Pored upozorenja četiri službe:Vlada premijera Novalića nezakonito kupuje zgradu Energoinvesta!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Pored upozorenja četiri službe: Vlada premijera Novalića nezakonito kupuje zgradu Energoinvesta!

Vlada FBiH je 19. jula ove godine donijela Odluku o kupovini zgrade Energoinvesta za potrebe smještaja institucija Federacije. Četiri službe Vlade Federacije upozorile su federalnog premijera Fadila Novalića da je njegova odluka nezakonita

Vlada premijera Novalića nezakonito kupuje zgradu Energoinvesta!

Četiri službe Vlade Federacije upozorile su federalnog premijera Fadila Novalića da je njegova odluka o kupovini zgrade Energoinvesta – nezakonita. Prema dokumentaciji koja je u posjedu Žurnala, Novalića su na nezakonito postupanje upozorili federalno pravobranilaštvo, Služba za zajedničke poslove FBiH, zatim Agencija za privatizaciju FBiH,  te Ured za zakonodatsvo FBiH. U pitanju je odluka Vlade FBiH da za 54 miliona maraka kupi zgradu koja je u vlasništvu Energoinvesta. Nakon što je dobio ova upozorenja, premijer Novalić je čelnicima ove četiri institucije  pismeno zaprijetio krivičnim prijavama.

“Prema prijedlogu Ugovora radi se o budućem uslovnom, parcijalnom i neizvjesnom sticanju i upisu prava vlasništva kupca. Imajući u vidu sve navedeno, smatramo da se radi o rizičnoj kupovini i da postoji mogućnost da se zaključivanjem predmetnog Ugovora ne ostvari cilj”, napisali su federalni pravobranioci u svom mišljenju od 13. jula ove godine.

Nešto ranije, Agencija za privatizaciju FBiH upozorila je premijera Novalića da se “zgrada može obaviti u skladu sa članom 26. i 27. Zakona o privatizaciji, te da odluku o prodaji donosi Nadzorni odbor društva.

U ovom slučaju Energoinvest je prodavac, a prodaju provodi Agencija”, napisali su čelnici Agencije za privatizaciju FBiH.

I Ured za zakonodavstvo FBiH smatra da prilikom kupovine  zgrade za potrebe Vlade FBiH nije ispoštovana zakonska procedura. Odluku o kupovini, naveli su u Uredu za zakonodavstvo, trebao je donijeti Parlament, a ne Vlada.

Mišljenja smo, da sukladno gore citiranoj zakonskoj odredbi, treba pripremiti posebnu odluku o kupovini zgrade, te istu dostaviti Vladi Federacije na razmatranje i upućivanje u parlamentarnu proceduru”, napisali su u Uredu za zakonodavstvo.

Pozivaju se na član 115 Zakona o organizaciji uprave u FBiH, prema kojem je Parlament morao donijeti odluku o kupovinu zgrade.

I umjesto da ove stavove uzme u razmatranje, Novalić je čelnicima ovih institucija zaprijetio krivičnom prijavom, jer su ga “doveli u zabludu”.

“Skrećem vam pažnju da ste ovo upozorenje, ako ste već propustili da ga istaknete na samoj sjednici Vlade, bili dužni dostaviti Vladi FBiH kao organu koji je Odluku donio, a ne premijeru Federacije BiH”, napisao je Novalić.

Kako bi izvršio pritisak na ove službe, Novalić od njih “zahtijeva da mu hitno dostave informaciju o postupanju u svim slučajevima nabavki nekretnina za potrebe smještaja Vlade, počevši od 2007. do danas”.

“U slučaju da Vlada Vaše upozorenje ocijeni opravdanim može se zaključiti da su pozitivnim mišljenjima članovi Vlade dovedeni u zabludu, naročito u slučaju kupovine tzv Staklene banke u Mostaru, te u cilju zaštite interesa prava i interesa FBiH pokrene pitanje krivične odgovornosti”, napisao je Novalić.

Podsjećamo, Vlada FBiH je 19. jula ove godine donijela Odluku o kupovini zgrade Energoinvesta za potrebe smještaja institucija Federacije. Vrijednost ugovora trebala je biti 54 miliona maraka.

(zurnal.info)