FOND ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM (2):SDA kadrovi novac od poticaja trošili na automobile i pokrivanje lošeg poslovanja
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

FOND ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM (2): SDA kadrovi novac od poticaja trošili na automobile i pokrivanje lošeg poslovanja

Nakon što je Žurnal objavio tekstove o dodjeli poticaja za zapošljavanje osoba sa invaliditetom visokopoziocioniranim kadrovima SDP-a, donosimo spisak firmi u vlasništvu SDA kadrova koje su također dobile novac od Fonda

SDA kadrovi novac od poticaja trošili na automobile i pokrivanje lošeg poslovanja
FOTO: centar.ba

Firma Ajnex u vlasništvu Nedžada Ajnadžića, načelnika “najvrijednije” općine u BiH, nije jedina u vlasništvu SDA kadrova koja je dobila novac od Fonda za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom. Novca je bilo i za ostale stranačke kolege.

Kadrovi SDP - a u komisiji za dodjelu sredstava imali su člana iz svoje stranke- Nerina Dizdara. Za sve članove SDA, koji su odlučili da pomognu osobe sa invaliditetom, u komisiji je sjedila Nejra Šabić. Žurnal je već ranije pisao o zaposlenju Nejre Šabić u Fond.


SDA ZAPOŠLJAVANJE

Firma Ajnex, prema pozivu iz marta 2017. godine, dobila je 20.000 maraka za proširenje proizvodnog prostora. Za  sufinansiranje režijskih troškova dobili su 5.000 maraka. Za nabavku papira dobili su 5.300 maraka.

Prema pozivu iz septembra Ajnex je ponovo nabavljao papir. Za nabavku papira ovaj put su dobili 15.400 maraka. Ponovo je bilo neophodno platiti režije pa je Ajnex iznova dobio 5.000 maraka za režijske troškove. Za nabavku dostavnog vozila dobili su 25.000 maraka, a za nabavku aluminijske folije dobili su 10.500 maraka poticaja od Fonda.


Firma NIM-HIM iz Stoca u 2017. godini dobila je 15.200 KM za finansiranje/sufinansiranje programa za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom. Vlasnik firme je Semir Kaplan, član Općinskog odbora SDA Stolac. Novac su potrošili na kupovinu kamiona i namještaja za salon. Za nabavku kamiona dobili su 13.650 maraka. Za nabavku namještaja za salon dobili su 1.550 maraka.

Firma RDS PROM iz Mostara dobila je 96.000 maraka poticaja od Fonda. Vlasnik firme, zajedno sa suprugom, je Ramiz Šemić, vijećnik SDA u Općinskom vijeću Istočni Mostar.

Za nabavku vinogradskih kočeva RDS Prom dobio je 23.350 maraka. Za nabavku žice i crijeva 5.610 maraka. Za nabavku traktora dobili su 16.300 maraka. Za nabavku aparata za punjenje klime 3.500 maraka. Za nabavku atomizera 6.153,85 maraka. Za nabavku freze 4.305 maraka. Za nabavku roto drljače 7.777 maraka. Za uređaj za dijagnostiku 2.350 maraka.

Firma Poslovno savjetovanje iz Prozor-Rame, prema pozivu iz marta 2017. godine, dobila je 25.151 maraka. Vlasnik firme je Vahida Dželilović. Prema sudskom registru prokurista, u ovoj firmi radi Enes Dželilović, predsjedavajući Općinskog vijeća Prozor i kadar SDA.  Ova firma novac je dobila za kupovinu vozila Citroen Jumper. Kako su dobili novac za novo auto, Fond je platio i registraciju u iznosu od 1.166KM!

Prema pozivu iz septembra 2017. godine, od Fonda su dobili 16.100 maraka poticaja. Novac je ponovo poslužio za kupovinu automobila.
Za nabavku putničkog vozila Citroen C4 od Fonda su dobili 9.000 maraka. Za nabavku vozila Citroen C8 dobili su 7.100 maraka poticaja. Prema podacima Fonda, ova firma bavi se računovodstvenim, knjigovodstvenim i revizijskim djelatnostima te poreznim savjetovanjem. Prema podacima ove firme, bave se i iznajmljivanjem auta. Zanimljivo, uglavnom iznajmljuju vozila marke Citroen. Cijene se kreću od 50 do 110 maraka po danu.

Firma IDS d.o.o iz Sarajeva, po pozivu iz marta 2017. godine, od Fonda je dobila 21.550 maraka. Za nabavku vozila dobili su 10.000 maraka. Za reparaciju voznog parka 4.266 maraka. Za nabavku autoguma 5.755 maraka. Za nabavku kolor printera 710 maraka. Za režijske troškove 818 maraka.

Firmu IDS osnovala je firma A2B Express Delivery d.o.o. Sarajevo. Obje firme bave se transportom. Vlasnik firme A2B je Ermin Alamerović. Ova firma registrovana je na adresi Braće Mulića broj 48. Na ovoj adresi bila je registrovana i firma Suncokret u vlasništvu Ermina Alamerovića i Amira Zukića, bivšeg generalnog sekretara SDA. 

Firma IDS i u septembru prošle godine dobila je poticaje od Fonda u iznosu od 53.900 maraka. Ponovo za nabavku automobila.

Tako su za nabavku vozila, prema pozivu iz septembra, dobili 30.000 maraka. Za nabavku laptopa 1.400 maraka. Za zakup prostora 3.000 maraka. Za nabavku opreme za rad 100 maraka. Za nabavku autoguma 3.400 maraka. Za servisiranje vozila 12.000 maraka. Za nabavku akumulatora 600 maraka. Za zakup i režije dobili su 3.400 maraka.

Novca ima i za firme članova Upravnog odbora

Firma TMP osnovana je od strane Saveza slijepih Federacije BiH. Izvršni direktor Saveza je Almas Kulović. Pored toga, Almas Kulović predsjednik je Upravnog odbora Fonda. 

Firma TMP redovno dobija poticaje od Fonda iako ih nenamjenski troši. Samo jedan od primjera, koje je otkrila Finansijska policija je da je Fond u ranijem periodu odobrio sredstva ovoj firmi “ na ime provođenja projekta za pokrivanje gubitka iz ranijeg perioda poslovanja, te su sredstva iskorištena za pokriće loših poslovnih zahvata u ranijim periodima poslovanja TMP.....”

Nadalje, inspektori su utvrdili da je Fond odobravao sredstva TMP-u i za plaćanje troškova taksija, plaćanje računa iz BH Telecoma, računa za hranu i piće, troškove administracije.

To nije bilo dovoljno pa je tako Fond dodjeljivao poticaje TMP-u koji su trošeni na sklapanje autorskih ugovora sa uposlenicima Fonda ali i članovima Upravnog odbora.

Autorski ugovor potpisan je između TMP-a i tadašnjeg člana Upravnog odbora Fonda Dobrice Jonjića u vrijednosti 450 maraka. Direktor TMP-a Veselin Rebić potpisivao je autorske ugovore sam sa sobom u vrijednosti od skoro 1000 maraka. Tadašnji Upravni i Nadzorni odbor prihvatili su ove troškove kao namjenski utrošena sredstva!  Firma TMP dobila je 128.000 maraka poticaja od Fonda i u 2017. godini.

Sabina Čano član je Upravnog odbora Fonda od 2011. godine. Pored ove funkcije Sabina Čano u isto vrijeme bila je i program-menadžerica Saveza "Sumero". Savez Sumero osnovao je firmu Uspon. Ova firma redovno iz Fonda dobija poticaje. Samo prošle godine dobili su 117.000 maraka.

U sljedećem nastavku Žurnalovog dossiera čitajte koga je nezakonito izabrani direktor Fonda Ahmet Baljić zaposlio na čelo sektora nadležnog za kontrolu i monitoring utroška sredstava Fonda...

(zurnal.info)