PASJA POSLA U KANTONU SARAJEVO:Ko će odgovarati za višemilionsko pranje novca!?

Istražujemo

PASJA POSLA U KANTONU SARAJEVO: Ko će odgovarati za višemilionsko pranje novca!?

Da su napušteni psi u Kantonu Sarajevo iz problema vrlo brzo postali prilika za unosan posao, bio on zakonit ili ne, pokazalo je i istraživanje Žurnala. Na psima zarađuju svi, od privatnih firmi i javnih preduzeća do aktivista i udruženja. Zarađuju, uglavnom, mimo zakona...

Ko će odgovarati za višemilionsko pranje novca!?
Foto: Adi Kebo/zurnal.info

Već tri godine traje istraga Tužilaštva KS povodom više krivičnih prijava  za pranje miliona maraka budžetskog novca, organizovani kriminal i višestruka kršenja zakona. Krivične prijave podnesene su protiv vrha Vlade Kantona Sarajevo i firmi koje su sa njima surađivale zbog niza nezakonitih radnji vezanih za zbrinjavanje napuštenih pasa u Kantonu. Nakon tri godine istrage, optužnice još nema! 

Krivične prijave za pranje novca, zloupotrebu službenog položaja, iznudu, pronevjeru i prevaru podnesene su protiv bivšeg gradonačelnika Sarajeva Ive Komšića (u to vrijeme SDU), načelnika Općine Novi Grad Semira Efendića (SDA), načelnika Općine Vogošća Edina Smajića (SDA), načelnika Općine Hadžići Hamde Ejubovića (SDA), bivšeg ministara MUP-a KS Nermina Pećanaca, bivšeg komesara Uprave policije MUP-a KS Vahida Ćosića, bivših ministara privrede, prostornog uređenja i komunalne privrede, bivših direktora nekoliko javnih preduzeća i inspektora kantonalne uprave za inspekcijske poslove te firme Murai komerc i njenog vlasnika Muriza Alića.

Krivične prijave podnijela je Dalida Kozlić, pravnica iz Sarajeva. U razgovoru za Žurnal kaže da ne vidi opravdan razlog zbog kojeg bi istraga trajala već tri godine.

- Dostavljene su stotine materijalnih dokaza koji potkrepljuju navode o nezakonitom ubijanju pasa i pranju ogromnih suma novca. Dostavljeni su video snimci i fotografije, kao i obiman spisak svjedoka, sve to je moralo ubrzati rad tužilačko policijskog aparata jer su sva navedena djela još uvijek u izvršenju- kaže Kozlić i dodaje da nije iznenađena jer je za sve
"zaslužna indolentnost represivnog aparata, kao i činjenica da se izmijenilo više tužilaca na predmetu, što je sasvim sigurno bio dobar poligon za uplitanje politike”.

Navode Dalide Kozlić potvrđuje i dokumenatcija koja je u posjedu Žurnala a u kojoj je Kantonalno tužilaštvo konstatovalo da tužilac u predmetu nije radio svoj posao ali i izrazilo sumnju u objektivno i nepristrasno postupanje istražitelja MUP-a KS.

Tako se u dokumentaciji Tužilaštva navodi da je preuranjena odluka tužioca da se istraga neće provoditi.

-Postupajući tužilac nije detaljno izvršio uvid u video dokumentaciju, fotografije, niti je saslušao svjedoke koje prijavitelj navodi. Također stoji konstatacija iz pritužbe da se provođenje radnji predviđenih ZKP-om FBiH povjerilo MUP-u KS iako su neki od prijavljenih uposlenici i istražitelji MUP-a KS, pa se samim tim ovako postupanje dovodi u sumnju objektivnost i nepristrasnost postupanja navedenih istražitelja! 

I to nije sve. “Postupajući tužilac također nije izvršio bilo kakve provjere vezano za finansijska sredstva koja su bila usmjerena za pse, za koje nedvojbeno postoje dokazi da su nestali”!

Na Žurnalov zvanični upit Kantonalnom tužilaštvu da li je postupajući tužilac sankcionisan za navedene postupke, prvo smo dobili nezvanični poziv od blago uznemirene glasnogovornice ovog tužilaštava, a ubrzo i službeni odgovor malo blažeg tona.

Pa tako je u odgovoru Kantonalnog Tužilaštva navedeno da "tužilac koji je donio ovakvu odluku ne može ni disciplinski ni krivično odgovarati"!

NAJDRAŽA FIRMA VLADE KS

Vlasnika firme Murai-komerca iz Vogošće, Muriza Alića mediji povezuju sa Asimom Sarajlićem (SDA), bivšim načelnikom Općine Vogošća, a sadašnjim državnim zastupnikom i osumnjičenikom u predmetu Bosna. U periodu kada je Sarajlić bio načelnik, firma Muriza Alića na sumnjiv način dobila je mogućnost gradnje većine objekata u Vogošći. Tako u nekim od tih objekata građani struju, umjesto Elektroprivredi, plaćaju Murizu Aliću i njegovoj firmi.
Osim saradnje sa bivšim načelnikom, firma Muriza Alića, sarađivala je i sa bivšim federalnim parlamentarcem Ibrahimom Nadarevićem. Prema podacima CIN-a Nadarević je ovoj firmi dugovao 30.000 maraka.

Murai-komerc javnosti je poznat i po optužnici kantonalnog tužilaštva protiv Hajriza Bećirovića, zaposlenika Zetre. On je optužen da je nezakonito angažirao firmu Murai-komerc iz Vogošće za čišćenja ostataka Ledene dvorane. Na taj način, pomenutoj firmi pribavljena je protupravna imovinska korist u iznosu većem od 10.000 maraka. Bez obzira na to, firma Muriza Alića nije se našla na optužnici.

Do objavljivanja ovog teksta Muriz Alić nije odgovorio na poziv Žurnala.

Saradnja Vlade Kantona Sarajevo sa firmom Murai-komerc počela je 2011. godine kada su čelnici Vlade, Grada Sarajeva i gradskih općina potpisali Sporazum o sufinansiranju unajmljivanja skloništa za životinje u Prači. Umjesto javnog poziva za izbor najpovoljnijeg ponuđača koji će graditi azil za napuštene pse u KS, Vlada se odlučila na dogovor sa Murizom Alićem. Slučajno ili ne, dogovoreno je da Murai-komerc napravi azil u Bosanskopodrinjskom kantonu (BPK), a da ga Kanton Sarajevo zajedno sa općinama iznajmljuje sledećih deset godina. Postavlja se pitanje kakve nadležnosti ima Kanton Sarajevo na teritoriji drugog kantona!?
   
- Za ove namjene je planirano ukupno 940.000 maraka, od kojih su po 200.000 maraka izdvojila kantonalna ministarstva privrede i prostornog uređenja, 100.000 Grad Sarajevo, a ostatak općine- navedeno je tada iz Vlade.

Otvaranje Azila Prača

Tadašnja upraviteljica azila  u Prači, Amela Turalić upozorila je Tužilaštvo KS da je azil otvoren bez  građevinske dozvole, urbanističke i vodne saglasnosti, kao i bez dozvole za rad i upotrebne dozvole. Navode Amele Turalić potvrdila je i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK-a. Od 30.3.2012 do aprila 2013. godine inspekcija je izvršila ukupno šest inspekcijski nadzora koji su rezultirali zabranom rada azila jer azil nije ni imao odobrenje za rad!

Međutim, ta činjenica nije zasmetala Vladi KS pa su polovinom 2013. godine, pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja o nabavci, potpisali novi ugovor sa firmom Murai komerc u vrijednosti 780.000 maraka za “korištenje usluga higijenskog servisa i azila u Prači za 2013. godinu.”
- Ministarstvo privrede i prostornog uređenja i zaštite okoliša KS iz Budžeta za 2013. godinu izdvojit će po 165.587 maraka, općina Centar 57.955 maraka, ostatak sredstava će obezbijediti Grad Sarajevo i ostalih osam sarajevskih općina- navedeno je saopćenju Vlade nakon potpisivanja ugovora 2013. godine.

U odgovoru na upit sekretara komisije koja je vodila postupak javne nabavke, Agencije za javne nabavke BiH jasno je navela da se mora provesti otvoreni postupak ukoliko postoje i drugi dobavljači osim Murai-komerca koji mogu pružiti istu uslugu.

- Ukoliko usluge iz vašeg upita mogu pružiti i drugi dobavljači a ne samo dobavljač koji pruža smještaj psima potrebno je otvoriti konkurenciju i provesti otvoreni postupak- naveli su u odgovoru iz Agencije.

Prema procjeni Vlade, usluge nije mogao pružiti niko drugi osim Murai-komerca, iako tada, prema riječima tadašnje upravnice azila ta firma nije ni imala veterinarsku stanicu. Bitno je naglasiti da u Kantonu Sarajevo radi više od 20 veterinarskih stanica!

PLAĆANJE NEPOSTOJEĆIH UGOVORA


Nakon potpisivanja novog ugovora, “poslovnu saradnju” Vlade sa firmom Murai-komerc počinju narušavati općine jer odbijaju dalju saradnju sa ovom firmom. Kao razlog navedeni su nepodnošenje izvještaja od strane Murai-komerca o poslovima koje su obavili i nedostavljanje pojedinačnih cijena za te poslove, te povećan broj napuštenih pasa na ulicama.

Do cijena pojedinačnih usluga koje je firma Murai-komerc naplaćivala općinama i Kantonu došao je Žurnal. U fakturi od  7.1.2013. godine Murai-komerc je dostavio račune za tri mjeseca u iznosu od 509.000 maraka za vođenje evidencije, hranjenje i veterinarske preglede za pse. Cijena po psu iznosila je 121 marku.

Izražavajući nezadovoljstvo sa radom firme Murai-komerc tadašnji načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić u dopisu Ministarstvu privrede navodi da prekida svu dalju saradnju sa ovom firmom. Međutim, to ga nije spriječilo da u istom tom dopisu navede da su ovoj firmi isplatili više od 57.000 maraka na osnovu ugovora koji nikad nisu potpisali!


- Ističemo da je Murai-komerc 11.12.2012. godine ispostavio fakturu Općini Stari Grad na iznos na 57.955 maraka pozivajući se na “ugovor iz 2012. godine” koji nikada nije potpisan. Općina je ovu fakturu platila 17.12.2012. godine- navodi Hadžibajrić!

Tako su krajem 2014. godine iz firme Murai-komerc konstatovali da im općine potpisnice Sporazuma duguju preko 1,5 miliona maraka! Nakon evidentnog kršenja zakona i odbijanja Općina i Grada Sarajeva da nastave plaćanje Murai-komercu, Vlada KS krajem 2014. godine donosi odluku o osnivanju Higijenskog servisa u sklopu kantonalnog javnog preduzeća Rad. Od tada se zadužuje Rad da zajedno sa Kantonalnom vetrinarskom stanicom preuzme rješavanje problema napuštenih pasa u Sarajevu.

Slučajno ili ne zaposlenici Kantonalne veterinarske stanice u 2015. godini imali su najveću prosječnu plaću isplaćenu u kantonalnom preduzeću u iznosu od 1.513 maraka. U odnosu na 2014. godinu povećana je za 2,9 posto, a 83,7 posto je iznad prosjeka za kantonalna javna preduzeća.

Međutim, osim enormnih plata za uposlenike Veterinarske stanice, na psima počinju zarađivati i privatne veterinarske stanice ali i aktivisti i udruženja za zaštitu životinja. Zarađuju, uglavnom, mimo zakona o čemu će Žurnal  pisati uskoro...

(zurnal.info)