Nakon tri godine sudskog postupka:Mustafa Kovačević dokazao da je nezakonito otpušten, Tužilaštvo SBK ignoriše slučaj

Istražujemo

Nakon tri godine sudskog postupka: Mustafa Kovačević dokazao da je nezakonito otpušten, Tužilaštvo SBK ignoriše slučaj

Nakon što je javno ispričao da je godinama po nalogu Ekrema Julardžije morao vraćati veći dio plate firmi, Mustafa Kovačević je dobio otkaz. Nakon tri godine sudskog postupka dokazao je da je otkaz bio nezakonit te mu je firma morala isplatiti sve neisplaćene plate od 2020. godine. Direktor Ekrem Julardžija, kao i firma Apel promet, prošli su nekažnjeno jer Tužilaštvo SBK godinama ignoriše čitav slučaj

Mustafa Kovačević dokazao da je nezakonito otpušten, Tužilaštvo SBK ignoriše slučaj
Mustafa Kovačević; FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Sjećate se slučaja Mustafe Kovačevića iz Travnika? Mustafa je dijalizni pacijent i osoba sa stopostotnim invaliditetom. Polovinom 2016. godine preko Saveza ratnih vojnih invalida SBK ponuđen mu je posao u firmi Apel promet u Travniku koja se bavi zapošljavanjem osoba sa invaliditetom. Nekoliko mjeseci prije potpisivanja ugovora, iz firme Apel promet  apliciraju za poticaje Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Da bi dobili poticaj, u aplikaciji navode da će svojim sredstvima zaposliti jednu osobu sa stopostotnim invaliditetom - Mustafu Kovačevića.

Dobijao sam 100 KM, a ostatak plate vraćao direktoru!Slučaj Mustafe KovačevićaDobijao sam 100 KM, a ostatak plate vraćao direktoru!

Nakon što je javno ispričao da je godinama po nalogu Ekrema Julardžije morao vraćati veći dio plate firmi, Mustafa Kovačević je dobio otkaz i savjet od bivšeg direktora da svoja prava traži na sudu. Savjet je poslušao i tužio je firmu Apel promet. Početkom 2021. godine Kantonalni sud u Novom Travniku drugostepenom presudom potvrdio je da je otkaz bio nezakonit i naložio vraćanje na posao. Međutim, firma Apel promet odbijala je izvršenje presude pa je Mustafa Kovačević ponovo završio na sudu tražeći izvršenje pravosnažne sudske presude.

Dobićeš 100 maraka, a ostalo ide za razvoj društvaKako Julardžija uzima plate od radnika (Video)Dobićeš 100 maraka, a ostalo ide za razvoj društva

Traženje prava na sudu

Općinski sud u Travniku 13.10. 2020. godine donio je presudu u korist Kovačevića, kojom se poništava rješenje Apel prometa od 5.2.2020. godine kojim mu je otkazan ugovor o radu, kao nezakonit, te se obavezuje firma da ga vrati na posao i rasporedi na poslove na kojima je radio ili na druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, kvalifikaciji i sposobnosti u roku od 15 dana.  Na ovu presudu firma Apel promet uložila je žalbu Kantonalnom sudu u Novom Travniku, koji je žalbu odbio i potvrdio prvostepenu presudu.

Firme Ekrema Julardžije i dalje se finansiraju javnim novcemDok radnici dokazuju nezakonite postupkeFirme Ekrema Julardžije i dalje se finansiraju javnim novcem

Nakon prijema presude, Mustafa Kovačević je tražio provođenje pravosnažne sudske presude kojom je tražio da mu firma Apel promet od 5.2.2020 godine pa sve do dana povratka na posao isplati sve pripadajuće naknade iz radnog odnosa, te pripadajuće poreze i doprinose.

Kako su iz firme odbijali da izvrše sudsku presudu, Kovačević je morao ponovo da ih tuži.

Kako su naveli u odgovoru na tužbu, Apel promet je odbijao da izvrši pravosnažnu sudsku presudu navodeći da je tužbeni zahtjev Mustafe Kovačevića neosnovan zbog gubitka radne sposobnosti I kategorija invalidnosti. Tvrdili su da je on znao da je izgubio radnu sposobnost, zloupotrebljavao bolovanje te lažno navodio da bolovanje traži zbog privremene spriječenosti za rad. Podnijeli su protivtužbu protiv Mustafe Kovačevića.

Firma koja zapošljava osobe sa invaliditetom pita sud da li oni mogu raditi i biti zaposleni!?

Sud je odbacio protivtužbu protiv Kovačevića te potvrdio presudu Kantonalnog suda u Novom Travniku. Na ovu odluku suda Apel promet je uložio reviziju Vrhovnom sudu Federacije BiH. Revizija je odbačena kao nedopuštena. Nisu tu stali pa su putem Općinskog suda podnijeli prijedlog za pokretanje postupka za rješavanje spornog pravnog pitanja na način da Vrhovni sud FBiH zauzme stav o spornom pitanju „Da li radnik kojem je utvrđena I kategorija invalidnosti i ocjena konačna može obavljati bilo kakve poslove radnog mjesta i da li ga može zaposliti bilo koji poslodavaca“!?

Vrhovni sud odbacuje ovaj zahtjev. Apel promet dosjetio se novog načina kako da odugovlači sa čitavim postupkom pa su od suda zatražili da se protivtužba dostavi i JU Dom zdravlja Travnik te su od ove javne institucije tražili naknadu štete zbog otvaranja bolovanja Mustafi Kovačeviću.

Zadnji radni dan u 2022. godini Općinski sud u Travniku odbacio je sve navode Apel prometa i presudio u korist Kovačevića. Presudom je nalaženo da je Apel promet dužan Kovačeviću isplatiti neisplaćene plate od februara 2020. do aprila 2022. godine sa zateznim kamatama sve do konačne isplate.

Navodi tuženog (o.a.Apel promet) dati u toku postupka, pa i u završnom izlaganju na glavnoj raspravi usmjereni su kao meritornom dokazivanju i raspravljanju o protivtužbenom zahtjevu, a o kojem je Sud odlučio da neće raspravljati, te je ovakvim držanjem tuženog kroz cijeli postupak (ulaganjem više puta protivtužbeni zahtjev, prijedlog za rješavanjem spornog pravnog pitanja, revizije itd) onemogućavao  tužitelja da ostvari svoja prava“, navedeno je u presudi Općinskog suda u Travniku.

U razgovoru za Žurnal Kovačević kaže da je zadovoljan presudom.

- Što se tiče Tužilastva nažalost nismo zadovoljni nikako, jer su probili sve moguće rokove za podizanje optužnice, uprkos tome što su dobili sve dokaze. Za svoj nerad tvrde da nemaju dovoljno dokaza, te na taj način štite čovjeka koji je nanio toliko zla nama invalidnim osobama, kaže Kovačević.

Bez obzira na javno priznanje, nema optužnice za uzimanje novca osobama sa invaliditetom!Radnik na sudu, direktor na slobodi (Video)Bez obzira na javno priznanje, nema optužnice za uzimanje novca osobama sa invaliditetom!

Dok je Mustafa Kovačević na sudu dokazivao nezakonite postupke direktora Julardžije, firme pod njegovom kontrolom poslovale su bez ikakvih problema i primale poticaje iz kantonalnog i federalnog budžeta. Ekrem Julardžija čak je i bio član Upravnog odbora federalnog Fonda za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i kandidat za direktora ovog Fonda.

Firme Ekrema Julardžije dobile skoro 150 hiljada maraka poticajaDOK TUŽILAŠTVO SBK ISTRAŽUJEFirme Ekrema Julardžije dobile skoro 150 hiljada maraka poticaja

Tužilaštvo SBK i nije pretjerano zainteresovano za krivično gonjenje Ekrema Julardžije. Bez obzira na obilnu dokumentaciju, mnogobrojne svjedoke i javno priznanje kao i činjenicu da je istraga protiv Julardžije otvorena u julu 2020. godine, Tužilaštvo SBK i dalje traži dokaze.

(zurnal.info)