Opća bolnica ukinula patohistologiju:Talirević iznad pacijenata
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Opća bolnica ukinula patohistologiju: Talirević iznad pacijenata

U Općoj bolnici više se neće vršiti patohistologija. Sasvim je jasno, ako "Moja klinika"u vlasništvu Emira Talirevića ne može vršiti tu dijagnostiku - dijagnostika se ukida. Uzalud žalbe. Uzalud odluke. Uzalud jeftinije ponude.Uzalud struka.

Talirević iznad pacijenata

"Usluge patohistologije se brišu iz Plana nabavki za 2016. godinu", piše u dokumentu koji je Opća bolnica Abdulah Nakaš dostavila na adresu Ureda za žalbe BiH.

Dakle,u Općoj bolnici više se neće vršiti dijagnostika na osnovu mikroskopske analize uzorka tkiva. Jer, sada je sasvim jasno, ako "Moja klinika"u vlasništvu Emira Talirevića ne može vršiti tu dijagnostiku - dijagnostika se ukida.  Uzalud žalbe. Uzalud odluke. Uzalud jeftinije ponude.Uzalud struka.I Rješenje Ureda za žalbe, doneseno 11. maja ove godine je uzaludno, jer će i nakon njega sve ostati isto.

“Poništava se odluka o otkazivanju postupka javne nabavke ugovornog organa JU Opća bolnica Abdulah Nakaš br: 710-6/16”, piše, između ostalog, u Rješenju koje donio Ured za razmatranje žalbi BiH i koji je, na ovaj način, potvrdio da je Opća bolnica prekršila zakonske propise kada je u pitanju dodjela poslova u vezi sa patohistologijom.

Ali ovo rješenje nema više smisla. Upravni odbor ove zdravstvene ustanove ukidanjem sredstava za patohistologiju spriječio je, na štetu pacijenata, da ove usluge pruža najpovoljniji ponuđač na tenderu - u ovom slučaju medicinski fakultet u Sarajevu.

Podsjetimo, ovakvom raspletu situacije prethodile su mnoge malverzacije oko ovog posla. Prvo je tenderska komisija Opće bolnice dr. Abdulah Nakaš otvorila ponude za dodjelu usluga patohistologije. Prema zapisniku o otvaranju ponuda od 11. 4. 2016. godine za ove usluge, najbolji ponuđač bio je Medicinski fakultet Sarajevo sa ponudom vrijednom 385 hiljada maraka. Drugi na listi, sa ponudom skupljom za 95 hiljada maraka, bila je Privatna zdravstvena ustanova Moja klinika Sarajevo, čiji je vlasnik Emir Talirević.

Medicinski fakultet svoju povoljniju ponudu dostavio je 11. 4. 2016. godine u 10 sati i 45 minuta. Petnaest minuta kasnije, na Medicinski fakultet ušli su federalni inspektori sa zahtjevom da im se predoče svi ugovori iz oblasti patohistologije koje je Fakultet potpisao sa zdravstvenim ustanovama iz Federacije BiH. Međutim, inspektori su uzalud došli. Sva dokumentacija bila je uredna, što je konstatovano i u zapisniku o inspekcijskom nadzoru, završenom 11. 4. 2016. godine u 14. sati.

Nakon toga, prvi čovjek Federalnih inspekcija Anis Ajdinović je od svojih inspektora tražio da promijene nalaz kako bi se stvorili uslovi za pečaćenje Odjela patologije na Medicinskom fakultetu. Na hitni sastanak u Upravu inspekcija pozvani su predstavnici Medicinskog fakulteta i predstavnici Moje klinike, odnosno doktor Emir Talirević. Plan je bio da se privremenim zatvaranjem patologije na Medicini, omogući doktoru Talireviću da nastavi sa pružanjem usluga patohistologije u Općoj bolnici.

Nakon što je je ova priča dospjela u javnost, a Emir Talirević snimljen u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove - plan je promijenjen. Direktor Opće bolnice Sead Bašić,  uvidjevši da posao mora dodijeliti Medicinskom fakultetu, a ne Mojoj klinici, 25. aprila donosi odluku o poništenju tendera za dodjelu usluga patohistologije.

Dan poslije, Opća bolnica Abdulah Nakaš potpisuje četveroparitetni ugovor o dodjeli poslova patohistologije. Ugovorne strane, Opća bolnica, Zavod zdravstvenog osiguranja, Ministarstvo zdravstva KS, usaglasile su se da poslove patohistologije dodijele Kliničkom centru Sarajevo koji se nije ni prijavio na tender.

Ipak, nakon što je Žurnal objavio ovu priču, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS raskida sporni ugovor, a nekoliko dana kasnije, tačnije 11. maja, Ured za žalbe donosi odluku je poništavanje tendera bilo nezakonito, jer nisu ispunjeni uslovi za takvu odluku. Podsjetimo, prilikom donošenja odluke o poništavanju tendera, direktor Opće bolnice Sead Bašić je naveo da je odluka o poništenju donesena zbog “više sile”. Koja je “viša sila” bila u pitanju, direktor nije obrazložio. Međutim, na osnovu dokumentacije iz “prethodnih postupaka” možemo pretpostaviti da se viša sila zove - Sebija Izetbegović.

Naime, Sebija Izetbegović bila je direktorica Opće bolnice kada su prostorije te javne zdravstvene ustanove iznajmljene privatnoj zdravstvenoj ustanovi - Moja klinika. Sebija Izetbetgović je bila direktorica Opće bolnice kada je ta ustanova poslove patohistologije dodijelila Mojoj klinici. Sebija Izetbegović je bila direktorica Kliničkog centra Sarajevo kada je ta ustanova zakasnila sa prijavom na tender Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica, zbog čega je posao patohistologije u Zenici dodijeljen Mojoj Klinici. Sebija Izetbegović je bila direktorica kliničkog centra kada se ta ustanova nije prijavila na tender za dodjelu patohistologije u Općoj bolnici. Jer je posao, očito bio namijenjen - Mojoj klinici. Sebija Izetbegović je bila direktorica Opće bolnice kada je ta institucija organizovala zajednički piknik sa Mojom klinikom.

 

(zurnal.info)