REZULTATI REVIZIJE POSLOVANJA AUTOCESTA FBIH:125 miliona razloga za ozbiljnu istragu nadležnog tužilaštva
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

REZULTATI REVIZIJE POSLOVANJA AUTOCESTA FBIH: 125 miliona razloga za ozbiljnu istragu nadležnog tužilaštva

Revizorski izvještaj za rad i poslovanje Autocesta FBiH u 2022. godini mogao bi poslužiti kao odlična osnova za nadležna tužilaštva da pokušaju provesti ozbiljnu istragu. Dosadašnja praksa prema kojoj tužioci praktično ignorišu sva revizorska upozorenja, ne ulijeva nadu da će se to i desiti.

125 miliona razloga za ozbiljnu istragu nadležnog tužilaštva
foto: zurnal.info

Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja – mišljenje s rezervom. Izvještaj o reviziji usklađenosti – negativno mišljenje. Revizori Ureda za reviziju institucija u FBiH na ovaj način su ocijenili rad i poslovanje JP Autoceste FBiH za 2022. godinu, dok je njim upravljao bivši direktor Elmedin Voloder.

Već ovi podaci trebali bi upaliti alarme kod nadležnih tužilaštava da, ako ništa drugo, provedu sveobuhvatnu istragu i provjere sve revizorske navode u kojima su izneseni brojni sumnjivi detalji iz poslovanja Autocesta FBiH.

Možda i najveću pažnju revizori su posvetili zaključenim ugovorima za izgradnju i nadzor dionica autoputa. Zaključili su kako su originalni ugovori adendumima više puta mijenjani, njima je produžavan rok izgradnje, te su troškovi izgradnje i nadzora povećani za oko 125 miliona maraka!

„Navedeno nije sukladno sukladno Zakonu o privrednim društvima, koji nalaže da nadležne osobe poslove obavljaju savjesno, s pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu, kako bi Društvo zaštitili od negativnih ekonomskih posljedica“, ističu revizori.

Analizirani su ugovori zaključeni za šest dionica autoputa, čija je cijena izgradnje rasla, odnosno produžavan rok izgradnje, shodno zaključenim adendumima. Firma s kojom je zaključen najveći broj adenduma, u najvećoj vrijednosti, je sarajevski Euro-asfalt. U nekim slučajevima je ova firma bila dio konzorcija, a u nekim je sama odabrana za izvođača radova.

Konkretno, Euro-asfalt se kao izvođač radova pojavljuje na izgradnji pet (pod)dionica. Nerijetko su se, dakle, zaključivali i adendumi ugovora kojima je i(li) rasla cijena radova, i(li) produžavan rok izgradnje. Vrijednost adenduma ugovora u čijoj je realizaciji učestvovao Euro-asfalt – bilo sam, bilo sklopu konzorcija – iznosi oko 103 miliona maraka.

Dok su na ovaj način praktično izlazili ususret firmama, Voloder i saradnici su istovremeno propustili da zaštite interese Autocesta FBiH nepokretanjem procedura naplate ugovorne kazne.

„Samo na uzorku odabranih šest dionica ukupna povećanja putem adenduma za izgradnju i nadzor iznose 64.490.564 EUR. Društvo ne pokreće procedure naplate ugovorne kazne kao instrument osiguranja urednog ispunjenja ugovornih obaveza zbog kašnjenja završetka radova ukoliko su se stvorili uvjeti, već se prolongiraju rokovi za izgradnju“, navodi se u izvještaju.

Jedanaest beskorisnih kilometara asfalta, preplaćenih za 60 miliona!Šta nam poklanjaju Autoceste FederacijeJedanaest beskorisnih kilometara asfalta, preplaćenih za 60 miliona!

SPORNA ZAPOŠLJAVANJA, VOZILO OD 700.000 KM KOJE SE NE KORISTI…

Nisu ovo  jedine zamjerke revizora. Istaknuto je da su Autoceste FBiH platile skoro 900.000 KM takse zbog nepovučenih sredstava od EBRD-a.

„S obzirom na to da kreditna sredstva nisu realizirana sukladno dinamici izgradnje predviđene Planom poslovanja i planom aktivnosti na izgradnji autocesta i brzih cesta za 2022. godinu, Društvu je obračunata taksa za nepovučena sredstva u iznosu od 898.859 KM za dva ugovora koja su potpisana sa EBRD-om. (…) Potrebno je prije potpisivanja ugovora s međunarodnim kreditorima okončati sve pripreme za gradnju dionice, kako bi se uskladila izgradnja s operativnošću i izbjegli troškovi takse na nepovučena sredstva“, navedeno je u izvještaju.

Novcem od akciza krpimo budžetske rupe, a za gradnju autoputeva dižemo krediteTri godine od povećanja nametaNovcem od akciza krpimo budžetske rupe, a za gradnju autoputeva dižemo kredite

Kršili su Voloder i saradnici zakon i kada je riječ o zapošljavanju u Autocestama FBiH. Iako je prvobitnim planom bilo predviđeno zapošljavanje 48 radnika, rebalansom je taj broj povećan na 74. Izdvojimo da je kabinet uprave planirao zaposliti jednu osobu, da bi se taj broj kasnije povećao na čak osam.

„Planom zapošljavanja nisu precizirana radna mjesta koja se namjeravaju popuniti, već se planira samo ukupan broj izvršitelja za određeni sektor. Zapošljavanje radnika, kao što smo utvrdili u reviziji za 2020. godinu, i u 2022. godini se vršilo bez provođenja javnog oglašavanja. U Društvu je tokom 2022. godine radni odnos zasnovan sa 59 zaposlenika. Prijem u radni odnos za 27 novozaposlenih nije izvršen sukladno Zakonu o radu, član 20. a), koji nalaže obavezno provođenje procedure javnog oglašavanja. Na ovaj način nije ispoštovana transparentnost kod zapošljavanja“, istakli su, između ostalog, federalni revizori.

Problematični su i ugovori o djelu na koje je potrošeno 70.060 KM. Posebno su revizori istakli angažman jednog lica s kojim je zaključen ugovor o djelu na period od jedne godine, uz mjesečnu neto naknadu u iznosu od 2.000 KM. S istom osobom ugovor je bio zaključen i nekoliko mjeseci 2021. godine, a revizori smatraju da nije dokazano da se osoba mogla angažovati na osnovu ovog ugovora.

„Potrebno je preispitati opravdanost angažmana osobe po osnovu ugovora o djelu, budući da Društvo u radnom odnosu ima zaposlenike kojima je u opisu posla praćenje i primjena zakonskih propisa“, jedan je od detalja koji ukazuje da se nije promjenila praksa iz prethodnih godina, o čemu je Žurnal pisao.

Autoceste FBiH mladu pravnicu iz Slovenije plaćale 1000 KM dnevnoNEMA EKSPERTA U BiH Autoceste FBiH mladu pravnicu iz Slovenije plaćale 1000 KM dnevno

Bilo je riječi i o kupovini skupocjenih vozila/mašina koja se nisu ni koristila. Konkretno, Autoceste FBiH su za redovno i zimsko održavanje na dionici Zvirovići-Bijača kupili višenamjensko vozilo Unimog koje su platili oko 700.000 KM. Međutim, to vozilo se ne koristi, ovaj dio autoceste održava mostarska firma HP Investing, a to je Autoceste FBiH u 2022. koštalo skoro 300.000 KM.

S obzirom na to da Društvo posjeduje višenamjensko vozilo Unimog za održavanje autoceste, koje je nabavljeno s ciljem pritjecanja ekonomske koristi u Društvo, a koje se ne koristi za predviđenu namjenu, ne možemo potvrditi opravdanost izdvajanja sredstava za održavanje dionice Zvirovići – Bijača za koju je u 2022. godini utrošeno 282.663 KM. Sredstvo nabavljeno za održavanje ne koristi se već tri godine, a Društvo je za održavanje te dionice provelo nabavku i zaključilo okvirni sporazum za to razdoblje ukupne vrijednosti od 1.750.349 KM, piše u izvještaju.

Autoceste FBiH nabavljaju službena vozila za 400.000 marakaNakon 11 kilometara autoputa za 6 godinaAutoceste FBiH nabavljaju službena vozila za 400.000 maraka

Revizori su ukazali i na sumnjive tenderske procedure, o čemu je portal PratimoTendere detaljnije pisao.

Posebno je problematizirano poslovanje s firmom BS Telecom Solutions, koju su mediji ranije povezivali s bivšim direktorom Elektroprivrede BiH Elvedinom Grabovicom i federalnim premijerom Nerminom Nikšićem, iako su te navode iz ove firme demantirali.

Nadziranje cesta u BiH višestruko skuplje nego u Hrvatskoj! BSTS, uz malu pomoć politikeNadziranje cesta u BiH višestruko skuplje nego u Hrvatskoj!

Ova firma već godinama posluje s Autocestama FBiH, a listom je riječ o milionskim poslovima u vezi sa sistemom naplate cestarine, softverskog dijela sistema nadzora i slično. Međutim, utvrdit će revizori, u poslovanju se kršio Zakon o javnim nabavkama na način da su se neki ugovori primjenjivali retroaktivno.

„Uvidom u dokumentaciju i fakture dobavljača utvrdili smo da Društvo za usluge održavanja hardverskog dijela sistema naplate cestarine i održavanja softverskog dijela sistema nadzora i upravljanja prometom u ukupnom iznosu od 610.009 KM nije provelo postupak nabavke kako nalaže Zakon o javnim nabavkama, već je nakon provedenih postupaka ovih usluga retroaktivno primijenilo ugovor na ranije razdoblje, istaknuto je u izvještaju.

Ovakav izvještaj bi mogao poslužiti kao odlična osnova za nadležna tužilaštva da, barem, provedu ozbiljnu istragu. Međutim, dosadašnja praksa prema kojoj tužioci praktično ignorišu sva revizorska upozorenja, ne ulijeva nadu da će se to i desiti, jer je negativnih ocjena revizora bilo i prethodnih godina.

Čak 155 miliona KM nepravilno uknjiženo kao prihod kompanijeREVIZIJA POSLOVANJA AUTOCESTE FEDERACIJEČak 155 miliona KM nepravilno uknjiženo kao prihod kompanije

(zurnal.info)