Poreske mahinacije Edina Arslanagića:Sumnjivoj firmi s Djevičanskih Otoka "poklonjeni" su milioni maraka
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Sumnjivoj firmi s Djevičanskih Otoka "poklonjeni" su milioni maraka

Bosnalijek je od 2006. do 2009. godine uplaćivao novac švicarskoj kompaniji za usluge širenja na rusko tržište, gdje je kompanija već imala partnera, jednu od najvećih ruskih kompanija za trgovinu lijekovima. Tokom 2010. i 2011. godine isti je posao za mnogo veće iznose povjeren jednoj kompaniji registrovanoj na Britanskim Djevičanskim Ostrvima, državi koja je u svijetu poznata kao poreski raj

Sumnjivoj firmi s Djevičanskih Otoka "poklonjeni" su milioni maraka
Veljko Trivun i Edin Arslanagić; FOTO: zurnal.info/arhiv

Edin Arslanagić, bivši direktor Bosnalijeka i sadašnji savjetnik novog direktora, omogućio je proteklih godina dvjema kompanijama iz Švicarske i Britanskih Djevičanskih Otoka, novčanu korist od gotovo pet miliona eura, piše u dokumentaciji koju je Finansijska policija dostavila sarajevskom tužilaštvu.

Bosnalijek je od 2006. do 2009. godine uplaćivao novac švicarskoj kompaniji za usluge širenja na rusko tržište, gdje je kompanija već imala partnera, jednu od najvećih ruskih kompanija za trgovinu lijekovima. Tokom 2010. i 2011. godine isti je posao za mnogo veće iznose povjeren jednoj kompaniji registrovanoj na Britanskim Djevičanskim Ostrvima, državi koja je u svijetu poznata kao poreski raj.

Inspektori Finansijske policije sedmicama su pregledali Bosnalijekove knjige. Novi direktor kompanije Nedžad Polić požalio se novinarima na redovnoj godišnjoj konferenciji da su inspektori otišli bez pozdrava.
- Mogli su barem doći da kafu popijemo – rekao je Polić.

 

Švicarci sa računom u Luksemburgu lobiraju u Rusiji

Umjesto kafe i pozdrava, inspektori su Tužilaštvu Kantona Sarajevo poslali sedamdesetak stranica na kojima se detaljno opisuju ugovori i novčane transakcije za koje smatraju da su fiktivne. Kako god slučaj završi u Tužilaštvu ili eventualno na sudu, Polić kaže da neće imati nikakav utjecaj na kompaniju. Možda je u toj nadi i zaposlio kao savjetnika Edina Arslanagića.

Ukoliko sud potvrdi navode Finansijske policije, to će ipak imati utjecaja na kompaniju, jer će to značiti da je Arslanagić oštetio Bosnalijek za milione maraka. Polićeve riječi tada znače da ga ne zanima prošlost, baš kao ni Veljka Trivuna, predsjednika Nadzornog odbora kompanije, koji je negirao da su se tokom njegovog mandata sklapali sličnu ugovori iako je baš u tom periodu sklopljena barem tri takva ugovora.

U dokumentima Finansijske policije koji su poslani Tužilaštvu a koji su u posjedu Žurnala, detaljno se navode novčane transakcije od 2006. godine.

Bosnalijek je imao ugovor sa poznatom ruskom kompanijom Protek još od oktobra 2003. godine. Ugovor težak gotovo 80 miliona maraka nekoliko je puta dopunjavan i produžavan sve do kraja 2012. godine. Upravo zbog toga policija sumnja u ugovore koje je od 2006. godine Arslanagić sklapao sa nepoznatom kompanijom Mullen Marketing iz Švicarske.

Suština je bila da Mullen u Rusiji traži kupce Bosnalijekovih proizvoda na veliko. Osim što je ugovor sa Protekom davao ovoj ruskoj kompaniji ekskluzivno pravo distribucije lijekova, inspektori smatraju da je Arslanagić Mullenu priznavao zasluge bez pokrića. Dogovor je bio da Mullenu ide u prosjeku sedam posto od vrijednosti poslova koje osiguraju Bosnalijeku na ruskom tržištu. Svoju prvu proviziju Mullen je naplatio u maju 2007. godine i to na osnovu prodaje lijeka Enterofuril preko Proteka. Inspektori nisu pronašli jasnu vezu između prodaje lijekova koja je već bila dogovorena sa Protekom, i Mullenovog zastupanja na ruskom tržištvu.

Ipak, na osnovu sporazuma Arslanagića i direktora Mullena Jamina Lawtena, Bosnalijek je isplatio prvu proviziju od 42.000 maraka. Praksa se nastavila i naredne godine sa 274.000 maraka.

Transakcije koje su inspektori pregledali pokazuju da je Bosnalijek Mullenu isplaćivao proviziju za ukupnu prodaju lijekova koje je obezbijedio Protek. To bi značilo da je švicarski Mullen osiguravao cjelokupnu prodaju Bosnalijeka u Rusiji.

Saradnja sa Mullenom završena je tokom 2009. godine, kada je pronađen novi Bosnalijekov zastupnik u Rusiji, kompanija sa otoka poznatog po takozvanim offshore kompanijama. Inspektori su uspjeli sabrati ukupnu cifru koju je Bosnalijek isplatio za ove dvije kompanije.

Edin Arslanagić, direktor Bosnaljeka zaključivanjem Ugovora o zastupanju, omogućio je Zastupniku Mullen Marketing S.A. Švicarska direktno stjecanje novčane koristi u iznosu od 377.468,00 USD i 552.938,12 EUR na osnovu plaćenih zastupničkih provizija na račun Zastupnika otvorenog kod Kreditbank S.A., Luxemburg i omogućio je direktno stjecanje novčane koristi Zastupniku Peterton Services S.A. Britanski Djevičanski Otoci u iznosu 3.733.397,60 EUR na osnovu plaćenih zastupničkih provizija na račune otvorene kod dviju banaka u Nicosia, Cyprus, a sve na štetu dioničara Bosnalijeka, piše u dokumentaciji koja je dostavljena Tužilaštvu.

Kompanije Mullen nema u zvaničnom registru švicarskih kompanija koji je dostupan na internetu. Na internetu generalno nema nikakvih informacija o Mullenu niti broja telefona. Na adresi koja je navedena u ugovoru sa Bosnalijekom danas su registrovane tri druge kompanije.

 

Na jednom otoku firma, na drugom banka

IMG_6119

Saradnju Bosnalijeka sa Petertonom je još teže objasniti. Model saradnje je bio sličan kao i sa Mullenom. Isplaćivane su provizije za ukupni promet koje je Protek pravio proizvodima Bosnalijeka, otkrili su inspektori.

“Prema Obračunu iznosa za agentski ugovor Peterton Services koji je sačinjen od strane Sektora za Inostrani marketing i prodaju, iznos od 2.083.652,08 EUR-a predstavlja iznos obračunate provizije Zastupniku Peterton Services na bruto prodaju Bosnalijekovih proizvoda u 2011. godini kupcu PROTEK koja je iznosila 21.085.697,08 EUR (...)”, navodi se u dokumentaciji.

Ugovor Arslanagića i Andreasa T Moustarsa, direktora Petertona, sadržavao je odredbu po kojoj je otočka kompanija za svaki dogovor o prodaji lijekova morala imati pismenu dozvolu Bosnalijeka. Bez takvog odobrenja Peterton nije mogao sklapati dogovore a time ni naplatiti proviziju. Inspektori nisu uspjeli pronaći tragove pismenih odobrenja iz Bosnalijeka.

Za zaključene Ugovore o zastupanju između Bosnalijeka i Zastupnika Mullen Marketing S.A. Švicarska i Peterton Services S.A. Britanski Djevičanski Otoci, postoji osnov sumnje da su fiktivni ugovori, jer u poslovnoj dokumentaciji Bosnalijeka nema nikakvih pismenih odobrenja Bosnalijeka datih Zastupnicima za pregovaranje, sklapanje i potpisivanje ugovora sa kupcima na teritoriji Rusije, kao niti jednog zaključenog ugovora o veleprodaji kojeg je Bosnalijek trebao da zaključi s kupcima putem zastupničkog posredovanja, a što je predmet u svim zaključenim ugovorima o zastupanju i osnova za plaćanje zastupničke provizije, navode inspektori i dodaju da nisu pronašli dokaze da su dvije kompanije uradile posao za koji su plaćene milionskim iznosima.

Kompaniji u gradiću Road Town na egzotičnim otocima otišlo je oko sedam miliona maraka. Na istu adresu kao i Peterton registrovano je na desetine drugih kompanija. Ovaj otok godinama je omogućavao brzu i jeftinu registraciju kompanija o kojima je gotovo nemoguće pronaći bilo kakve podatke. Zbog te anonimnosti Britanski Djevičanski Otoci su jedan od posljednjih svjetskih poreskih rajeva, kako ih ekonomisti i stručnjaci opisuju.

Firme sa identičnom adresom kao Peterton spominju se u nekoliko sudskih slučajeva za prevaru u SAD-u.

Američko ministarstvo finansija također spominje jednu kompaniju registrovanu na identičnu adresu kao i Peterton. Istražujući mrežu fondova i kompanija koje finansiraju Hezbollah, ovo ministarstvo je otkrilo da osobe za koje se sumnja da finansiraju libansku paravojnu organizaciju između ostalih koriste kompaniju Ovlas Trading S.A. sa Britanskih Djevičanskih Otoka za finansiranje Hezbollaha.

Na godišnjoj konferenciji uprava Bosnalijeka je sa posebnim ponosom govorila o novim uspjesima na ruskom tržištu. Najavljeno je da će se kompanija u budućnosti posebno oslanjati na ovo veliko tržište. Polić u svom radu na tome očekuje pomoć savjetnika Arslanagića. Na konferenciji je rekao kako je novi u ovoj branši i kako je zamolio Arslanagića da mu pomogne u prelaznom periodu. 
- Imate čovjeka koji je 20 godina vodio ovu kompaniju, a ja nisam 20 minuta proveo u ovom biznisu – izjavio je Polić.

(zurnal.info)