KAKO MINISTAR POLICIJE KS ZAMIŠLJA RJEŠAVANJE MIGRANTSKE KRIZE:Preuzeti državne ovlasti, zabraniti nove kampove i naoružati policiju
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pod okupacijom

KAKO MINISTAR POLICIJE KS ZAMIŠLJA RJEŠAVANJE MIGRANTSKE KRIZE: Preuzeti državne ovlasti, zabraniti nove kampove i naoružati policiju

Umjesto da zahtijeva da se država aktivira u rješavanju problema migranata, kantonalni ministar policije Admir Katica najavljuje da će kanton preuzeti obaveze upravljanja krizom i dodatno naoružavanje policije i nabavku opreme u tu svrhu. Pritom nema odgovora na pitanje šta dalje poduzeti kada se zabrani otvaranje novih kampova - gdje sa ljudima

Preuzeti državne ovlasti, zabraniti nove kampove i naoružati policiju

Nema novog prijema migranata u kampu u Blažuju i nema formiranja novih migrantskih kampova u Kantonu Sarajevo – osnovni su zaključci sastanka kojem su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica, državni ministar sigurnosti Selmo Cikotić, direktor Službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić, ministar policije Unsko-sanskog kantona Nermin Kljajić, direktor Granične policije BiH Zoran Galić i šefica Ureda IOM-a u BiH Laura Lungaroti.

Osim toga, kantonalni ministar najavljuje nabavku dodatne opreme za policiju kako bi kontrolisao "kućni red" u kampovima, što je obaveza države i IOM-a. 

Na taj način ne samo da krši Ustav i najavljuje nehumano postupanje prema ljudima, već na teret budžeta stavlja stavku koja uopće nije kantonalna obaveza.

Naredne sedmice ću sa ministrom sigurnosti BiH i načelnikom Općine Ilidža obići migrantski kamp u Blažuju te utvrditi potrebne mjere za unapređenje sigurnosti. Inicirali smo jasnije definiranje “kućnog reda” u okviru migrantskim kampova, pojačanu ulogu policijskih službenika, te nabavku potrebne materijalno-tehničke opreme za policiju” - najavio je ministar Admir Katica.

Na svom fb profilu napisao je:

- Kao prvi čovjek MUP-a KS-a rješavanje problema migrantske krize stavio sam kao prioritet rada.

Ministar unutrašnjih poslova kantona nije nadležan za ovlasti koje je na sebe preuzeo Admir Katica. Pitanje upravljanja migracijama u BiH u nadležnosti je Ministarstva sigurnosti BiH i Službe za poslove sa strancima. Ali ove institucije zaklanjaju se iza kantona i dozvoljavajju njihovo protivustavno djelovanje.Unsko-sanski kanton (foto: zurnal.info)


Kanton Sarajevo nije prvi takav slučaj: u avgustu prošle godine MUP USK-a i Operativna grupa za pitanje migracija zabranili su ulazak migranata na područje ovog kantona, njihovo kretanje i prevoz u vozilima. Dvije godine ranije policijski komesar HNK Ilija Lasić naredio je zaustavljanje autobusa koji su prevozili migrante iz Sarajeva ka centru Salakovac kod Mostara. Autobusi su zaustavljeni na Ivan Sedlu, a isti dan iz državnih institucija stigla je ocjena da je riječ o državnom udaru u režiji nelegalnog policijskog komesara.

NADLEŽNOST DRŽAVE

 
Zakon o strancima u članu 1. stav 1., između ostalog reguliše odnose u poslovima prihvata stranaca i stavljanja istih pod nadzor, a u članu 3. istog Zakona jasno definiše državnu nadležnost i organe koji su nosioci gotovo svih poslova kada su u pitanju stranci, kao i da predmetni zakon niti u jednom slučaju u poslovima sa strancima ne prenosi nadležnost sa državnog nivoa na lokalne nivoe vlasti, dok Uprava policije ima obavezu pružanja pomoći i asistencije na zahtjev Službe.

Odgovornost za upravljanje migrantskom krizom ima, dakle, državni nivo. Ali Ministarstvo sigurnosti BiH i Služba za poslove sa strancima, uz podršku IOM-a sada se skrivaju iza kantona.

Odluka MUP-a KS-a o tome da praktično preuzima upravljanje migrantskom krizom u Kantonu Sarajevo možda i ne bi bila toliko sporna da nije evidentno da ne postoji ideja o tome koji je naredni korak. BiH neće preko noći prestati biti ruta za prolazak migranata (čemu izrazito pogoduju i pojedini sudionici sastanka – direktor GP Zoran Galić - o čemu smo pisali više puta).

Zbog toga bi MUP i ostali učesnici na ovom sastanku trebali predočiti javnosti šta dalje planiraju.

Nakon zatvaranja nekih kampova, neformiranja novih, ostavljanja ljudi na ulicama, što izaziva problem i njima i domicilnom stanovništvu – pitamo ih: šta ćete dalje? Koji je naredni korak?

Kada ograničite broj kampova, ali ne reagujete na antidržavno i antiustavno djelovanje Milorada Dodika, Zorana Galića... prešućujete i propuste IOM-a i podržavate odluke kantonalnih vlasti koje krše Ustav. A ljudi nastavljaju dolaziti. Gdje ćete sa njima?  Foto: zurnal.info


PONOVO O FAŠIZMU

Danas pričamo o fašizmu – ponovo – post je iz grupe Pomoć izbjeglicama u BiH:

- Mi u BiH više nemamo parlamentarnu demokratiju. Dva policajca su se dogovorila nešto što je u državnoj nadležnosti. Dva policajca odučuju o životima ljudi. Policija preuzima upravljanje našim životima – komentar je aktivistice Gorane Mlinarević na najavu ministra Katice.

- Inače, svima su puna usta države i demokratije, a svi u stopu prate ikonokradicu i oponašaju ga u rušenju države. Ovo su sve kontra-državne aktivnosti aktivnosti oduzimanja nadležnosti. Plus mi opet zbog ličnih rasizama i ksenofobije ne vidimo kako policija (koja je već užasno militarizirana) fino preuzima vlast.

Sigurnost nije zatvaranje ljudi u logore, izgladnjivanje i mučenje ljudi u logorima, ljudska sigurnost je ekološka, ekonomska i socijalna sigurnost koje osiguravaju ljudsko dostojanstvo svih -
upozorava Mlinarević

Za porast kriminala u Sarajevu i prethodnici ministra  Katice optuživali su migrante. Ali prema zvaničnim izvještajima, a pisali smo o tome, od 3.433 krivična djela u periodu od januara do septembra prošle godine, tek 88 su počinili migranti.

Podsjetimo i na to da je prošlo više od dvije godine od - neriješenog - ubistva sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, da građani Sarajeva ginu na saobraćajnicama zbog vozača koji jure gradskim ulicama, da su razbojništva svakodnevna... mnogo posla za policiju koji jeste u njihovoj nadležnosti.

(zurnal.info)