KANTON SARAJEVO

RAČUNICA MINISTARSTVA OBRAZOVANJA: Kako podijeliti devet pari skija na 62 djece?

Piše: Branka Mrkić-Radević

Početkom godine u Kantonu Sarajevo realizovana je škola skijanja za učenike šestih razreda osnovnih škola. Većina škola još uvijek nije dobila svu opremu a u slučaj se sada uključilo i Tužilaštvo KS

Tužilaštvo Kantona Sarajevo formiralo je predmet u kojem se istražuje nabavka opreme za projekte Ministarstva obrazovanja KS – Elektronske učionice i škola skijanja u KS:
- Formiran je predmet koji je u fazi provjera iz prijave – potvrđeno je za Žurnal u Tužilaštvu Kantona Sarajevo.
S obzirom na fazu predmeta, Tužilaštvo u ovom trenutku ne može davati detaljnije informacije. No, Žurnal saznaje kako je predmet formiran na osnovu prijave koja je Tužilaštvu upućena početkom marta ove godine.

62 učenika - devet pari skija

Početkom godine u Kantonu Sarajevo realizovana je škola skijanja za učenike šestih razreda osnovnih škola. Oprema za školu skijanja trebala je biti nabavljena od Intersporta – na osnovu dokumenta koji je Ministarstvo obrazovanja proslijedilo direktorima škola 28. decembra. Mailom je na adresu više od 60 osnovnih škola proslijeđen draft ugovora o direktnom sporazumu u kojem su direktori trebali popuniti podatke škole, te uplatiti po 6.998 KM Intersportu, koje je na račun škola prethodno prebacilo Ministarstvo.
Projekat je predviđao da svaka škola preuzme 30 pari skija. No Intersport nije imao dovoljan broj pari skija, pa su brojne škole dobile tek po osam pari. Neke od njih, i pored toga su platile blizu sedam hiljada KM – koliko je bilo dogovoreno za 30 pari skija. Takav je slučaj, primjera radi, u Desetoj osnovnoj školi na Ilidži. Direktor Refik Dacić za Žurnal kaže kako ne nalazi ništa sporno u tome što je škola proslijedila sredstva Ministarstva Intersporta - 6.998 KM – a dobila tek devet pari skija:- Ne vidim nikakav problem – dobili smo jedan dio opreme a jedan dio ćemo dobiti u budućem periodu.
Ovu školu pohađaju 62 učenika šestih razreda. Zanimalo nas je kako su učili skijati sa devet pari skija (a plaćeno ih je 30):
- Dodatnu opremu posuđivali smo iz drugih škola – pojasnio je direktor Dacić:
- A ne znam ni zašto vas to toliko zanima, zaista.

Red u Intersportu

U osnovnim školama KS direktori uglavnom ne žele razgovarati o ovoj temi, niti odgovoriti na zvanične upite Žurnala. Samo rijetki žele precizirati koliko su pari skija zaista i preuzeli od Intersporta. U nezvaničnom razgovoru jedan od direktora rekao nam je kako je preuzeo osam pari skija, za što nije dobio nikakvu priznanicu ni potvrdu:
- Bio je red direktora u Intersportu. Mi smo dobili osam. Šta se dogodilo sa preostala 22 para predviđena za našu školu, gdje su završila, ne znamo.

V.d. direktora u školi Behaudin Selmanović Jasmin Marevac prisjeća se da je po profakturi iz Intersporta bilo dogovoreno da se isporuči 30 pari skija sa vezovima i štapovima. Ipak:
- Našoj školi je INTERSPORT dostavio 8 pari skija DJ.XT TEAM 140 R sa vezovima i 8 pari štapova. Ukupan iznos za uplatiti je iznosio 1.863,57 KM.
Škola je obavijestila Ministarstvo o količini preuzete opreme.
U telefonskim razgovorima Žurnal su uglavnom upućivali na Ministarstvo obrazovanja. U ugovoru koji je potpisan sa školama jasno stoji:
- Ponuđač se obavezuje izvršiti isporuku naručiocu... u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora. Ponuđač (Intersport) se obavezuje da će ugovorene usluge izvesti blagovremeno, u ugovorenom roku, stručno i kvalitetno.U školi Mustafa Busuladžić (Dobroševići) kažu da su dobili sedam pari skija i sedam pari štapova:
- Opremu je preuzeo nastavnik, ali prilikom preuzimanja nije ništa potpisao.

Diskretni Intersport


U Intersportu su odbili dati informaciju koliko pari skija i ostale opreme je isporučeno školama u KS. Na pitanje zbog čega prije realizacije projekta nisu upozorili da neće imati dovoljno opreme za isporuku, kažu:
- Vaša pitanja su vezana za odnos sa kupcima, a taj odnos je povjerljiv i mi ga ne možemo komentarisati.
Bez obzira na izbjegavanje odgovora, jasno je da je Intersport prekršio odredbe ugovora koji je imao sa školama, sa znanjem Ministarstva obrazovanja KS, te da njegovo nepoštivanje podliježe zakonskom sankcionisanju.
Princip netransparentnosti poštuju i u Ministarstvu obrazovanja KS na čelu sa ministrom Elvirom Kazazovićem, koje je svaki prethodni, pa i ovaj upit Žurnala - ignorisalo.

Prijava koja se odnosi na nabavku ove opreme, a koja je početkom marta dostavljena Tužilaštvu KS, odnosi se na Ministarstvo obrazovanja – odgovorne osobe.  
U prijavi se navode i dijelovi teksta iz Školegijuma, a koji je detaljno pisao o ovom problemu. Navode se i nepravilnosti u vezi sa načinom nabavke opreme:
- …. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS prekršilo je zakon izbjegavanjem odgovarajućeg postupka javne nabavke. Neko je iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS dogovorio posao sa Intersportom kao jedinim dobavljačem, ugovorio cijenu i količinu daleko od očiju javnosti, dakle i od drugih zainteresiranih dobavljača, a onda, znajući da je to protivzakonito, potpisivanje već pripremljenih ugovora prebacio na škole.
Prema Zakonu o javnim nabavkama, navodi se dalje, Ugovornom organu nije dozvoljeno dijeljenje predmeta nabavke s namjerom izbjegavanja primjene odgovarajućeg postupka definiranog ovim zakonom.

Osim prijave koja se odnosi na nabavku opreme za školu skijanja, Tužilaštvo je zaprimilo i prijavu o nabavci opreme za projekat Elektronske učionice. Kako se navodi, tendersku dokumentaciju preuzelo je 29 kompanija, ali je samo jedan ponuđač na kraju dostavio ponudu. Zahvaljujući detaljnom opisu tražene opreme i specifikacijama, samo jedan ponuđač je zadovoljio tražene uslove. Također se navodi i da nisu ni stvoreni uslovi da se oprema zaista i koristi.

Podsjećamo, ugovor o nabavci Elektronskih učionica vrijedan blizu milion KM, dodijeljen je kompanijama Eding Telecom i Commerce Engineering Mostar. Na ovaj projekat nadovezuje se i projekat edukacije nastavnika u oblasti digitalnih kompetencija, o čemu je Žurnal već ranije pisao.
Tada je ministar Kazazović dodijelio tri ugovora u roku od šest mjeseci novosnovanoj kompaniji Centar za obrazovanje i poduzetništvo, čiji je prokurista upravo vlasnik kompanije Eding Telecom – Maid Turčinović.
(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Škola skijanja, Intersport, Elvir Kazazović, Ministarstvo obrazovanja KS