Probijen zakonski rok:Donošenje pravilnika o izboru u zvanja kasni više od jedne godine
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

Probijen zakonski rok: Donošenje pravilnika o izboru u zvanja kasni više od jedne godine

Još uvijek nije donesen pravilnik o izboru u akademska zvanja kojeg je Univerzitet u Sarajevu zakonski morao donijeti do kraja augusta 2018. godine, a kojim bi se precizno odredili kriteriji za izbor u imenovanja

Donošenje pravilnika o izboru u zvanja kasni više od jedne godine
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Krajem augusta 2017. godine stupio je na snagu novi Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Govorio je tadašnji premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković da je suština “uvođenje reda na Univerzitetu u ekonomskom smislu”, te “unapređenje kvaliteta edukacije”. S druge strane, rektor Univerziteta Rifat Škrijelj navodio je kako određene zakonske odredbe “nisu prihvatljive za akademsku zajednicu”.

I dok se bespotrebno najviše energije potrošilo na akademski manje relevantna pitanja kao što je Kodeks ponašanja i oblačenja, kasnilo je donošenje određenog broja pravilnika koji bi mogli značajno unaprijediti rad Univerziteta. 

Neki nikada nisu ni doneseni. Jedan od takvih je pravilnik o izboru u akademska zvanja koji se zakonski morao donijeti do kraja augusta 2018. godine.


“Jedan od nedostataka Zakona o visokom obrazovanju na koji je ukazivao Univerzitet u Sarajevu prije i nakon njegovog donošenja jesu postavljeni rokovi. Rokovi za donošenje Statuta i serije nižih pravnih akata bili su previše kratki”, odgovorio je na upit Žurnala rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj, dodajući kako su “njihovi glasovi u tom periodu izignorirani”.

Drugačijeg mišljenja je dr. Jasmin Hasić, inače zaposlen na Sarajevo School of Science and Technology, koji za magazin Žurnal kaže kako je “pravi razlog neusvajanja pravilnika loša prioritizacija zadataka i nedostatak istinske volje da se ovo pitanje riješi na adekvatan način”.

ZAŠTO JE BITNO DONIJETI PRAVILNIK

Pravilnikom o izboru u akademska zvanja trebali bi se precizno odrediti kriteriji za izbor, te bi se trebao kreirati i bodovni sistem vrednovanja naučnih radova, mentorstava, projekata itd. Tako bi se rad komisija, pojednostavljeno rečeno, sveo na sabiranje bodova, te bi na kraju morali izabrati onog kandidata koji ima najviše bodova. Članovima komisija bilo bi onemogućeno da se vode nekim drugim kriterijima koji nisu propisani, a njihov subjektivni stav bio bi irelevantan.

Da je u prošlosti bilo slučajeva kada su komisije predlagale izbor objektivno lošijih kandidata priznaje i rektor Škrijelj, navodeći kako će usvajanjem pravilnika “biti moguće spriječiti da komisije odlučuju ‘na svoju ruku’, previše autonomno od onog što je propisano zakonski, Statutom i precizno razrađenim pravilnikom”.


Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj

Rektor Sarajevskog univerziteta ističe i to da bi donošenje ovog pravilnika bilo od velikog značaja za najstariju visokoškolsku ustanovu u Bosni i Hercegovini.

“Ovaj pravilnik jeste jako važan. On bi trebao biti vodič koji bi se koristio u svakom slučaju izbora u akademska zvanja i prema njemu bi komisije pisale izvještaje. S obzirom na to da taj pravilnik još nije donesen, mi kao Univerzitet imamo uhodanu praksu kad su u pitanju izbori u akademska zvanja, jer su procedure propisane u drugim članovima zakona”, kaže Škrijelj.

Vodeći se tom “uhodanom praksom”, provedeni su i neki sporni izbori u akademska zvanja. Žurnal je već pisao o konkursima za asistenta na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, te za asistenta i docenta na Fakultetu političkih nauka.

Jasmin Hasić ističe da trenutna praksa “ostavlja veliki prostor za manipulacije, jer svaka komisija, bez ikakvog nadzora ili dodatnih provjera, može da podnese prijedloge o izboru i imenovanju”, te dodaje da su “komisije u različitim sastavima u pravilu usvajale izvještaje bazirane na procjeni kompetencija kandidata bez ikakvih eksternih, harmoniziranih i objektivnih kriterija bodovanja”.

PODNESENA TUŽBA

Upravo je nedonošenje pravilnika u zakonskom roku bio jedan od glavnih navoda tužbe koju je Hasić podnio protiv Univerziteta u Sarajevu. Tačnije, radi se o pokrenutom upravnom sporu pred Kantonalnim sudom u Sarajevu. 

Za Hasića sporan je konkurs za docenta na Fakultetu političkih nauka za naučnu oblast “Sociologija” koji je raspisan 5. februara 2019. godine, a nakon kojeg je Komisija u sastavu prof. dr. Senadin Lavić (predsjednik), prof. dr. Dželal Ibraković (član) i prof. dr. Merima Čamo (član) predložila izbor dr. sc. Amera Osmića. Kasnije je Senat Univerziteta potvrdio ovaj izbor.

“Zbog nepostojanja pravilnika o kriterijima za imenovanje, članovi komisije su neobjektivno favorizirali izbor dr. sc. Amera Osmića. Istovremeno, iz izvještaja su izostavljene brojne činjenice o mom obrazovanju i radnom iskustvu”, kazao je Hasić.

Žalio se Hasić i Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. U odgovoru Fakulteta političkih nauka ovoj instituciji navodi se da “biografija gospodina Jasmina Hasića nije uzeta površno i selektivno”, te da “privatni interes ili poseban odnos prema kandidatu Ameru Osmiću, uvažavajući iskustvo, ozbiljnost i predanost članova komisije, zasigurno nije postojao”.

Pored ovoga, u odgovoru kojeg potpisuje tadašnji dekan prof. dr. Šaćir Filandra, navodi se i da “neusvajanje ovog pravilnika ne može stavljati u nepovoljan položaj niti jednog kandidata koji je izabran ili će biti izabran do dana donošenja istog”.

“Posebno skrećemo pažnju da Zakonom o visokom obrazovanju jeste predviđena obaveza donošenja istog članom 101. stav 7, međutim u ostalim odredbama Zakona koje se odnose na izbor nigdje se ne spominje da će se primjenjivati taj pravilnik, niti se postavlja kao uslov za izbor postojanje istog ili primjena istog na proceduru prilikom izbora”, navodi Filandra.

S druge strane, rektor Škrijelj kaže da će se pravilnik, onda kada se donese, “morati koristiti” i da će to “morati poštovati svaka organizaciona jedinica. Ako oni ne budu poštovali, onda mora poštovati Senat koji donosi konačnu odluku”.

U tužbi Hasića između ostalog se navodi i to da “Univerzitet u Sarajevu do dana podnošenja ove tužbe nije usvojio pomenuti pravilnik, samim tim Odluka je donesena nezakonito”.

Ako Sud prihvati ove navode, postavlja se pitanje zakonitosti svih provedenih izbora u akademska zvanja u prethodnoj godini, a bilo ih je na desetine.

KAD ĆE BITI DONESEN PRAVILNIK?

Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine dala je i preporuku Univerzitetu u Sarajevu da “pokrene odgovarajuću proceduru usvajanja pravilnika o bližim kriterijima za izbor u nastavno-naučna zvanja”.

U odgovoru Univerziteta navodi se da je “Senat Univerziteta u Sarajevu na 30. redovnoj sjednici održanoj 06.05.2019. godine donio Odluku o imenovanju Komisije za izradu Pravilnika o izboru u akademska zvanja na Univerzitetu u Sarajevu”.

Na pitanje kada se može očekivati donošenje pravilnika, rektor Škrijelj kaže: “Mi ćemo nastojati da ovaj pravilnik što prije donesemo. Ne mogu ovog časa znati tačno kada ćemo ga donijeti, ali mislim da će to biti u 2019. godini.”

“Iskreno se nadam da će ova trenutna, zakonski neusklađena praksa imenovanja vođena prema subjektivnim dojmovima članova komisija za izbor i imenovanje uskoro isčeznuti, te da će svi naredni konkursi na UNSA biti mnogo transparentniji i objektivniji za sve kandidatkinje, odnosno kandidate”, zaključuje Hasić nadajući se, kako kaže, “zakonitoj i pravilnoj sudskoj odluci”.

(zurnal.info)