ODBAČENA TUŽBA ZVJEZDANA TURKIĆA:Žurnal je profesionalno i etično pisao o kriminalu u Čeliku!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pošta sa okupirane strane

ODBAČENA TUŽBA ZVJEZDANA TURKIĆA: Žurnal je profesionalno i etično pisao o kriminalu u Čeliku!

Ustavni sud je presudio da je Žurnal postupio profesionalno, u skladu sa novinarskom etikom i uz provjeru vjerodostojnosti informacija

Žurnal je profesionalno i etično pisao o kriminalu u Čeliku!

Jula prošle godine objavili smo presude Općinskog i Kantonalnog suda u Zenici kojom je uvažena tužba Zvjezdana Turkića protiv Centra za razvoj medija i analize zbog navoda iz teksta o kriminalu u NK Čelik. Ustavni sud BiH je prihvatio našu apelaciju, ukinuo presudu te naložio njenu preinaku. Kantonalni sud Zenica je polovinom novembra donio novu presudu kojom je žalba Turkića odbačena.

Podsjetimo, Žurnal je u tri nastavka objavio „Crveno-crni dossier“ o kriminalnim radnjma u i oko NK Čelik Zenica. Čelik je kao klub finansijski uništen od dijela onih koji su ga vodili u poratnom periodu. Izbjegli su krivičnu odgovornost, zahvaljujući političkoj zaštiti. 

Pisali smo kako je Tužilaštvo ZDK zataškalo svojevremenu istragu, ko je sklapao štetne ugovore, zašto je blagajnik Čelika pokušao izvršiti samoubistvo, kome je odgovarao nestanak dokumentacije iz klupske  kase, ko je profitirao od transfera igrača, kako su naplaćeni lažirani računi za troškove, ko je upravljao računom u inostranstvu, kako su plaćane fudbalske sudije iz budžeta općine... Duga je lista sumnjivih poslova iz tog vremena koji su bili predmetom istrage - precijenjena kupovina klupskog autobusa, utrošak za sanaciju stadiona i prostorija, sumnja da je kupovan stari, a računima prikazano kao da je kupljen novi materijal... Poslove su bez tendera dobijale firme povezane sa članovima uprave, poput Akse u vlasništvu Zvjezdana Turkića. On nas je tim povodom tužio, sa navedenim epilogom.

Nakon objave Žurnalovih tekstova Tužilaštvo ZDK je ponovo otvorilo istragu o poslovanju NK Čelik.

U odluci Ustavnog suda BiH po našoj apelaciji je pored ostalog navedeno :

Ustavni sud zapaža da su apelanti sporni tekst zasnovali na informacijama dobijenim iz policijskih agencija koje su bile uključene u istragu o poslovanju Čelika i informacijama koje su bile sadržaj predmeta krivične istrage o poslovanju NK Čelik broj T 040KT 1779/15. Sporno izražavanje se odnosilo na profesionalni segment tužiočevog rada, a ne na njegov privatni život. Iz raspoloživih dokumenata proizlazi da je tužiocu pružena mogućnost da u formi intervjua demantira tvrdnje apelanata koje su objavljene u spornom izražavanju od 20. aprila 2016. godine.
Prema ocjeni Ustavnog suda, apelanti su takvim postupanjem prilikom objave spornog članka postupali profesionalno, te u skladu s novinarskom etikom obavili dužnost informiranja javnosti o pitanju od javnog interesa, te se za postupanje apelanata, suprotno tvrdnjama redovnih sudova, ne može reći da nije bilo u dobroj vjeri (bona fide), kao i da su uloženi razumni napori radi provjeravanja vjerodostojnosti informacija koje su objavljene.

Evo i sadržaja dijelova presude Kantonalnog suda u Zenici po kojoj Turkić mora platiti sudske troškove vrijedne 2716 KM te naravno izvršiti povrat novca koje mu je Žurnal po sada poništenoj presudi uplatio prošle godine.


 

(zurnal.info)