Prva obaveza premijerke Cvijanović:Život na penzionerski račun: Koliko plata prima Neda Plazačić
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Život na penzionerski račun: Koliko plata prima Neda Plazačić

Neda Plazačić svakoga mjeseca uzima platu rukovodioca Fonda PIO u Milićima, ali i naknadu za članstvo u Upravnom odboru Fonda

Život na penzionerski račun: Koliko plata prima Neda Plazačić

Istekao je rok koji je premijerka RS Željka Cvijanović dala svim direktorima i članovima Upravnih i Nadzornih odbora javnih preduzeća, ustanova, fondova da stave svoj mandat Vladi RS na raspolaganje, nakon čega će izvršna vlast analizirati njihove rezultate i odlučiti da li će i u kojim intitucijama doći do promjene rukovodnih struktura.

KRENIMO OD PENZIONERA

U svjetlu ovih najava biće veoma zanimljivo pratiti šta će premijerka učiniti u Fondu PIO koji već godinama guše sukob interesa, nepotizam i sumnjivi poslovi.  

Premijerka bi, kada je Fond PIO u pitanju, trebala krenuti “od glave”, odnosno Upravnog odbora, čiji je član Neda Plazačić, koja je istovremeno i upravnik poslovnice Fonda PIO u Milićima.

Neda Plazačić je  zaposlena u Fondu PIO Republike Srspke na radnom mjestu upravnik poslovnice Fonda PIO Milići, shodno Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. I ranije je obavljala  poslove  šefa  poslovnice u Milićima, odgovoreno je “Žurnalu” iz ove institucije.

Na naš upit da li je Plazačićeva član UO i koliku naknadu prima za taj posao, stigao je iz Fonda vrlo precizan odgovor: Prema Statutu Fonda PIO i Odluci Upravnog odbora utvrđen je iznos naknade za članove Upravnog odbora Fonda PIO u iznosu od 400 KM. Prema navedenom iznosu u tački 1. i članu Upravnog odbora Nedi Plazačić isplaćena je naknada za period 01.03.2012. - 28.02.2013. godine.

Nema dileme da je ovdje riječ o najgrubljem kršenju zakona i to po osnovu sukoba interesa, jer Plazačićeva po pozitivnim zakonskim normama i Statutu Fonda PIO (U Službenom glasniku RS broj 37/12, od 27.04.2012. godine, objavljen je Statut Fonda PIO RS broj 731-4/12, usvojen 29.02.2012. godine) niikako ne bi smjela biti član UO.

U Članu 13. stav 3. Statuta Fonda PIO RS eksplicitno je navedeno: „Zaposleni u Fondu ne mogu biti članovi Upravnog odbora Fonda“.

Novi Upravni odbor imenovan je Rješenjem  Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2341/11  na sjednici od  12.oktobra 2011.godine , a Statut Fonda donesen je tri mjeseca kasnije. Nema dileme da je Neda Plazačić odmah morala biti smijenjena sa pozicije člana UO, te da je njen rad u periodu nakon donošenja Statuta potpuno nezakonit. Samim tim, nezakonite bi trebale biti i sve odluke koje je donio UO, čiji je član bila Plazačićeva.

NIJE KRAJ PRIČE

Tu nije kraj priče, jer je Neda Plazačić sve vrijeme primala naknadu za rad u UO i to u visini od 400 KM mjesečno, kako nam je iz Fonda odgovoreno. Uz ovaj iznos neto naknade treba dodati i iznos poreza i doprinosa koji se obračunavaju i plaćaju u iznosu preko 250 KM na mjesečnom obračunu.

Jasno i nedvosmisleno se zaključuje da je Neda Plazačić, kao član UO Fonda PIO, (u periodu od 01.03.2012. do 28.02.2013.), naplatila 4.800 KM plus iznos obračunatih poreza i doprinosa, što je poreske obveznike Republike Srpske koštalo približno 8.000 maraka.

Za toliko je ovim nezakonitim djelovanjem oštećen budžet RS. Možda se nekom to čini malo, ali slučajeva kao što je Plazačić je na stotine. Takođe, u opštoj besparici ovakav akt je nagrađivanje stranačkih vojnika na uštrb budžeta.  

Ne treba zaboraviti da je Plazačić u navedenom periodu bila i zaposlena na radnom mjestu rukovodioca poslovnice Fonda PIO RS u Milićima, te je primala naknadu po osnovu zaključenog ugovora o radu.

Plazačić je još uvijek član UO Fonda PIO, na čijoj je zvaničnoj
web stranici istaknuto da je “Upravni odbor Fonda PIO Republike Srpske održao 19.03.2013. godine  u Bijeljini  XVI redovnu sjednicu, na kojoj je donio odluku o stavljanju mandata svih članova, imenovanih Rješenjem Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2341/11 od 12.10.2011. godine, na raspolaganje Vladi Republike Srpske”.

Na potezu je premijerka, a iz njenog djelovanja i po ovom pitanju biće jasno da li je sva njena priča o odgovornosti tek puka poza, ili se, pak, radi o ozbiljnoj namjeri hvatanja u koštac sa brojnim problemima i nezakonitostima, kojima vrve entitetske institucije.

(zurnal.info)