Pravo lice Priebevog izvještaja:VSTV je neupitan, sudije i tužioce ne treba provjeravati
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Pravo lice Priebevog izvještaja: VSTV je neupitan, sudije i tužioce ne treba provjeravati

Uglavnom, Visoki sudski i tužilački savjet je, po Priebeu, neophodan, nosiocima pravosudnih funkcija će se provjeravati imovina, ali pod pokroviteljstvom VSTV-a, sudije i tužioce će i dalje birati advokati, tužioci će imenovati sudije, a nisu predviđene ni provjere prilikom imenovanja sudija i tužilaca

VSTV je neupitan, sudije i tužioce ne treba provjeravati

Stanje u bh. pravosuđu je katastrofalno, ali sudije i tužioce u BiH ne treba provjeravati. To je suština dugo očekivanog izvještaja kojeg je njemački pravni ekspert Reinhard Priebe sačinio za potrebe "zabrinute" Evropske unije. Uglavnom, Visoki sudski i tužilački savjet je, po Priebeu, neophodan, nosiocima pravosudnih funkcija će se provjeravati imovina, ali pod pokroviteljstvom VSTV-a, sudije i tužioce će i dalje birati advokati, tužioci će imenovati sudije, a nisu predviđene ni provjere prilikom imenovanja sudija i tužilaca. 

Termin "vetting" ili provjere pominju se na pet mjesta u izveštaju kojim je bh. javnost oduševljena. No, da vidimo šta tačno piše.

"Nakon javne rasprave „Pravo na pravdu“, organizacije civilnog društva u BiH javno su pozvale na provjeru nosilaca pravosudnih funkcija. U ovoj fazi, ekspertska skupina ne sugerira provjeru. Takva provjera posljednja je mjera i zahtijeva vrlo specifične uvjete, kako je objasnila Venecijanska komisija", navodi se u tački 83. Priebeovog izvještaja.

Dakle, njemački pravni ekspert i njegovi saradnici smatraju da sudije i tužioce u BiH ne treba provjeravati. Štaviše, riječ "provjera" ne pominje se ni u dijelu koji se odnosi na imenovanja novih nosilaca pravosudnih funkcija.

"Odluke o imenovanju moraju biti temeljitije motivirane prema unaprijed utvrđenim kriterijima. Ovo je samo jedan primjer gdje se poboljšanja mogu odmah postići. Iako odluke trebaju biti otvorene za sudsko preispitivanje, to po postojećem zakonodavstvu još nije moguće", konstatiraju eksperti EU.

To znači da provjera neće biti prilikom imenovanja sudija i tužilaca, već će se voditi računa o proceduri njihovog imenovanja. Osim toga, Priebe samo konstatira da bh. zakoni ne predviđaju da sudovi preispituju odluke o imenovanjima koje donosi VSTV, ne navodeći da je pravo žalbe zagarantovano međunarodnim konvencijama. Prema tome, sve odluke VSTV-a će i ubuduće biti konačne i izvršne. A VSTV je neupitan.

"U postojećem pravosudnom uređenju BiH VSTV je neophodan. Međutim, VSTV-u su potrebne ozbiljne reforme i radikalna promjena ponašanja", navedeno je u izvještaju.

No, koje su to reforme neophodne, Priebe ne navodi. Štaviše, ne navodi spornim ni to što sve nosioce pravosudnih funkcija biraju advokati i članovi VSTV-a koje imenuje politika, niti problematizira činjenicu što tužioci imenuju sudije koji kasnije sude po njihovim optužnicama. Nadalje, Priebe i njegovi eksperti ponovo daju VSTV-u apsolutnu kontrolu prilikom ocjenjivanja nosilaca pravosudnih funkcija.

"Sve sudije i tužitelji moraju biti podvrgnuti ocjeni rada. Prigovore na to riješio je Ustavni sud. Postoje očite poteškoće s prijelazom na sistem vrednovanja sudaca i tužitelja utemeljen na kvalitetu. Prethodni sistem se previše oslanjao na kvantitativne kriterije i statistiku, što je pokazalo da vodi iskrivljenim poticajima i za suce i za tužitelje. Usvojena je reforma kojom se uvode novi kriteriji za ocjenu učinka u skladu s preporukama Komisije. Reforma puno više stavlja naglasak na istinsku kvalitetu, koja je uravnotežena s količinom. Uzimajući u obzir ogromne zaostatke slučajeva, svaki zahtjev za daljnjim smanjenjem kvota trebao bi se ispitati krajnje oprezno. "Opsesija" oko smanjenja kvota ne čini se opravdanom jer u praksi velika većina sudaca i tužitelja ispunjava ili čak premašuje stopu kvota od 100%",  navedeno je u izvještaju.

Ovime je Priebe, faktički, podržao stav VSTV-a i Milana Tegeltije koji inisistira da norme općinskih sudija budu izjednačene sa normama državnih sudija koji sude najsloženije predmete i koji direktno ovise o od rada državnih tužilaca kojima u normu ulaze i odluke o neprovođenju istrage ili obustavi istrage, a koje sud BiH ne preispituje. 

Osim toga, VSTV-u se omogućava provjera imovine sudija i tužilaca, te pokretanja disciplinskih postupaka protiv onih koji ne unesu tačne podatke. Istrage će kontrolisati VSTV, koji je, reći će Priebe, neophodan. I još jednom - stanje u pravosuđu je loše, ali evropski eksperti očekuju da će ga promijeniti kadrovi koji su ga napravili lošim. Jer njih niko ne može provjeravati i oni su - neupitni. 

(zurnal.info)