Internacionalni univerzitet u Goraždu:Univerzitet na kojem predaju i magistriraju poslanici i ministri, o našem trošku

Istražujemo

Internacionalni univerzitet u Goraždu: Univerzitet na kojem predaju i magistriraju poslanici i ministri, o našem trošku

Suradnja privatnog Univerziteta u Goraždu sa Kantonalnom vlasti više je nego očita. Poslanici magistriraju od novca iz budžeta, pa zajedno sa ministrima postaju predavači

Univerzitet na kojem predaju i magistriraju poslanici i ministri, o našem trošku

Recept je jednostavan. Pomogneš otvaranje privatnog Univerziteta, odobriš sebi državni novac za školovanje na tom Univerzitetu, zatim predaješ na tom Univerzitetu. Pri tom to sve radiš iz ministarske i poslaničke klupe.

Bivša ministrica za obrazovanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Azra Kuljuh (SDP) 2014. godine izdala je rješenje kojim je otvoren privatni Internacionalni Univerzitet u Goraždu

2017. godine, ministrica je  postala asistentica, gdje drugo, nego na Univerzitetu u Goraždu. 

Nijaz Music aktuelni je ministar unutrašnjih poslova BPK (SDA), ali i aktuelni asistent na Upravnom i prekršajnom pravu na Univerzitetu u Goraždu.

Adis Halilović, poslanik je SDA u Skupštini BPK i direktor BH Telecoma u Goraždu. Iz budžeta SBK 2015. godine odobreno mu je 3000 maraka za specijalistički postdiplomski studij na Univerzitetu u Goraždu. Danas, prema tvrdnjama izvora Žurnala  predaje na tom Univerzitetu. 

Osim Halilovića pomoć za studiranje na Univerzitetu u Goraždu dobila je i predsjedavajuća Skupštine BPK Aida Obuća (SDA). I njoj je odobreno 3000 maraka za postdiplomski studij. Član komisije za budžet i finansije BPK koja je odobravala ovu pomoć kolegama, je i Alma Obuća (SDA), skupštinska poslanica koja je i viši asistent, pogađate, na Univerzitetu u Goraždu.

Ured za reviziju FBiH 2015. godine utvrdio je da su predsjedavajuća Obuća i poslanik Halilović  neosnovano dobili novac za školovanje.

”Imajući u vidu da navedeni izdaci ne predstavljaju troškove edukacije, provedenom revizijom je utvrđena neosnovanost isplate navedenih sredstava. Također, smatramo da isplata spomenutih naknada nije predviđena niti primjerena za predstavnike zakonodavnih organa.”, navodi se u revizorskom izvještaju. 

Predsjedavajuća Skupštine BPK Aida Obuća kratko za Žurnal kaže: 

„Ukoliko se pokaže da sam novac za školovanje dobila na nezakonit način, ja sam u svakom trenutku spremna da taj novac vratim“.

Za pomenute članove Stranke demokratske akcije, finansijske transakcije omogućio je aktuelni ministar finansija BPK Nudžeim Džihanić osuđen za krivično djelo krivotvorenja diplome o čemu Žurnal detaljno pisao. Nakon što je osuđen ministar je “dao ostavku”, a ostao ministar. Poziciju s koje je trebao zastupati građane dao je na raspolaganje svojoj stranci, koja je odlučila da nema potrebe da osuđeni falsifikator ode sa funkcije prvog finansijera u Goraždu.

Treba reći i to da se Internacionalni Univerzitet u Goraždu na kojem magistriraju i predaju spomenuti ministri i poslanici iz SBK ne nalazi na listi akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH.

(zurnal.info)