NEMA RADNIKA U RUDNIKU KREKA:Za iznajmljivanje rudara i opreme potrošiće čak 17,7 miliona maraka!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

NEMA RADNIKA U RUDNIKU KREKA: Za iznajmljivanje rudara i opreme potrošiće čak 17,7 miliona maraka!

Zbog nedostatka proizvodnih radnika i mehanizacije RMU Kreka nastavio je praksu angažovanja privatnih firmi za obavljanje redovnih poslova rudnika. Tri tendera za nabavku usluga otkopavanja, transporta i odlaganja otkrivke koštat će rudnik 17.750.000 KM

Za iznajmljivanje rudara i opreme potrošiće čak 17,7 miliona maraka!
foto:kreka.ba

Dok rudari i njihovi sindikati upozoravaju da je stanje u rudnicima u FBiH katastrofalno, najveći rudnik u FBiH - Rudnik Kreka u Tuzli ponovo troši milione maraka na angažovanje privatnih firmi. Novi milionski tenderi za obavljanje poslova, koji bi trebalo da rade zaposlenici Kreke, raspisani su polovinom oktobra. Tri tendera za nabavku usluga otkopavanja, transporta i odlaganja otkrivke vrijedne koštat će Rudnik Kreku 17.750.000 KM.

Rudnik Kreka  prošle godine imao je 2102 zaposlena radnika. Bez obzira na ovaj broj zaposlenih Kreka nema dovoljno proizvodnih radnika a ni mehanizacije za obavljanje osnovnih poslova. 

Tender za nabavku “usluga na otkopavanju, transportu i odlaganju otkrivke na lokalitetu „Crveno Brdo“ i kopanje i transport uglja sa lokaliteta „Crveno Brdo“ do istresišta i istresanje u drobilično postrojenje na Pogonu „Šikulje“” Rudnik Kreka raspisao je 21. oktobra. Procijenjena vrijednost tendera 7.250.000 KM.

 

Isti dan Rudnik Kreka raspisao je i tender za “otkopavanje, transport i odlaganje otkrivke Glavnog ugljenog sloja –sjeverno krilo sinklinale u istočnom dijelu površinskog  kopa „Dubrave“”. Procijenjena vrijednost nabavke  5.250.000 KM bez PDV-a.

 

 

Rudnik Kreka 21. oktobra raspisao je i tender za “otkopavanje otkrivke IV etažne ravni diskontinuiranom tehnologijom (rovokopač, kamion, buldozer) u krateru kopa Pogona  „Šikulje“”. Vrijednost tendera 5.250.000 KM bez PDV-a.

 

Iako je početkom septembra Vlada FBiH odborila zapošljavanje 111 proizvodnih radnika u Rudnik Kreka, pogone Dubrave i Šikulje, tri tendera vrijedna 17,7 miliona maraka pokazuju da to očigledno nije dovoljno. Ponovo, kao i prethodnih godina, umjesto sistematskog rješenja nedostatka proizvodnih radnika, profitirati će samo privatne firme.

Nema dovoljno rudara, mehanizacija je neispravna a oprema zastarjelaRUDNIK KREKA PRED KATASTROFOMNema dovoljno rudara, mehanizacija je neispravna a oprema zastarjela

Podsjetimo da je Rudnik Kreka za obavljanje redovnih poslova rudnika ranije angažovao firmu Rudar iz Tuzle tako je da je izvjesno da će i ove poslove dobiti ova firma. Žurnal je ranije opširno pisao o poslovanju ove firme sa Rudnikom Kreka.

Rudnik Kreka namjerava potrošiti 7,7 miliona maraka za iznajmljivanje opreme i rudaraZA PRIVATNE FIRME NOVCA UVIJEK IMARudnik Kreka namjerava potrošiti 7,7 miliona maraka za iznajmljivanje opreme i rudara

Osim prakse rudnika u sastavu Koncerna Elektroprivrede da angažuju privatne firme da rade njihove redovne poslove i Elektroprivreda BiH, pored svojih rudnika, kupuje ogromne količine uglja od privatnih rudnika.

(zurnal.info)