PRAVDA PO “PUTEVIMA RS” :Nešić ignoriše Sud BiH, a poziva se na zakone
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

PRAVDA PO “PUTEVIMA RS” : Nešić ignoriše Sud BiH, a poziva se na zakone

Zakoni nisu bili prepreka dok ih je uprava Javnog preduzeća “Putevi RS” milionski teškim tenderom kršila. Sada je odlučila da ignoriše javnost jer to stoji u Zakonu na koji se direktor Nenad Nešić poziva. Zakon je dakle važan samo kada njih treba zaštititi

Nešić ignoriše Sud BiH, a poziva se na zakone

Imajući u vidu tražene informacije, ovim putem Vas obavještavamo da smo utvrdili izuzetak u skladu sa članom 6. stav 1. tačka (v) Zakona o slobodi pristupa informacijama (Službeni glasnik RS, broj 20/01)”.

Ovim je direktor javnog preduzeća “Putevi RS” Nenad Nešić građanima, čijih 26 miliona KM nezakonito troši na održavanje puteva u prijedorskoj oblasti, poručio da neće objasniti zašto ni skoro mjesec dana nakon što je Sud BiH naložio Kancelariji za žalbe da donese novu odluku o izboru ponuđača i praktično poništio ugovor sa firmama Dragana Čorokala, one na terenu i dalje ubiru milione.

Sud Bosne i Hercegovine tako je za Nešića potpuno nebitna institucija, jer je presuda od 16. jula očigledno završila u njegovoj ladici.


NEŠIĆEVE POSLOVNE TAJNE


Na pitanja Žurnala da li je ugovor raskinut  i koliki iznos su “Kozaraputevi” i “Prijedorputevi” naplatili proteklih godina po osnovu nezakonite arbitraže kada je u pitanju održavanje puteva u ovom dijelu RS, Nešić uporište za ignoriranje pronalazi u gore pomenutom Zakonu.

Iako zakoni nisu bili prepreka dok ih je uprava javnog preduzeća milionski teškim tenderom kršila, sada su “Putevi” odlučili da ignorišu javnost jer je to, stoji u Zakonu na koji se Nešić poziva, “u interesu zaštite procesa donošenja odluke od strane javnog organa u davanju mišljenja, savjeta ili preporuka od strane javnog organa, zaposlenog lica u javnom organu ili svakog lica koje vrši aktivnosti za ili u ime javnog organa, a ne obuhvata činjenične, statističke, naučne ili tehničke informacije”.

U pogledu svih ostalih traženih informacija obavještavamo Vas da su sve informacije vezane za postupak javne nabavke dostupne na sajtu Agencije za javne nabavke BiH, javnog preduzeća ‘Putevi’ i u Službenom glasniku BiH”, odgovara Nešić.

Međutim, njegove poslovne tajne izuzetno su vidljive na terenu, jer radnici “Kozaraputeva” i “Prijedorputeva” mašine ne sklanjaju s ulica. Ni danas!


MARJANOVIĆI ODBAČENI BEZ PROVJERE


Sud, koji direktoru “Puteva” nije mio, presudio je u korist prijedorske „Niskogradnje Marjanović“. Nakon što se na Nešićev tender požalila ova firma, čija je ponuda bila 12 miliona KM niža, Kancelarija za razmatranje žalbi BiH je istu odbacila, iako prethodno nije utvrdila pravo stanje, kao ni da li je ponuda Gorana Marjanovića prihvatljiva.

S obzirom na to da određene žalbene navode 'Niskogradnje Marjanović' Kancelarija usvaja kao osnovane i pri tome ne obrazlaže da li one utiču na prihvatljivost ponuda izabranog ponuđača, a iako navodi da 'Niskogradnja“ ukazuje na određene propuste, iste ocjenjuje kao fleksibilnost postupka. Zbog kontradiktornosti u obrazloženju Sud nije mogao raspravljati na osnovu činjenica. One su u bitnim tačkama nepravilno i nepotpuno utvrđene. KRŽ je dužna da postupi po presudi i da donese novi upravni akt sa jasnim obrazloženjem i pravilnom primjenom Zakona o javnim nabavkama“, stoji u presudi Suda BiH koju je potpisala sudija Jadranka Brenjo.

Kako uprava “Puteva” godinama ne uspijeva da tendersku priču privede kraju, tako je, tvrdi Marjanović, pokrenuta fiktivna arbitraža, a po tom osnovu Čorokalo je do sada naplatio tri miliona KM.

Tačno je da su u pitanju tri miliona KM, ali 'Putevi' mi duguju još više. To je samo kap u moru. Taj vlasnik 'Niskogradnje' me stalno potkopava, a nema infrastrukturu kojom bi mogao da radi ovaj posao“, izjavio je nedavno Čorokalo u razgovoru za Žurnal.

Oblast 1, odnosno putevi na području Prijedora, Novog Grada, Kostajnice, Kozarske Dubice, Krupe na Uni, Banjaluke i Gradiške, Nenadu Nešiću donijeli su i krivičnu prijavu za zloupotrebu položaja.

Marjanovići su prošle godine o prijavi obavijestili i Nadzorni odbor „Puteva“ i naveli da je da je Nešić na sve načine pokušavao milionski vrijedan posao da povjeri firmama „Kozaraputevi“ i „Prijedorputevi“, o čemu je Žurnal nedavno pisao.


(zurnal.info)