Utvrđene brojne povrede zakona:Nakon intervencije ministra prekinut stručni nadzor u Kids Landu!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Utvrđene brojne povrede zakona: Nakon intervencije ministra prekinut stručni nadzor u Kids Landu!

U toku boravka stručnog savjetnika u Ustanovi, Osnivač se obratio uvredljivim riječima, povišenim tonom, prijeteći da će odmah putem mobilnog telefona od ministra tražiti podršku za svoje postupke i zabranu nastavka stručnog nadzora, što je i učinio, stoji u izvještaju

Nakon intervencije ministra prekinut stručni nadzor u Kids Landu!
FOTO: Adi Kebo/Zurnal.info

Izvještaj stručnog nadzora o stanju u privatnom vrtiću Kids Land nije obavljen u potpunosti jer Amela Čengić, osnivač vrtića, nakon telefonskog razgovora sa ministrom Elvirom Kazazovićem, nije dozvolila nastavak stručnog nadzora, navedeno je u Izvještaju Ismete Brajlović, stručne savjetnice za predškolski odgoj u Prosvjetno-pedagoškom zavodu Kantona Sarajevo.

Nastavak stručnog nadzora trebao je utvrditi stručnu spremu zaposlenica koje rade na poslovima pripreme i serviranja obroka.

- U toku boravka stručnog savjetnika u Ustanovi, Osnivač se obratio uvredljivim riječima, povišenim tonom, prijeteći da će odmah putem mobilnog telefona od ministra tražiti podršku za svoje postupke i zabranu nastavka stručnog nadzora, što je i učinio, stoji u izvještaju.

- U toku razgovora sa ministrom u jednom trenutku Osnivač je dodao svoj mobilni telefon savjetniku uz opasku da ministar s njim želi obaviti razgovor. Stručni savjetnik je sa ministrom obavio kratki telefonski razgovor, nakon čega je vratio mobilni aparat Osnivaču koji je povišenim tonom i dalje nastavio razgovor sa ministrom. Nakon obavljenog telefonskog razgovora s ministrom Osnivač savjetniku nije dozvolio nastavak stručnog nadzora, navedeno je u Izvještaju o realiziranom stručnom nadzoru nad radom Predškolske ustanove “Kids Land” koji je Žurnal dobio od Ministarstva obrazovanja KS.

U Izvještaju stručne savjetnice Brajlović također se navodi:

- Da u Ustanovi radi nekompetentan kadar;

- Da je stručna savjetnica Ismeta Brajlović trebala biti u Komisiji za davanje saglasnosti za otvaranje vrtića, ali nije učestvovala u radu te Komisije, što je situacija za koju nije odgovoran Osnivač, te da u postupku utvrđivanja uvjeta za rad stručnoj savjetnici i Prosvjetno-pedagoškom zavodu nije dostavljena dokumentacija vezana za osnivanje Ustanove;

- Da Upravni odbor vrtića djeluje od juna 2016. godine i da su načinjeni propusti u postupku imenovanja Upravnog odbora;

- Da nije bilo komunikacije uposlenika vrtića “Kids Land” sa stručnom službom PPZ-a od osnivanja do dana stručnog nadzora, te da nije ostvarena saradnja sa drugim predškolskim ustanovama u KS;

- Da nije predočen dokaz o promjeni namjene poslovnog prostora i usklađivanju sa Pedagoškim standardima, niti da je takva aktivnost u proceduri, za šta Osnivač tvrdi da je sve potrebne dokumente za osnivanje i početak rada Ustanove pripremala tadašnja direktorica Elma Džafić;

- Ustanova nema temeljni akt: Pravila Ustanove;

- Ustanova nema stručno vijeće odgajatelja i stručne aktive;

- Nadzorni odbor nije imenovan;

- Vijeće roditelja nije formirano;

- Ustanova nije dostavila godišnji program rada niti izvještaj o radu u prvom polugodištu Ministarstvu, PPZ-u i nadležnom organu općine;

- U ustanovi je zatečeno 74 djece u tri odgojne grupe. Sa djecom rade dva medicinska tehničara, dvije osobe sa završenom razrednom nastavom, jedan profesor engleskog jezika i jedan odgajatelj (čija dokumentacija nije predočena);

- Na poslovima pripreme hrane je zatečena osoba u čijem dosijeu nema diplome o završenoj školi, kao ni u dosijeu osobe zaposlene na mjestu kuhara;

- U Ustanovi se realizira program baleta bez saglasnosti Ministarstva;

- Pedagoška dokumentacija i evidencija se ne vodi u skladu sa Zakonom.

U Izvještaju su posebno izdvojeni propusti u radu koji podliježu Kaznenim odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Istaknuta je neophodnost potpunog i nesmetanog stručnog nadzora i poduzimanja koraka “kako bi se organizacija i rad PU Kids Land uvela u zakonske okvire”.

- Razlog više za ovakva nastojanja su nemili događaji u KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u kome je izgubilo život šest beba i trovanje hranom preko 200 djece u JU Djeca Sarajeva, stoji u Izvještaju.

Žurnal je ranije objavio nalaz kantonalne inspekcije obrazovanja koja je također konstatovala kršenje Zakona o predškolskom odgoju u vrtiću “Kids Land”. Prema važećoj proceduri, Ministarstvo obrazovanja KS bi, s obzirom na Izvještaj stručne savjetnice i nalaz kantonalne inspekcije obrazovanja, trebalo formirati komisiju koja bi obavila potpuni stručni nadzor i dati vremenski rok upravi ove privatne ustanove da organizuje rad u skladu sa Zakonom.(zurnal.info)