ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KS IZIGRAO BORAČKE PORODICE:Prijavili se za prijem šest radnika, zatim zatražili odgodu programa
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KS IZIGRAO BORAČKE PORODICE: Prijavili se za prijem šest radnika, zatim zatražili odgodu programa

Zavod zdravstvenog osiguranja aplicirao je za program zapošljavanja članova šehidskih i porodica poginulih boraca. Iako im je odobreno zapošljavanje šest osoba, tražili su odgodu realizacije za tri mjeseca. Za to vrijeme, kandidati ne mogu aplicirati na druga radna mjesta jer imaju obavezu prema Službi za zapošljavanje

Prijavili se za prijem šest radnika, zatim zatražili odgodu programa
Zavod zdravstvenog osiguranja KS

 

Vlada Kantona Sarajevo izdvojila je skoro šest miliona KM za zapošljavanje šehidskih i porodica poginulih boraca – branitelja u okviru programa Vaučer za posao. Programom je predviđeno zapošljavanje 300 nezaposlenih osoba koje se nalaze u evidenciji Službe za zapošljavanje KS-a. 

Lista poslodavaca i nezaposlenih osoba kojima je odobreno učešće u programu sufinansiranja usvojena je krajem aprila, a kasnije i dopunjena, pa je usvojena prijava ukupno 81 poslodavca. Među njima je i Zavod zdravstvenog osiguranja KS-a, koji je aplicirao i odobreno mu je šest radnih mjesta.  Iako je prošlo 30 dana tokom kojih je trebao biti potpisan ugovor između Zavoda i Službe za zapošljavanje KS-a, prijavljeni kandidati još uvijek nisu dobili posao, a neće ga dobiti ni u naredna tri mjeseca. 

Prema informacijama koje smo dobili u Službi za zapošljavanje KS-a, Zavod zdravstvenog osiguranja KS-a tražio je odgodu realizacije programa za tri mjeseca:

-Na osnovu toga smo sačinili aneks ugovora o sufinansiranju – kažu u Službi za Žurnal.

Zavod zdravstvenog osiguranja pitali smo zbog čega nisu zaposlili traženih šest kandidata i kada će to učiniti. Kažu, u narednih 90 dana. Kao razlog navode to što u periodu apliciranja nije bio usvojen Finansijski plan Zavoda za 2022. godinu:

-Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda za 2022. godinu čije je usvajanje u toku definirana su i sredstva za ove kategorije uposlenika, koje želimo što prije integrisati u poslovne procese Zavoda i omogućiti im i dodatna prava. Također je u toku nova reorganizacija i priprema novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zavodu. 

Obrazloženje Zavoda je nelogično s obzirom na to da je sredstva za plate osigurala Vlada KS. Osim toga, dok odgađa ova zapošljavanja, Zavod raspisuje druge konkurse za zapošljavanje - 13. juna objavljuje čak tri javna oglasa za prijem službenika, stručnog saradnika za javne nabavke i dva kontrolora.

Kandidati sa kojima smo razgovarali i koji su još uvijek bez posla ovu informaciju nisu zvanično dobili. Oni ne znaju da li će i kada biti primljeni. U međuvremenu, ne mogu se prijaviti za drugi posao zbog evidencije u Službi za zapošljavanje. 

Mjesto direktora Zavoda pripalo NiP-u

Pozicija direktora Zavoda u stranačkoj raspodjeli plijena pripala je NiP-u. Krajem aprila na nju je kao nestranački čovjek, uposlenik Zavoda, imenovan Muamer Kosovac. Prije toga, Kosovac je bio glavni interni revizor Zavoda. U 2020. Ured za borbu protiv korupcije KS-a imenovao ga je u Operativnu grupu za zdravstvo KS-a. 

O Muameru Kosovcu, novom direktoru, i načinu na koji je zaposlen u Zavodu, Žurnal je pisao još 2019. 

Borba protiv korupcije internog revizora KosovcaZavod zdravstvenog osiguranja KSBorba protiv korupcije internog revizora Kosovca

Na poziciju glavnog internog revizora u ZZO KS došao je u vrijeme mandata bivšeg direktora Samira Turkovića, gdje je, prema zvaničnom dokumentu ZZO-a KS-a, primljen “preraspodjelom iz MUP-a KS-a” u Zavod. U Kantonalnom MUP-u bio je rukovodilac antikorupcionog tima, a u Zavod je došao bez konkursa. 

Zapošljavanja u Zavodu tokom 2016. i 2017.

 

Pisali smo već da je u godinama kada je Zavod od Ureda za reviziju dobijao brojne kritike za nezakonitosti, privatne revizorske kuće koje su revidirale rad Zavoda nisu ih ni primjećivale. Reviziju su tada radila revozorska društva Perla i Revsar, sa čijim je zastupnicama Kosovac istovremeno bio u Udruženju internih revizora. 

Osam dana i 11 hiljada KM za pozitivan izvještaj KAKO SU REVIDIRANI IZVJEŠTAJI ZZO KSOsam dana i 11 hiljada KM za pozitivan izvještaj

Na čelu Ministarstva za boračka pitanja je također NiP-ov kadar, ministar Omer Osmanović. Kada je Vlada raspisala javni poziv za projekat zapošljavanja šehidskih i porodica poginulih boraca ministar Osmanović rekao je kako se nije smjelo čekati skoro 30 godina kako bi se zaposlili članovi ovih porodica, te da je briga o njima moralna obaveza. Ono što ministar Osmanović, s pravom, spočitava prethodnim vlastima, sada nastavljaju kadrovi koje je imenovala upravo njegova stranka.

(zurnal.info)