ZA POSLOVE VRIJEDNE 4,8 MILIONA MARAKA:Kriteriji tendera pisani po mjeri Lanaca
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

ZA POSLOVE VRIJEDNE 4,8 MILIONA MARAKA: Kriteriji tendera pisani po mjeri Lanaca

Uprava za indirektno oporezivanje BiH uslove iz tenderske dokumentacije za četiri tendera za nabavku usluga održavanja i nadogradnje carinskog i poreskog softvera  procijenjene vrijednosti oko 4,8 miliona maraka bez PDV-a namjestila je tako da ih je mogla ispuniti samo firma Lanaco iz Banja Luke

Kriteriji tendera pisani po mjeri Lanaca

 

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) je krajem 2015. godine raspisala tender za nabavku usluga razvoja i uvođenja novog poreznog softvera ukupne vrijednosti od 6.811.966 KM bez PDV-a. Iako je tendersku dokumentaciju preuzelo 14 ponuđača na tender je stigla samo jedna ponuda-grupa ponuđača WedoIT-Solutions GmbH Wien i Lanaco  d.o.o. Banja Luka. Ugovor sa ovim firmama zaključen je polovinom 2016. godine u iznosu od 7.950.150 KM sa PDV-om.

Ugovorom je definisano da će vlasnik izvornog koda biti Uprava, što znači da i druge firme, osim Lanaca i WedoIT-Solutions, mogu isporučivati usluge održavanja i nadogradnje. Bez obzira na ovu činjenicu od tada poslove održavanja i nadogradnje carinskog i poreskog softvera nije dobila niti jedna druga firma na području Bosne i Hercegovine osim firme Lanaco iz Banja Luke.

Razlog zbog čega ove unosne poslove dobija samo Lanaco otkriven je na prošlogodišnjem tenderu za održavanje i nadogradnju carinskog i poreskog softvera UIO.

U oktobru prošle godine UIO BiH raspisala je četiri tendera za nabavku održavanja i nadogradnje carinskog i poreskog softvera  procijenjene vrijednosti oko 4,8 miliona maraka bez PDV-a. Kriteriji za dodjelu ugovora bila je najniža cijena a u sva četiri postupka su utvrđeni slični kriteriji za dokazivanje tehničke i profesionalne sposobnosti, a odnose se na uspješnu realizaciju najmanje jednog ugovora čiji je predmet nabavke razvoj i uvođenje ili održavanje sistema za koji se provodi nabavka na državnoj razini u posljednje tri godine od dana objave obavještenja o nabavi. Uslove iz tenderske dokumentacije mogla je ispuniti samo jedna firma u BiH, Lanaco.

Takvu vrstu usluge na državnoj razini moguće je realizirati jedino u Upravi jer nijedan drugi ugovorni organ nema takvu vrstu softvera, a u dosadašnjoj realizaciji održavanja i nadogradnje tih podsustava usluge je obavljao samo jedan ponuđač”, otkrili su revizori Ureda za reviziju BiH.

To nije bio jedini sporni uslov iz tenderske dokumentacije. Postavljeni su uslovi i u pogledu minimalnog broja uposlenih ili angažiranih članova tehničkog osoblja. Za održavanje carinskog softvera u carinskom podsistemu tražen broj od 13 članova tima, dok je za nadogradnju tog softvera tražen broj od 10 članova tima. Za obje nabavke je za 5 članova tima postavljen uslov od minimalno 10 godina radnog iskustva. Kod nabavke održavanja poreznog softvera u poreznom podsistemu i nadogradnje tog softvera traženo je minimalno 20 članova tehničkog osoblja na teritoriji Bosne i Hercegovine, od kojih je za 8 članova traženo radno iskustvo od minimalno 10 godina.

U sva četiri postupka je navedeno da jedan stručnjak ne može biti angažiran na više pozicija u okviru postavljenih kriterija za svaku pojedinačnu nabavku.

Smatramo kako na ovaj način definirana tenderska dokumentacija ukazuje na ograničenje konkurencije te utječe na transparentnost i konkurentnost samog procesa nabave. Za sva četiri postupka dostavljena je po jedna ponuda istog ponuđača Lanaco d.o.o Banja Luka, čije vrijednosti se nikako ili neznatno razlikuju od planiranog iznosa,” navedeno je u Izvještaju o finansijskoj reviziji UIO za 2020. godinu.

U sva četiri postupka nabavke usluga održavanja carinskog i poreskog softvera i uslugama nadogradnje carinskog i poreskog softvera utvrđeni su kriteriji za ocjenu tehničke i profesionalne sposobnosti kojima je, u određenoj mjeri, ograničena konkurencija. Osim toga revizori su uočili da je gotovo isto osoblje bilo  angažirano u timovima na realizaciji održavanja i nadogradnje pojedinog sustava - jedan član tima angažiran je na realizaciji sva 4 ugovora a dio članova radi na realizaciji 3 ugovora.

Time se na određeni način dovodi u pitanje opravdanost zahtjeva u tenderskoj dokumentaciji u pogledu angažiranog osoblja i uvjeta da jedan stručnjak ne može biti angažiran na više pozicija. Ovi zahtjevi su ispunjeni ako se svaka nabava promatra zasebno u odnosu na ostale, ali je realizacija svih ugovora predviđena u istom vremenskom razdoblju, na temelju čega se može zaključiti da ne mogu biti zadovoljeni postavljeni uvjeti prilikom realizacije sva četiri ugovora,”naveli su revizori.

Žurnal je i ranije objavljivao kako Lanaco dobija pojedine poslove. Vlasnik Lanaca je Nebojša Ninić. jedan od osnivača SNSD-a izuzetno blizak Miloradu Dodiku, a svojevrmeno je bio i član Gradskog odbora SNSD-a u Banja Luci.

 

(zurnal.info)