Posao od 100 miliona maraka:Ko će praviti društvo uhapšenom Siniši Macanu ?
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Posao od 100 miliona maraka: Ko će praviti društvo uhapšenom Siniši Macanu ?

Hapšenje direktora IDDEEA-e uslijedilo je nakon gotovo dvije godine medijskih napisa te revizorskih izvještaja. Žurnal podsjeća kako su o nalazima finansijske revizije u ovoj agenciji diskutovali državni parlamentarci na posljednjoj sjednici uoči općih izbora 2014. godine. Sve je očito bilo poznato....

Ko će praviti društvo uhapšenom Siniši Macanu ?
FOTO: zurnal.info

Siniša Macan, bivši direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) uhapšen je po nalogu Tužilaštva BiH. Hapšenje je uslijedilo zbog sumnjivih ugovora za izradu ličnih karata, vozačkih dozvola i pasoša sa firmom Mühlbauer, koji su odavno prema nalazima državnih revizora, a sada i državnog tužilaštva ocijenjeni višemilionski štetnim. Cijeli posao vrijedio je više od 100 miliona KM. Siniša Macan jeste bio odgovoran, ali jasno je da cijeli posao nije zavisio samo od njegove volje i da su u svemu bili involvirane još neke osobe iz političkog vrha BiH.

Podsjetimo, tako je IDDEEA oktobra 2013. raspisala tender za nabavku putnih isprava – pasoša. Nakon što je dostavljena jedna nezadovoljavajuća ponuda konzorcijuma   Muhlbauer d.o.o. Banja Luka i Muehlbauer  ID Services GmbH, postupak je poništen. Nakon ponovljenog postupka posao dobija upravo taj konzorcij, ali sporan je jedan od kriterija  za ocjenu tehničke i profesionalne sposobnosti, kojim je Agencija zahtijevala od ponuđača dostavljanje notarski obrađene izjave da će osnovati i izvršiti registraciju preduzeća u Bosni i Hercegovini, a koje će biti u njegovom većinskom vlasništvu najkasnije do perioda trajanja sporazuma.

Za razliku od pasoša, ugovor o štampanji ličnih karata i vozačkih dozvola je potpisan bez tendera, uz saglasnost Vijeća ministara. Ured za reviziju institucija BiH svojevremeno je ustvrdio da takav ugovor sa tako povoljnim uslovima za ponuđača koji je direktno izabran nikada niko nigdje na svijetu nije potpisao.

Mühlbauer je firma u kojoj istoimena njemačka kompanija ima 60, a banjalučka firma Nites 40 procenata vlasništva. Prvi direktor Nitesa bio je Dmitar Čičković, blizak rođak Miodraga Škrbića,  jednog od najboljih prijatelja Zlatka Lagumdžije. U vrijeme kada Mühlbauer potpisuje ugovor sa Ideom, direktor firme je Danilo Petrović, zet Nebojše Radmanovića, člana Predsjedništva BiH.

O Izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH za 2013. godinu diskutovali su i poslanici državnog parlamenta.

Evo izvadaka i njihovih diskusija o sa sjednice održane 4.9.2014., netom prije opštih izbora u BiH 2014 godine.

ZVONKO JURIŠIĆ ( HSP ) :

         Pročitaću dvije stvari iz ovoga izvješća, obzirom da sam spomenuo ovu Agenciju za identifikacijske isprave, kaže – revizija preporuča Agenciji da ubuduće, da ubuduće, mi njih molimo, gospodine Šego Vi njih preporučujete da ih molite, je li, da ubuduće osigura da ponuda izabranog ponuditelja sadrži dokumente koji su zahtijevani tenderskom dokumentacijom. Ali gledajte, znate li ko je direktor ove Agencije? Jel' znate? Pitam ja Vas. Pa, direktor Agencije je kum sa ministrom vanjskih poslova kojega ovdje nema danas. On bi vjerovatno da je moj kum bio u zatvoru kao što je ovaj iz ovoga Centra za razminiranje, ovaj u zatvoru, u pritvoru. Vidite kad je tamo Tužiteljstvo, tamo je Tužiteljstvo djelovalo, ovdje nije djelovalo. Stotine nepravilnosti.

ANTO DOMAZET  (SDP BiH ) :

         Pa, htio bih samo reći da pažljivim čitanjem izvješća Ureda za reviziju i oko ove Agencije za identifikaciona dokumenta možete vidjeti i nalaz da učinjenim radnjama može biti nanesena šteta BiH. Dakle, ni jednom riječju nije konstatirano da je nanesena šteta. Prema tome, poštovani kolega Jurišiću, zaista bi trebalo pustiti da nadležne institucije utvrde to, a ne da Vi ovako, je li, na osnovu emocija ili na osnovu percepcije neke predlažete takve radikalne mjere.

 ALEKSANDRA PANDUREVIĆ (SDS) :

         Moja replika je, odnosno ispravka krivog navoda kolegi Jurišić, nije direktor Agencije IDEA kum lidera nego je čovjek koji štampa identifikaciona dokumenta kum jednog lidera, ujak supruge ministra finansija RS-a, znači istovremeno kum Zlatka Lagumdžije i ujak Duške Tegeltije. Direktor te firme je brat Duške Tegeltije. Ugovor je potpisao zet Nebojše Radmanovića, a riječ je o ugovoru koji je dodijeljen mimo Zakona o javnim nabavkama, riječ je o ugovoru na 10 godina, što Zakon o javnim nabavkama ne poznaje. Da ne pričam šta se još sve dešavalo oko ovog ugovora i riječ je, pazite izbjegnu Zakon o javnim nabavkama, kaže se – iz bezbjednosnih razloga, a onda se štampa u Banja Luci u zgradi koja nema upotrebnu dozvolu. E može li iko u ovoj zemlji otvoriti prodavnicu i raditi tri dana bez potrebne dokumentacije, a u Banja Luci NITES štampa lične karte u zgradi za koju nije dobio upotrebnu dozvolu.

NIKO LOZANČIĆ  ( HDZ BiH ) :

          Oni su vrlo hrabri ljudi, znate staviti potpis na 100.000.000 maraka u ime, a nisu tvoje pare. Takvi ugovori da je sreće odobravali bi i donešene bi bile odluke u Parlamentu jer je to toliko krupno? Znate, vi uzmete 10%, 10% jednogodišnjeg budžeta institucija BiH jedan čovjek, i to nije ni ministar čovjek, znači nije ni ministar. Jer ovdje kad je u pitanju ovih 100 i nešto miliona ključna stvar, ključna rečenica 100 i nešto miliona i revizija kaže nije poštovan Zakon o javnim nabavkama. Problem je kad Zakon o javnim nabavkama se ne poštuje kod nabava koje prelaze 5, 6. tisuća maraka, i to je problem kad su u pitanju javna sredstva.

SALKO SOKOLOVIĆ  ( SDA ) :

         Ja sam na parlamentarnoj Komisiji rekao da sam znao, tu sam tek saznao, da je vozačka dozvola štampana za 4 marke a da sam je ja kupio za 60 ja je ne bi podigao, ali bi uradio kontra stvar. Ja bi predvodio plenume u BiH da ruše vlast koja na takav način se odnosi prema građanima. I to je pljačka građana, i ja to, odgovorno stojim iza toga. Ali ne samo Agencije već i Vijeće ministara koje je donosilo taj cjenovnik, ima tačno preciziran datum 16.11.2012. godine. Ja bih zamolio sve one koji nisu pročitali da pročitaju šta piše na stranicama od 21. do 24. kada je u pitanju procedura tenderske nabavke i načina na koji se to radilo. Ili ovaj zadnji pasus u kome kaže – iako su izdavana dokumenta u 2013. godini nije odvijalo planiranom dinamikom, te je avans za '13. razdužen u januaru '14. Agencija je uplatila novi avans dobavljaču ... u vrijednosti od 10 miliona ... hiljada, itd.

ALEKSANDRA PANDUREVIĆ ( SDS ) :

         Niko u ovoj zemlji, pa ni Savjet ministara ne može bilo koga osloboditi poštovanja Zakona o javnim nabavkama. Ili vrlo je kontradiktorno i ovdje u ovom revizorskom izvještaju, kaže se da se, da su ispunjeni uslovi iz člana 11. stav 4. tačka a) podtačka 3. i 4. Zakona o javnim nabavkama u vezi sa članom 5. Pa ako kažete da član 5. kaže – ne primjenjuje se Zakon o javnim nabavkama zbog bezbjednosnih razloga, onda nema razloga za član 11. – ulazak u pregovarački postupak. Znači, vi ste van snage u tom predmetu stavili Zakon o javnim nabavkama. Ja ne vidim koji bi to mogao biti razlog i kakvi bi to bezbjednosni razlozi mogli biti da lične karte ne možemo štampati putem tendera.........Pa kad vidite ovaj NITES, i poslije ja sam igrom slučaja došla do još nekih ugovora, 70% javnih nabavka od tonera pa nadalje IDDEEA kupuje od NITES-a kao da niko u ovoj zemlji nema ni jedan toner prodati. A žao mi je što danas nema direktora IDDEEA-e jer sam od njegovih zaposlenih u IDDEEA-i dobila neke jako, jako loše informacije koje kažu da su čak i softver ovaj koji je plaćen NITES-u i Milbaueru uradili inžinjeri IDDEEA-e. Ja bi voljela da ga danas mogu pitati da li je to tačno, možda to nije tačno, ali su mi njegovi zaposleni rekli da su oni uradili softver, da je softver dat NITES-u i NITES ga onda prodao IDDEEA-i, a riječ je o milion maraka.

EMIR KABIL ( SBB ) :

          Ovo što se desilo u IDDEEA-i je samo jedan tipičan primjer interesnih koalicija i interesnih dogovora. Ali u ovoj državi imate na desetine „ideica“, malih „idea“ koje mi nikad nećemo saznati zato što cifre nisu velike. Naš prag tolerancije je postao enormno visok, sto miliona je prag koji nas počinje da golica, pet miliona, četiri, tri, pa što je to, šta je četiri miliona, šta je pet, šta je tri.

(zurnal.info)