ZDRAVSTVO

IMENOVANJE DIREKTORA SARAJEVSKE HITNE POMOĆI : Nedostajuću edukaciju Ademu Zalihiću platila njegova zdravstvena ustanova

Piše: Branka Mrkić-Radević

Adem Zalihić na poziciju direktora Hitne pomoći KS imenovan je 2018. Prošle godine završava obuku iz zdravstvenog menadžmenta, koju je po zakonu već trebao imati, i plaća je novcem Ustanove

 

Adem Zalihić za v.d. direktora JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo imenovan je u februaru 2018. godine, nakon što je dotadašnja direktorica Sena Softić-Taljanović podnijela zahtjev za penzionisanje.

Nakon konkursa i “probnog perioda” Zalihić je u maju 2018. imenovan za direktora ustanove.

Iako u trenutku imenovanja nije imao potrebne zakonom tražene certfikate (edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta), UO ga je jednoglasno predložio (predsjednica UO tada je bila Aida Đozo), a Ministarstvo zdravstva KS prihvatilo taj prijedlog.

U 2019. na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu završava zdravstveni menadžment, i plaća ga sredstvima Hitne pomoći.

Srednji nivo plaćen je 1.800 KM, napredni 2.300.

- Da, tačno je da je tu stavku platila Hitna pomoć jer je to bila uobičajena praksa u našoj ustanovi. I prethodnim rukovodiocima i nekim drugim uposlenicima plaćana je takva obuka - kaže Zalihić za Žurnal. 

 


 

O IMENOVANJU U SKUPŠTINI 

 
Konkurs za izbor direktora Hitne pomoći objavljen je u aprilu 2018. U njemu se, pored ostalih uvjeta, navodi i da budući direktor mora imati znanje o zdravstvenom menadžmentu, koje se dokazuje certifikatom, i to tri nivoa edukacije

U trenutku imenovanja Zalihić ima tek prvi nivo edukacije. Za v.d. je imenovan 1. februara, a Federalno ministarstvo zdravstva certifikat mu je izdalo 28. februara (osnovni nivo). Nastavak edukacije i certifikat koji je do tada već morao imati, Zalihić novcem Hitne pomoći plaća godinu dana kasnije, u februaru 2019.

Imenovanje Adema Zalihića već je problematizovano u Skupštini Kantona Sarajevo prošle godine. I to upravo zbog neposjedovanja certifikata iz zdravstvenog menadžmenta.
U odgovoru Hitne pomoći na zastupničko pitanje Samira Suljevića (SDP), kao opravdanje za to što direktor nema potrebnu edukaciju, navedeno je kako je još 2016. godine izmijenjen Statut Hitne pomoći, u kojem je precizirano da direktor ima rok od 24 mjeseca nakon izbora na tu poziciju da stekne potrebne cetrtifikate.

Pitanje je Hitnoj pomoći iz Skupštine proslijedilo Ministarstvo zdravstva KS, i samo navodeći da su tri stepena edukacije obavezna. Traže od Hitne pomoći:
- Da se dostavi kopija certifikata kojom gosp. Zalihić Adem dokazuje obavljenu edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa propisima o kontinuiranoj zdravstvenoj edukaciji...
Ministarstvo tu dokumentaciju nema.

Iz Hitne pomoći odgovaraju, dakle, da je 2016. Statut ustanove izmijenjen i da je Zalihić i bez certifikata mogao biti imenovan:
- Kandidat koji bude izabran na poziciju direktora Zavoda a koji je znanje o zdravstvenom menadžmentu u konkursnoj proceduri dokazivao certifikatom o obavljenoj edukaciji osnovnog nivoa, obavezan je u roku od 24 mjeseca steći znanje iz zdravstvenog menadžmenta napredni nivo.

Upravni odbor je u skladu sa Statutom Zavoda, kao temeljnim aktom kojim se reguliše rad Zavoda, imenovao direktora Zalihića i u svojoj odluci mu naložio da ispuni svoju obavezu.

Upravni odbor a zatim i svi nadležni zanemarili su činjenicu da je kandidat za direktora do tada već morao imati certifikat.
Jer je 2017. godine federalni ministar zdravstva donio Pravilnik o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove.
U tom pravilniku je precizirano da zatečeni direktori zdravstvenih ustanova imaju 24 mjeseca da steknu znanje iz naprednog menadžmenta i dokažu to certifikatom. Dakle, oni koji su u tom trenuku već na rukovodećim pozicijama. Što Adem Zalihić 2017. nije. I što je vjerovatno i razlog da se već zatečenim direktorima ta obuka i plaća.

 U članu 2. Pravilnika jasno je navedeno da novi direktori zdravstvenih ustanova moraju imati tri stepena zdravstvenog menadžmenta:

- Mislim da je tu došlo do neke zabune sa datumima. Ja sam došao a bivša uprava još uvijek nije bila uskladila interne dokumente sa tim pravilnikom, pa je vjerovatno u tome razlog što se nije postupalo po njemu. Kao direktor sam naložio da se to obavezno učini - pojašnjava Zalihić. 

Pravilnik je na snazi od oktobra 2017. i njime prestaju važiti prethodni pravilnici koji su regulisali ovo pitanje. Ali o tome prilikom imenovanja direktora nisu vodili ni UO, Ministarstvo kao ni Skupština KS, koji su ovo imenovanje proveli, i čija je to bila zakonska odgovornost.

(zurnal.info)

Pročitajte više tekstova sa pojmovima:

Ministarstvo zdravstva KS, Skupština KS, Adem Zalihić, Hitna pomoć KS