NA ŠTA JE PONOSAN DIREKTOR AHMET BALJIĆ :Pročitajte spisak nepravilnosti u radu Fonda za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Istražujemo

NA ŠTA JE PONOSAN DIREKTOR AHMET BALJIĆ : Pročitajte spisak nepravilnosti u radu Fonda za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Vršilac dužnosti direktora Fonda Ahmet Baljić na pitanja zastupnika o nepravilnostima u radu, raspodjeli poticaja i nezakonitom prisvajanju plata osoba sa invaliditetom imao je samo jedan odgovor - Sve je medijski spin. Žurnal je pripremio dugačak spisak nepravilnosti.

Pročitajte spisak nepravilnosti u radu Fonda za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Na posljednjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH nije usvojen Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao ni izvještaji o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2018. godinu.

Za nepravilnosti prilikom raspodjele poticaja i nezakonito prisvajanje plata osobama sa invaliditetom  Ahmet Baljić indirektno je optužio Žurnal. 

Sve je to medijski spin”, reći će Baljić. Uspio je čak i da se požali zastupnicima kako već sedam mjeseci ne može da bude imenovan za direktora Fonda zbog “medijskih spinova”. 

- Meni je zaista žao zbog čega su ovako negativne reakcije, očigledno živimo u vremenu gdje se sve osim uspjeha može oprostiti, ovako je započeo pravdanje svog rada pred zastupnicima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH vršilac dužnosti direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ahmet Baljić.

Zbog čega su Vlada Federacije i Dom naroda usvojili izvještaje Fonda ako je stanje tako katastrofalno kao što se navodi? Ja vam odgovorno tvrdim da nije katastrofalno, već da smo podigli ljestvicu pet puta gore, nastavio je Baljić.

Kao i njegov kolega, zapisničar Fonda Nerin Dizdar i Ahmet Baljić je izuzetno ponosan na svoj rad. Podsjetit ćemo, prvo što je uvećano u Fondu, odmah nakon imenovanja Ahmeta Baljića, bile su plate i naknade za zaposlene.

Kada su zastupnici pitali vršioca dužnosti direktora Fonda za firmu Apel promet i prisvajanje plata osobama sa invaliditetom Ahmet Baljić ponovo je optužio medije.

Ponovo vam kažem zbog čega su ovi medijski spinovi. Mi na žalost ne možemo, pored najbolje volje, ulaziti u odnos između osobe sa invaliditetom koja zaključi ugovor sa određenim poslodavcem. Ja pozivam sve te zašto se nikad niko nije Fondu obratio da se zloupotrebljavaju ta sredstva, nego je sve tempirano u datom momentu da se ovdje sve ocrni samo iz jednog jedinog razloga - zato što je moj mandat istekao. Ja sam vršilac dužnosti, konkursna procedura je provedena. Sedam mjeseci to čeka u resornom ministarstvu da ide na Vladu i jednostavno se pravi vještački spin da se ova priča minira u korijenu, požalio se Baljić.

Vršilac dužnosti Baljić zaboravio je da zastupnicima kaže zbog čega ne može biti imenovan za direktora.

Općinski sud u Sarajevu 31.1.2018. godine donio je prvostepenu presudu u predmetu Huse Sarića, jednog od kandidata na konkursu iz 2015. za izbor direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI), kojom se poništava Odluka Upravnog odbora Fonda o imenovanju Ahmeta Baljića za direktora zbog nezakonitosti u izbornoj proceduri. Prije donošenja prvostepene presude Općinskog suda, Komisija za nadzor nad zakonitošću rada Fonda  provjeravala je imenovanje Ahmeta Baljića na mjesto direktora Fonda.
Rezultati - prema aktu Porezne uprave FBiH podaci o radnom iskustvu Ahmeta Baljića znatno se razlikuju od onih navedenih u potvrdi koju je predao na konkursu za izbor direktora. Pored toga, nije primjenjivan Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, te nisu ispoštovane odredbe zakona, javnog konkursa i Poslovnika o radu komisije za imenovanje.

-Nije mi jasno, ako se radi o tolikim tim zloupotrebama, zašto se niko nikad nije Fondu javio, upitao je zastupnike v.d. direktor Ahmet Baljić.

Odgovor na ovo pitanje vršilac dužnosti Baljić nije morao tražiti od zastupnika u Parlamentu. Ima ga u Fondu. Kada je zaposlenik Samir Krivić ukazao na korupciju u  Fondu dobio je otkaz. Nije bio jedini koji je trpio posljedice zbog toga što je govorio o korupciji u Fondu.

SVE JE U SKLADU SA ZAKONOM


Svi su u skladu sa zakonom dobili sredstva... Što se tiče revizorskog izvještaja, izvještaj uopšte nije negativan. Izvještaj je sa rezervom i to sa rezervom samo i isključivo zbog činjenice što u okviru fiskalne godine nismo uspjeli realizovati sve ono što je predviđeno. To je suština, dajte mi recite ijednu nepravilnost, upitao je zastupnike vidno iznerviran vršilac dužnosti Ahmet Baljić.

Imao je sreće što naši zastupnici u Parlamentu rijetko čitaju i izvještaje za koje glasaju a kamoli “revizorske izvještaje”. Da dokažete da skoro ništa od navedenog što je Ahmet Baljić rekao u svom govoru nije istina, osim činjenice da su stvarno dobili mišljenje sa rezervom, dovoljno je da pročitate izvještaj.

Između ostalog, na trećoj strani izvještaja revizori su naveli:

- ... Sredstva tekućih transfera za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata nisu se odobravala i koristila u skladu sa namjenama propisanim Pravilnikom o raspodjeli ovih sredstava. Nisu utvrđeni kriteriji za eliminaciju i mjerljivi kriteriji za vrednovanje aplikacija i odabir korisnika Novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Navedeno je posredno uticalo na kršenje odredbi Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.”

Žurnal je već ranije pisao o detaljima iz Finansijskog izvještaja za 2016. godinu kada su sredstva namijenjena zapošljavanju osoba sa invaliditetom dodjeljivana preduzećima za nabavku sprava za fitness klubove, voća i povrća za prodavnice te materijala za suvenirnice.
Revizori su i tada upozorili da firmi Apel promet nije odobren za namjene propisane Pravilnikom, niti su korisnici sva odobrena sredstva  koristili za predviđene namjene.

Evo, spreman sam, preuzimam odgovornost za sve ali ako ćemo se mi rukovoditi naručenim medijskim tekstovima... samo se vrte okolo, daj konkretno, šta je, nema... Znači sve osim rada se oprašta a mi smo ponosni na ovo što smo uradili, završio je Ahmet Baljić svoj potresni govor pred zastupnicima Predstavničkog doma FBiH.

U nastavku možete pročitati dugogodišnje rezultate rada za vrijeme mandata Ahmeta Baljića na mjestu direktora i vršioca dužnosti direktora Fonda, na koje je "izuzetno ponosan".

-Umjesto osoba sa invaliditetom, zapošljavaju se supruge funkcionera i rođaci političara

-Novac za zapošljavanje osoba sa invaliditetom trošen na nabavku fitness sprava

-Zaposlenik Samir Krivić ukazao na korupciju i dobio otkaz

-Više od 100.000 maraka isplaćeno firmi Nedžada Ajnadžića

-Ahmet Baljić nezakonito imenovan za direktora Fonda 

-Bratu generalnog sekretara Irfana Čengića isplaćeno blizu 250.000 maraka

- Novac dobijali visokopozicionirani kadrovi SDP-a i rođaci članova komisije

-Falsificirani direktor, fizički napadi, udvostručene plate, zloupotreba novca

- SDP-ovi kadrovi trošili poticaje na automobile, poslovne prostore i kupovinu solarija

- SDA kadrovi novac od poticaja trošili na automobile i pokrivanje lošeg poslovanja

- Direktorski lanac koji je raspolagao sa milionima maraka!

- Novac će i ove godine dobiti firme u vlasništvu SDP i SDA-ovih kadrova!?

- Novac ponovo dobile firme u vlasništvu SDA i SDP kadrova

-Za novi konkurs direktor Ahmet Baljić priložio potvrdu o invaliditetu

-Ahmet Baljić imenovan za v.d. direktora Fonda

-Ponosni smo što smo uzimali novac od osoba sa inavliditetom

(zurnal.info