ZAVOD PAZARIĆ POTKRADAJU, A MINISTAR DRLJAČA LICEMJERNO PORUČUJE:Treba nam ljubav, ovaj svijet je previše materijalan
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pod okupacijom

ZAVOD PAZARIĆ POTKRADAJU, A MINISTAR DRLJAČA LICEMJERNO PORUČUJE: Treba nam ljubav, ovaj svijet je previše materijalan

Teško da se mogla pronaći neprikladnija osoba da korisnicima usluga u Pazariću govori o suosjećanju za novogodišnje praznike, od federalnog ministra rada Veska Drljače. Članovi Upravnog i Nadzornog odbora koje je imenovalo njegovo ministarstvo godišnje su Zavod koštali stotine hiljada KM , usput kršeći zakone. Ali materijalno je nevažno, reći će ministar korisnicima

Treba nam ljubav, ovaj svijet je previše materijalan
Ministar Drljača u Pazariću

 

Često u ovom svijetu, koji je i previše materijalan, nema dovoljno razumijevanja i suosjećaja sa osobama prema kojim život nije bio blagonaklon.

Ovu rečenicu izgovorio je federalni ministar rada i socijalne politike i zamjenik premijera FBiH Vesko Drljača. Izgovorio ju je pred korisnicima usluga Zavoda u Pazariću kada je otišao da im odnese novogodišnje paketiće i pogleda priredbu koju su priredili za njega i ostale goste. 

Šteta što ovakav svjetonazor nisu imali članovi Upravnog i Nadzornog odbora, koje je imenovalo njegovo ministarstvo a koji su Zavod koštale stotine hiljada KM godišnje a da pritom nisu obavljali svoj posao i radili u interesu korisnika. .

Nadzor nad radom Zavoda trebalo je provoditi i Ministarstvo Veska Drljače, pisali smo nakon što je u javnost krajem 2019. izbila afera sa tretmanom korisnika usluga u Zavodu i brojnim kriminalnim aktivnostima koje je provodio nekadašnji menadžment.

- Inspektori Finansijske policije su utvrdili da navedena ministarstva propisanu obavezu nisu vršila – ovo je rečenica iz izvještaja Finansijske policije o nadzoru u periodu od 2017. do 2019. godine. 

Dio nadzora Ministarstvo je trebalo obavljati i putem svojih članova u upravnom i nadzornom odboru. Finansijska policija je, pisali smo opširnije, pronašla mnogo teških nezakonitosti u radu ova dva odbora. 

Članovi/predsjednici su godišnje naplaćivali i do 12 hiljada KM. 

Upravni odbor nije ekipiran temeljem stručnih kriterija i objektivno nije mogao ispuniti očekivanja niti udovoljiti utvrđenim obavezama i odgovornostima, navodi se u izvještaju FP:

- Upravni odbor nije:

- donio potrebne opće akte temeljem važećih zakona, podzakonskih akata i pravila kojim je trebao kreirati pravni okvir za rad i poslovanje javne ustanove; 

- kontinuirano izvještavao osnivača o stanju u JU niti o rezultatima rada i poslovanja ustanove, a o evidentnim višegodišnjim problemima u radu ustanove nije blagovremeno i objektivno obavještavao osnivača.

-Upravni odbor je donio odluku o visini naknade koja je nerealno visoka i primjer je neempatčnosti i neetičnog ponašanja.

Nadzorni odbor nije izvršavao obaveze koje su utvrđene odredbama članu 51. Pravila JU Zavoda i odredbama Zakona o ustanovama – navodi se u izvještaju.

Članove UO i NO imenovala je Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva rada. 

Za nesavjestan rad u službi i sprečavanje i neizvršavanje mjera za zaštitu maloljetnika u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podignulo je optužnicu protiv tri bivša direktora ove ustanove: Jasmina Ćerimagića, Senade Muharemović i Redžepa Salića.

Nijedan član UO ili NO, te službenik ministarstva ili resorni ministar nije obuhvaćen optužnicom. 

 

 

Mnogo puta smo pisali o tome da su u resornim ministarstvima znali kakva se drama odvija u Zavodu. Istupi Sabine Ćudić (Naša stranka) i bivšeg direktora Zavoda Redžepa Salića bili su šokantni za javnost. Ali i ministar Drljača mnogo prije tih istupa imao je pristup izvještajima ombudsmena, koji su još od 2009. godine upozoravali na praksu fiksacije u zavodima ovog tipa. 

-Sobe za izolaciju agresivnih, uznemirenih korisnika i korisnica odstupaju od standarda dostojnih dostojanstva ove populacije ljudi. Ne postoji mogućnost nadzora korisnika dok je u sobi, niti zaštite od eventualnih povreda, jer zidovi nisu obloženi. Uglavnom, pitanje fiksacije i izolacije riješeno je internim pravilima ustanova, a u nekim ta pravila nisu ni donesena – navedeno je u izvještaju Ombudsmena BiH 2009. godine.

Tokom ove godine više puta smo izvještavali o nalazima Finansijske policije o kriminalu u Pazariću. 

Kompanija Maksumić iz Konjica donirala je Zavodu u Pazariću u septembru 2019. godine više od tonu pokvarenog mesa. Pet kartonskih paketa bravetine težine oko 142 kg, 40 kg džigerice i 883 kg faširanog mesa.

Uz meso nije dostavljena nikakva potvrda o verifikaciji kvaliteta mesa. Glavna kuharica odmah je uočila da meso ima čudnu boju i miris, a magacioner je u kasnijoj izjavi rekao da je donirana džigerica bila “mjestimično zelena”.

Upozoravali smo i da je okončanje radova u okviru Zavoda potpisivao arhiteksta Mufid Garibija (jedan od savjetnika aktuelne gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić), koji u Zavod nikada nije ni kročio. 

U eri nasilja nad ženama skretali pažnji  na činjenicu da za direktorsku poziciju u Zavodu nije bila prepreka ni pravosnažna presuda za nasilje.

Bivši direktor Zavoda Pazarić Redžep Salić 2016. godine osuđen je zbog nasilja u porodici. Salića je Općinski sud u Gračanici proglasio krivim jer je zlostavljao tadašnju suprugu i izrekao mu uvjetnu osudu od tri mjeseca zatvora, istovremeno utvrdivši da kazna neće biti izvršena ako optuženi u roku od godinu dana po pravosnažnosti presude ne izvrši novo krivično djelo. 

Saliću je kazna izbrisana iz kaznene evidencije, samo dvadesetak dana nakon što je raspisan konkurs za izbor direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Nakon brisanja, smatra se – neosuđivanim. 

Konkurs za izbor direktora objavljen je 6. novembra 2018. Sud u Gračanici rješenje o brisanju uvjetne osude Redžepu Saliću donio je 30. novembra 2018. Brisanje je provedeno u kaznenoj evidenciji Policijske uprave Sarajevo.

Ponovimo sada u kontekstu svega napisanog rečenice ministra Drljače sa početka: 

-Često u ovom svijetu, koji je i previše materijalan, nema dovoljno razumijevanja i suosjećaja sa osobama prema kojim život nije bio blagonaklon. Zato je potrebno da kroz geste ljubavi, pažnje i poštovanja, gradimo bolji i plemenitiji ambijent, u kojem je osmijeh naših mališana, nagrada.

Teško da može neprikladnije. 

(zurnal.info)