STRAH OD RADIOAKTIVNOSTI(1):Raste broj oboljelih, mještani Dubrava Gornjih strahuju za zdravlje!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

STRAH OD RADIOAKTIVNOSTI(1): Raste broj oboljelih, mještani Dubrava Gornjih strahuju za zdravlje!

Stanovnici Dubrava Gornjih u strahu su za zdravlje. Pojedinci nam svjedoče da se u kasnim večernjim satima osjeti mnogo neugodnih mirisa. Postoji sumnja da se u tom kompleksu pali opasni, medicinski otpad i lijekovi

Raste broj oboljelih, mještani Dubrava Gornjih strahuju za zdravlje!

Kada želite pristupiti objektu firme „Reciklon„ d.o.o. Sarajevo, koja se bavi zbrinjavanjem otpada u naselju Dubrave Gornje, smještenom u neposrednoj blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla dočeka vas rampa. 


Nekolicina mještana zna da već deset godina postoji nekakva firma u blizini njihovih domova, ali niko zna čime se ona bavi.

- Bojim se da se nad nama nadvio oblak radioaktivnosti. Firma Reciklon, prema informacijama do kojih sam ja došla, vrši spaljivanje medicinskog i hemijskog otpada još od 2012. godine. U posljednje dvije godine kod nas je zabilježen veliki broj umrlih od raka, a raste i broj novooboljelih -  kaže Enisa Dedić mještanka Dubrava Gornjih. 

- U razgovoru sa komšijama, čuo sam da dole nešto ima i da se reciklira. Prije godinu dvije sam čuo da je medicinski otpad tu. Većinom nikog nije bilo tu da radi, samo smo vidjeli zatvoren kompleks, kamere, ali nikad nismo znali šta se dešava. -   kaže za Žurnal Zuhdija Beširović, stanovnik Dubrava Gornjih.  

Malo je onih koji smiju govoriti javno o firmi "Reciklon". Postoje sumnje među stanovništvom da se iza svega kriju nelegalne radnje. 

 - Niko ne smije da govori. Niko nema pristupa. Oni tu svašta nešto dovoze, a nikad ništa ne odvoze. -  objašnjava Emir Halilčević koji živi u blizini odlagališta firme „Reciklon“.   


Stanovnici Dubrava Gornjih u strahu su za zdravlje. Pojedinci nam svjedoče da se u kasnim večernjim satima u zraku osjete neobično neugodni mirisi.

 

MJEŠTANE NIKO NIŠTA NIJE PITAO


Da niko ništa nije pitao lokalno stanovništvo i da nije bilo javne rasprave, kada je navedena firma trebala početi sa radom, svjedoči za Žurnal i predsjednik mjesne zajednice Dubrave Gornje, Mevludin Halilčević:  

- Posljednjih deset godina nas niko nikad nije pitao da li smo saglasni da ta firma radi na tom lokalitetu. Dostavljali smo zahtjeve općinskim službama da provjere šta se tačno dole radi i da li je sve zakonski...

Iz Općine Živinice šutnja. Načelnik  Samir Kamenjaković nije odgovarao na Žurnalove upite ni pozive.

Ni iz Federalnog ministarstva okolišta i turizma nismo dobili odgovor da li su izdali okolinsku dozvolu firmi "Reciklon".

 

Biolog Sead Noćajević tvrdi da su sve indicije i sumnje lokalnog stanovništva opravdane, te da se mora preispitati šta se dešava. Navodi potencijalne štetne uticaje koje može proizvesti spaljivanje opasnog i medicinskog otpada.   

- Pošto je u pitanju spaljivanje čak i lijekova kako sam čuo, samo dragi Bog zna šta se još tu spaljuje. Te tvari su opasne i otrovne. To su organske tvari, a većina organskih tvari je kancerogena. Djeluju na disajni sistem, nervni sistem i kardiovaskularni sistem.

Iz Doma zdravlja Živinice tvrde da nemaju statistiku broja oboljelih od malignih oboljenja u prethodne četiri godine. Simptomatično je i to da iz Ekološkog pokreta „Eko zeleni“ Tuzla nisu upoznati sa radom ove firme, i njenim potencijalnim štetnim utjecajem na stanovništvo.

 

SARADNJA SA UKC TUZLA I MEĐUNARODNIM AERODROMOM TUZLA

 

Iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla potvrdili su nam da imaju saradnju sa firmom „Reciklon“.

- Mi sarađujemo sa firmom „Reciklon“ posljednjih 4-5 godina. Oni sa UKC-a odvoze oštri i infektivni medicinski otpad, šta dalje s njim rade mi ne znamo. -  kaže za Žurnal dr. Amer Čustović, načelnik sektora za higijensko-epidemiološki nadzor UKC Tuzla. 

U „Studiji o procjeni uticaja i mjere zaštite okoliša sa lokacije operatera «Reciklon» Dubrave Gornje bb“ između ostalog piše da „Reciklon“ upravlja opasnim i neopasnim otpadom na parceli označenoj  kao k.č. 2551/1 K.O. Dubrave Gornje u općini Živinice. Parcelu je zakupila firma „Reciklon“ od  JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ i ona se nalazi u njihovom poslovnom krugu.


- Mi smo potpisali Memorandum sa Ministarstvom odbrane BiH i imamo pravo korištenja vojnih hangara. Jedan od tih vojnih hangara iznajmljujemo firmi Reciklon -  govori za Žurnal  Rifat Karasalihović direktor  Međunarodnog aerodroma Tuzla. 

Poslali smo upit i firmi „Reciklon“ ali do objavljivanja ovog teksta, nismo dobili odgovor.  

U nastavku čitajte da li firma „Reciklon“ ima sve potrebne dozvole za rad, ko su osobe koje su usko povezane sa ovom firmom, ko stoji iza firme „Reciklon“ i odakle dolazi početni kapital...   

(zurnal.info)