Žurnal objavljuje dokumente o spornoj Skupštini :Vlada i dioničari na sudu obaraju odluke donesene na livadi
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Vlada i dioničari na sudu obaraju odluke donesene na livadi

Na spornog Skupštini je doneseno i nekoliko odluka o kojima je Žurnal ranije pisao poput osnivanja kompanije u Rusiji kojom će upravljati Bojan Kebe i Amar Arslanagić ali i povećanje bonusa članovima Nadzornog odbora

Vlada i dioničari na sudu obaraju odluke donesene na livadi

Najvažnije odluke koje je donijela Skupština farmaceutske kompanije Bosnalijek mogle bi biti poništene i vraćene na ponovno usvajanje ukoliko sud prihvati argumente Vlade Federacije protiv uprave ove kompanije. Vlada odluke smatra spornim jer libijski predstavnik na Skupštini navodno nije imao važeće punomoći za Skupštinu održanu 7. jula ove godine. Žurnal ekskluzivno objavljuje ove dokumente koji bi mogli biti presudni za ovu odluku.

 

Isti potpis

PrijavapotpisiOdluku o davanju punomoći Mahmoudu M.M. Badiju u ime libijskog fonda Economic and Social Development Fund potpisao je sam Badi. Potpisi davaoca i primaoca punomoći, pokazuju dokumenti Žurnala, su identični. Punomoć je uz to na engleskom jeziku a svi važeći propisi o poslovanjima dioničkih društava u Bosni i Hercegovini traže prevođenje takvih dokumenata prije početka rada Skupštine, odnosno prije prijavljivanja dioničara za učestvovanje u Skupštini. Interesantno je i da su u engleskoj verziji punomoći, potpisane navodno u Libiji, imena kandidata za Nadzorni odbor napisana sa našim afrikatima što je sa tehničke strane izvodivo ali malo vjerovatno da su administrativni radnici libijskog fonda dodavali na svoje kompjutere našu jezičku verziju zbog upisa nekoliko imena.

U Bosnalijeku objašnjavaju da je praksa uvažavati punomoći na engleskom jeziku pa i one predstavnika američkog kapitala International Finance Corporation. Bosnalijeku je stalno dostupan prevodilac sa engleskog jezika ali je malo vjerovatno da u kompaniji postoji prevodilac za arapski jezik. Važni podaci o položaju Mahmouda Badija u libijskom fondu prije održavanja sjednice bili su dostupni samo na arapskom jeziku. Zvanični prevod sudski prevodilac napravio je tek 22. augusta, više od mjesec dana nakon održavanja sjednice čiji je rad prekidan zbog lažne dojave o podmetnutoj bombi i čiji je najduži dio održao na livadi u krugu kompanije. Sekretar društva Meliha Begović uvažila je podatke i uredno prijavila Badija iako u tom trenutku niko nije mogao zvanično tvrditi šta na papiru piše.
- Svima koji su nadležni sam dostavila svu dokumentaciju i ne bih ni s kim više o tome govorila – kaže za Žurnal Begović: Tema nas je iscrpila i ne znam koga više zanima.

  

Dioničari mogu na sud

PodaciarapskiKomisija za vrijednosne papire raspravljala je o ispravnosti ovih dokumenata na osnovu pritužbi Ministarstva energije, rudarstva i industrije ali i nekoliko dioničara i fondova. O spornim dokumentima Komisija nije imala jasan stav da li se oni trebaju prihvatiti ili poništiti. Jedini jasan rezultat njihovog vanrednog nadzora Bosnalijeka jeste naredba da se u zapisnik Skupštine unesu primjedbe dioničara, što zapisničar Skupštine odnosno Meliha Begović isprva nije učinila.

“Navedeno je bilo neophodno radi zaštite interesa investitora, kao i stvaranja formalnih uslova da dioničari koji smatraju da su im eventualno uskraćena prava steknu uslove za pokretanje postupka pobijanja i poništavanja odluka kod nadležnog suda”, piše u pisanom odgovoru kojeg smo dobili od Komisije u kojem nam je potvrđeno da vode i drugi postupak na zahtjev društva u vezi sa upisom članova Nadzornog odbora u Registar Komisije.

Ovom odlukom Komisija je odgovornost odlučivanja prebacila na sud, što nije bio slučaj prilikom odlučivanja o odluci Skupštine Fabrike duhana Sarajevo da ne prihvati punomoć vladinog predstavnika koju je potpisao premijer a ne nadležni ministar. Slučaj u kojem je libijski predstavnik sam sebi potpisao punomoć razmatrat će sud, u slučaju da to zatraži neko od dioničara.

PotpisPrvo ročište po tužbi Vlade već je održano. U ovom se slučaju traži poništenje svih odluka sa Skupštine održane 7. jula i takozvana mjera osiguranja odnosno suspendovanje svih odluka Skupštine do okončanja procesa.

Na spornog Skupštini je doneseno i nekoliko odluka o kojima je Žurnal ranije pisao poput osnivanja kompanije u Rusiji kojom će upravljati Bojan Kebe i Amar Arslanagić ali i povećanje bonusa članovima Nadzornog odbora.

Predstavnici Vlade odnosno Ministarstva energije, rudarstva smatrali su ovu Skupštinu prekinutom pa su je uz nekoliko malih dioničara napustili. Sedam dana poslije najavili su novu Skupštinu ali je nisu održali zato što im nije dozvoljen ulaz u krug Bosnalijeka. Sazivanje novih Skupština prekinuli su i Vlada i uprava kompanije. Uprava kompanije smatra priču završenom a Vlada se nada da će im sudska odluka pomoći da ponovo počnu upravljati svojim kapitalom od gotovo 20 posto.

(zurnal.info)