Tuđe pare:STRANAČKA PROMOCIJA: Kako su Autoceste Federacije na reklamu potrošile 730.000 KM?
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

STRANAČKA PROMOCIJA: Kako su Autoceste Federacije na reklamu potrošile 730.000 KM?

Svi ovi ugovori su dodijeljeni pregovaračkim postupcima bez objavljivanja obavještenja o nabavci, a njihova ukupna vrijednost iznosi 273.375 KM. Nikada nije objavljeno gdje je utrošeno preostalih 456.625 KM od ukupnog iznosa troškova reklame i sponzorstva

STRANAČKA PROMOCIJA: Kako su Autoceste Federacije na reklamu potrošile 730.000 KM?
FOTO: JP Autoceste FBiH

U 2014. godini, u kojoj su u Bosni i Hercegovini održani generalni izbori, Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar potrošilo je 730 hiljada maraka na reklamu i sponzorstvo, oko 50% više u odnosu na prethodnu godinu, uprkos stalnim upozorenjima revizora da se “ne može potvrditi opravdanost  i  svrsishodnost  izdvajanja  za  reklamu  i sponzorstvo, te se ne može potvrditi da su navedeni rashodi u konačnici doveli do povećanja prihoda”, s obzirom da je JP Autoceste FBIH  javnom preduzeću koje u skladu sa Zakonom o cestama ne ostvaruje dobit i ne posluje na komercijalnom principu.

Tada je na čelu JP Autoceste bio Ensad Karić iz SDP-a, a o preklapanju promocije ovog preduzeća i predizborne kampanje stranke tadašnjeg direktora, dijelom snimane na autoputu, Žurnal je pisao početkom oktobra 2014. godine.

- Najnoviji primjer ovakve prakse je kampanja Autocesta FBiH o izgradnji Koridora Vc, koja je preplavila medije i bilborde i vješto je tempirana u predizbornoj kampanji, a naslanja se na kampanju Socijaldemokratske partije BiH, koja je potpuno prisvojila i privatizovala projekat izgradnje autoputa, i gotovo cijelu kampanju bazirala na radu Autocesta, upozorio je tada i Transparency International BiH.

Na web portalu Autocesta Federacije, sada je moguće vidjeti nekoliko ugovora koje je ovo preduzeće potpisalo sa pojedinim medijima. Svi ovi ugovori su dodijeljeni pregovaračkim postupcima bez objavljivanja obavještenja o nabavci, a njihova ukupna vrijednost iznosi 273.375 KM. Najveći ugovor dobila je Televizija jedan d.o.o., ukupne vrijednosti 79.900 KM, za usluge emitovanja “informativnih priloga o izgradnji Koridora Vc u trajanju 60 sekundi u odabranim terminima medijskog emitera”. Hayat d.o.o. je istu uslugu naplatio 73.920 KM, a FACE TV 30.529 KM. Prikazivanje bannera na portalu klix.ba je plaćeno 59.875,20 KM, dok je emitovanje propagandnog programa na radio stanicama RSG i Antena Sarajevo koštalo 29.150 KM. Međutim, ovi ugovori ne čine ni 40% sredstava utrošenih na marketing u 2014. godini. Ostatak od 456.625 KM je utrošen van očiju javnosti.

Prema informacijama koje je Žurnal dobio od JP Autoceste FBIH, ovo je Društvo sklopilo ugovor sa firmom Prime Time d.o.o. u vrijednosti od 255.990 KM.

- Ugovor je obuhvatao sljedeće usluge: Produkcija TV PR informativnih priloga u okviru emisije “Stanje na putevima” na Federalnoj TV, saradnja pri izradi i distribuciji PR saopćenja (video, fotografije i dopisi); produkcija reklamnog TV spota po potrebi; produciranje i ustupanje video materijala i fotografija ostalim TV stanicama i web portalima, kao i printanim medijima i potrebno pozicioniranje istih; produciranje video zapisa sa “lotova” namijenjenih za arhivu izgradnje koridora Vc, produkcija dokumentarno-promotivnog filma o izgradnji dionica Koridora Vc, stoji u odgovoru JP Autoceste.

Ovaj ugovor nije objavljen u javnosti jer se “postupak proveo bez primjene procedura iz Zakona o javnim nabavkama, a na osnovu Člana 10. f) i Aneksa II dio C ZJN”.

JP Autoceste FBIH je svih prethodnih godina angažovalo firmu Prime Time d.o.o. za usluge produkcije i priprema propagandnog programa. Prema izvještaju federalnog revizora o poslovanju ovog preduzeća u 2013. godini, usluge su uključile produkciju TV PR informativnih priloga, produkciju reklamnog TV spota - zatvoreni sistem naplate, produciranje intervjua i  priloga u  okviru emisija Business News i  Business Magazine, produciranje video materijala i fotografija, produkciju promotivnog filma o izgradnji dionica koridora Vc. Vrijednost ugovora sa Prime Time-om je bila 250.000 KM u 2013. godini, odnosno 72% ukupnih troškova reklame i sponzorstva.

Iz godine u godinu, federalni revizor je upozoravao na nepravilnosti u ovom poslovnom aranžmanu.

- Kao i Ugovorom za 2012. godinu, a što je konstatovano i revizorskim izvještajem za 2012. godinu, ni Ugovorom zaključenim za 2013. godinu nije definisana jedinična cijena usluga, tako da nismo u mogućnosti potvrditi da li su cijene izvršenih usluga realne, niti da li su pružene usluge u okviru ugovorenih. Za navedene usluge nije sproveden postupak javne nabavke, budući da se Društvo pozvalo na izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH, definisano u Aneksu II dio C, stoji u revizorskom izvještaju za 2013. godinu, uz napomenu da su ugovorom za 2014. godinu, koji je zaključen sa istim preduzećem, definisane pojedine vrste usluge, količine i jedinične cijene.

Iako su revizori upozoravali da ne mogu  “potvrditi opravdanost  i  svirshodnost  izdvajanja  za  reklamu  i sponzorstvo”, iz Autocesta napominju da su tokom izborne godine organizovane akcije prodaje ACC TAG uređaja, o čemu su korisnici morali biti obaviješteni. Zašto je to koštalo stotine hiljada maraka, ostalo je otvoreno pitanje.

Pored ove napomene, iz Autocesta naglašavaju da “ugovori za marketing koje je preduzeće potpisalo nisu bili klasični marketinški ni promotivni ugovori, već ugovori o proizvodnji arhivske građe tokom građenja dionica na Koridoru VC, te informiranja javnosti o dinamici izgradnje pojedinih dionica, a sve u cilju transparentnosti poslovanja”. Tako je “transparentno arhivirano”, mimo Zakona o javnim nabavkama, stotine hiljada maraka, a naknadno je plaćeno i emitovanje “arhivske građe” u programu tri TV stanice.

Međutim, to nisu jedini ugovori koji je JP Autoceste potpisalo za potrebe reklame i sponzorstva.

- Emitovanje i objavljivanje propagandnog materijala koji je producirao – proizveo Prime Time d.o.o. se vršilo putem Agencije “etrade.ba” kojoj je u konkurentskom postupku provedenom u skladu sa Zakonom o javnim nabavkam BiH dodijeljen ugovor za usluge zakupa reklamnog prostora u printanim, digitalnim i drugim medijima, kažu iz Autocesta za Žurnal.

Autoceste su i prethodnih godina potpisivale ugovor sa ovom Agencijom, a vrijednost ugovora iz 2014. godine je bila 47.100 KM bez PDV-a.

Na kraju, kada zbrojimo sve poznate troškove reklame i sponzorstva Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, još uvijek nam nedostaje oko 150.000 KM!?

(zurnal.info)