KORUPCIJA

Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo : Budžetska sredstva dijele se članovima SDA, ministrovim saradnicima i turskom univerzitetu!

Piše: B. Mrkić-Radević

Ministarstvo obrazovanja KS u okviru različitih grantova finansira članove SDA i privatni univerzitet Republike Turske

Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo na čelu sa ministrom Elvirom Kazazovićem dalo je 71 hiljadu KM privatnoj ustanovi Internacionalni univerzitet u Sarajevu. Univerzitet, čiji je osnivač Fondacija za razvoj obrazovanja (Sedef), samo je dio lanca obrazovnih ustanova Republike Turske u BiH. Sedef u BiH ima obrazovne ustanove na svim nivoima – od vrtića do univerziteta. U maju ove godine, dok je boravio u posjeti BiH, turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu dodijeljen je počasni doktorat IUS-a.  

Ministarstvo obrazovanja novac je IUS-u dodijelilo u okviru granta Sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih/istraživačkorazvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo u 2018, i to za dva projekta:
- Primjena odgojnih preporuka kao oblika restorativne pravde u KS za period 2012-2017 – u iznosu od hiljadu KM;
- Fundamentalno istraživanje o historijskom, političkom, lingvističkom, književnom i kulturnom identitetu Bošnjaka: Dvadeset i pet godina nakon Prvog bošnjačkog sabora – 70 hiljada KM!

Novac za članove SDA


Iznos koji je dodijeljen IUS-u je najviši u okviru ovog granta. Ostali, niži iznosi, nikako nisu manje zanimljivi: jedan od korisnika grantova, Udruženje Sport i zdravlje, višegodišnji je uživalac budžetskog novca.  Jedan od njegovih osnivača je Tarik Bandić, sada u registru Udruženja naveden kao član upravnog odbora. Tarik Bandić, potvrdio je u telefonskom razgovoru za Žurnal, rođak je Muamera Bandića, nekadašnjeg ministra za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice u Vladi Kantona Sarajevo. Muamer Bandić trenutno je direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Tarik Bandić je, baš kao i njegov rođak Muamer Bandić, član Stranke demokratske akcije.
Udruženje Sport i zdravlje iz Sarajeva od Ministarstva dobija sredstva u okviru dva projekta iz 2018: kao projekat od posebnog interesa za KS u 2018. proglašen je projekat ovog udruženja Učestalost i povezanost pretilosti sa narušenim držanjem tijela, funkcijom mišića kičmenog stuba i nivoom tjelesne aktivnosti kod osnovnoškolaca KS – vrijedan 20 hiljada KM.
Udruženje Sport i zdravlje sredstva dobija u 2018. i u okviru granta za projekte mladih – 1.500 KM.  To nije prva saradnja i prvi novac koji ovo udruženje dobija od kantonalnih ustanova.
Predsjednik UO Udruženja je Ensar Abazović, a član Erol Kovačević. Ensar Abazović je i direktor Centra za obrazovanje i poduzetništvo, koji je od Ministarstva obrazovanja dobio iznose od nekoliko stotina hiljada KM, neposredno nakon osnivanja. O ovim ali i višemilionskim projektima koji su uslijedili u tom periodu, Žurnal je već pisao.
Abazović i Kovačević koautori su i radova sa ministrom Elvirom Kazazovićem, koj isu izlaganai i na stručnim konferencijama.

Na listi projekata koje je Ministarstvo ocijenilo kao poseban interes za KS su, između ostalih, i:
- Institut za istraživanje zločina protiv čivječnosti i međunarodnog prava UNSA – Odnos hrvatske politike prema konceptu Hrvatske zajednice Herceg Bosna prema Sarajevu kao glavnom gradu BiH 1992-1995 (5.700 KM)
- Institut za istraživanje zločina protiv čivječnosti i međunarodnog prava UNSA – Sarajevo – Goražde (7.500 KM)
- Institut za istraživanje zločina protiv čivječnosti i međunarodnog prava UNSA – Žrtve Sarajeva u opsadi 1992-1995 (10.000 KM)
- Fakultet sporta i tjelesnog odgoja UNSA – Utvrđivanje nivoa spremnosti i vjepština članova Kantonalne uprave civilne zaštite KS te istraživanje efekata primijenjenih specifičnih programa – 19.000
- Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA – reperkusije izbjegličke krize po sigurnost BiH: postupanje prema izbjeglicama Bliskog istoka – 9.000.

- Udruženje Spartakus - Unapređenje ishrane mladih - 13.000.
(zurnal.info)