana.

Svjedok je potvrdio da mu je bilo poznato da se nabavljaju kineski respiratori.

Putem maila sam ga pitao da li je registriran kao ovlašteni uvoznik medicinske opreme, a on je odgovorio da će se premijer FBiH pobrinuti da dobije dozvolu za uvoz do dolaska opreme”, kazao je svjedok.

Podsjetimo da je tužilac ispis ovog maila još ranije priložio u sudski spis.

 

Sve provjeravao i Odjel za pranje novca

 

Uposlenica Privredne banke Lejla Kustura u martu i aprilu prošle godine obavljala je dužnost v.d. voditelja agencije Obala i ona je kazala da joj je tada “sistemski iskočilo prekoračenje za Srebrenu malinu”. Preciznije, radilo se o dvije transakcije, odnosno ukupnoj uplati na račun ove firme od 10,5 miliona KM o čemu je ona odmah obavijestila Odjel za sprečavanje pranja novca.

“Mailom sam se obratila klijentu da mi za tu transakciju dostavi dokumentaciju. Dobila sam odgovor i Hodžić mi je dostavio ugovor”, ispričala je svjedokinja.

Tužilac je prezentirao ovaj mail od 3. aprila 2020. godine, te pojasnio da se u opisu maila nalazi jedna vrsta respiratora (HCV E003 koji je prvobitno trebao biti nabavljen, op.a.), ali da je kasnije došlo do promjene vrste respiratora (ACM 812) što je i predmet optuženja. Svjedokinja nije znala odgovorit na pitanje šta je bilo sa novcem koji je pristigao na račun Srebrene maline u ove dvije transakcije.

Svjedokinja je potvrdila da je upoznata s informacijom da je Hodžić podigao 100.000 KM gotovine, dodavši da se radilo o blagajničkom maksimumu i da misli da je novac bio namijenjen za otkup malina.

Na pitanje Novalićeve advokatice Vasvije Vidović da li je ikad dobila obavijest od Odjela za pranje novca da se radi o sumnjivim ilegalnim tokovima novca, svjedokinja je odgovorila da nije. 

Hodžićeva advokatica Mirna Avdibegović oba svjedoka je pitala da li im je poznato ko je iz banke medijima dao ugovor, s obzirom na to da postoji obaveza “povjerljivosti”. Međutim, nijedan od ova dva svjedoka nije imao odgovor na to.

“Hodžić mi je prilikom telefonskog razgovora kazao da je samo neko iz banke mogao dati medijima ugovor. Nisam o tome ništa znao pa sam mu rekao da se zvanično obrati banci”, kazao je Kreštalica.

 

Plan nabavki težak 100 miliona KM

 

Iskaz je dao i Namik Hadžić, sekretar Crvenog križa FBiH i član Federalnog štaba Civilne zaštite. On je svjedočio o načinu donošenja odluka o nabavci medicinske opreme na sjednicama FŠCZ. I on se, kao i većina prethodnih svjedoka, većine stvari s ove vremenske distance, nije mogao sjetiti.

On je, između ostalog, kazao da je na jednoj od sjednica bila stavljena na glasanje odluka o izdvajanju sredstava za nabavku medicinske opreme, ali da je zapovjednica Štaba Milićević tada problematizirala zbog čega nemaju specifikaciju opreme koja se nabavljala, tako da je odluka vraćena Federalnoj upravi CZ.

Zavod za javno zdravstvo je zadužen da napravi plan potreba, koji su zatekli na stolu na nekoj od narednih sjednica.

“Na početku plana su bili respiratori. Plan je bio težak preko 100 miliona KM”, kazao je Hadžić.

(zurnal.info)