VITEZIT U STEČAJU (2):Kritičari HDZ-a prve žrtve stečajnog postupka
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

VITEZIT U STEČAJU (2): Kritičari HDZ-a prve žrtve stečajnog postupka

Dvojac Mujezinović- Huseinbegović ne priznaje sudske odluke, dok istovremeno u dosluhu sa pojedinim povjeriocima ima potpuno „razumijevanje“ za odabrane firme kojima namjeravaju priznati vlasništvo nad objektima i zemljištem u krugu Vitezita na osnovu – zakupa

Kritičari HDZ-a prve žrtve stečajnog postupka

Stečajni postupak u Vitezitu samo je nastavak priče o kriminalu u ovoj firmi koja traje više od dvije decenije. Ukupno prijavljena potraživanja iznose nešto više od 127 miliona, a stečajna upraviteljica  Behrija Huseinbegović priznala je 76 miliona. Podsjetimo, vrijednost Vitezita na početku stečajnog postupka procijenjena je na 43,5 miliona maraka.

Kao i u mnogim sličnim slučajevima, najveće žrtve su naravno radnici, a to su oni koji su bili raspoređeni u Vitezitovoj firmi-kćerci Vitezit-Cromen. Unatoč sudskim presudama, njihova potraživanja su redom odbijena sa obrazloženjem da je nastupila zastara.

 

Ironija je da njihova potraživanja stečajna upraviteljica ne priznaje, a stečajni postupak u Vitezitu je i pokrenut na osnovu duga Vitezit-Cromena (!?) o čemu je Žurnal pisao.

Žurnal je pisao i kako bi status firme Vitezit-Cromen koja se nalazi u krugu Vitezita i čiji su pogoni aktivni mogao biti veliki problem u stečajnom postupku. Udjel PS Vitezita u ovoj firmi-kćerci je 90,7%, Marijana Skopljaka nešto manje od 6,2 te firme “Grom-L 3,1%.

Upravo je i firma „Grom-L“ žrtva zakulisnih igara koje stečajna upraviteljica vodi pod patronatom Envera Mujezinovića, sadašnjeg pomoćnika direktora Direkcije za namjensku industriju FBiH, predratnog djelatnika jugoslavenske vojne Kontraobavještajne službe (KOS).

Potraživanja firme „Grom-L“ odbijena su i u tzv. izlučnim i razlučnim prijavama potraživanja. Unatoč tri presude suda u Travniku, sada će morati pred istim sudom po četvrti put dokazivati legalnost upisa u sudski registar i sva druga prava koja ih sleduju. Znakovito, pravo potraživanja je priznato pojedincima čak i za pozajmice Vitezitu (!?) , ali ne i ona potkrijepljena pravosnažnim presudama.

 

No, biće da predstavnik ove firme Mario Lujić ometa stečajne „talove“, jer godinama ukazuje na nezakonitosti i devastaciju Vitezita, o čemu je govorio i u Žurnalovom filmu „Prsten oko Vitezita“ .

Dokaz svemu jeste i to da je iz spiska potraživanja dostavljenih sudu naprasno nestao onaj pod rednim brojem 404, treba li reći  jedan od tri zahtjeva firme „Grom-L“.

 

Dok ne priznaju sudske presude, dvojac Mujezinović- Huseinbegović u dosluhu sa pojedinim povjeriocima ima potpuno „razumijevanje“ za pojedine firme kojima namjeravaju čak i priznati vlasništvo nad objektima i zemljištem u krugu Vitezita na osnovu – zakupa!?

Prema izvorima Žurnala, namjera je da na osnovu investicije, tačnije sanacije jednog magacina Vitezit-Cromena, priznaju pravo vlasništva zeničkoj firmi „EU Exploziv“ kojeg ona iznajmljuje. O ovoj firmi i njenim zakulisnim radnjama sa Rudnikom Banovići Žurnal je već pisao.

Pitanje je da li stečajna upraviteljica za ove „investicije“ ima saglasnost stečajnog sudije Ive Žabića. Sistem pretvaranja ugovora o zakupu u pravo vlasništva i koji po stavu stečajne upraviteljice i njenog „upravitelja“ Envera Mujezinovića imaju veću pravnu snagu od pravosnažnih sudskih odluka, odnosi se samo na odabrane firme. Tako je Mujezinović odredio da zemljište i objekti lijevo i desno od ulazne kapije ne predstavljaju tehnološku cjelinu Vitezita, što je opravdanje za navedeno. Uzgred, vrijednost tog zemljišta bi potom mogla dosegnuti i do 1,5 miliona maraka!

Zato je, prema Žurnalovim izvorima, pojedinim članovima odbora povjerilaca obećano da biti, citiramo, „pripaženi“, ukoliko ne budu mnogo pitali o ovim detaljima.

.„Pripremite štapove i konopce, još malo i juriš, pa šta ko zakolića“, izgovorio je pokazujući prema Vitezitu jedan HDZ-ov dužnosnik uoči lokalnih izbora 2016. Prvi se po bagatelnoj cijeni zemljišta domogao lokalni tajkun Drago Kafadar, otkupivši 280 hiljada m2 od radnika Vitezita koji su placeve dobili umjesto neisplaćenih plaća, da bi ih potom ispod cijene prodali Kafadaru.

Preostalo je još 1,7 miliona m2 zemljišta Vitezita. Jedan dio, shodno planu „sivih eminencija“ ostaće za buduće „dvije fabrike pod dva krova“, odnosno konačnoj podjeli po nacionalno-stranačkoj liniji ono malo preostalih proizvodnih pogona Vitezita, kako je Žurnal nedavno najavio.

 

Tako će se ostvariti ono što je prvih poratnih godina počeo Franjo Rajković, bivši načelnik Viteza, nastavili brojni rukovodioci poput Ratka Ružića, Dragana Šafradina, Marijana Skopljaka. Tu su i Muhamed Rebihić, bivši predsjednik NO i pomoćnik načelnika za gospodarstvo Općine Vitez kao kadar SDA, potom bivša ministrica odbrane Marina Pendeš, akvizicija Dragan Čovvića iz Viteza, koja je trebala nadzirati dešavanja u i oko Vitezita na račun HDZ-a BiH, sve zaključno sa navedenim Enverom Mujezinovićem. (nastaviće se)

(zurnal.info)